08 maart 2018

SELECTIEF GEHEUGENDJU PYGMALION.
DJU TOCH.


Geheeld van
scheve hersenkronkels
en van zielenpijn.


Moet je alles bewaren? Of kies je voor de tabula rasa met al je ouwe papieren, boeken, foto’s, brieven, documenten? Wat moet je ermee met al die paperassen die je alleen maar scherper confronteren met de opdringerige eeuwigheid om je heen in brieven, foto’s, boeken?

Op stap met Jan Schodts in de Wetstraat.
Onderweg met Mark Van Lombeek in de koers.
Op de set van de Leeuw van Vlaanderen met Hugo Claus en Julien Schoenaerts.

Onderweg naar het boek dat ik herlezen wil van Claus bots ik op het opus van Ooggetuige Johan Anthierens, zorgvuldig bijeengebracht door de schrandere Brigitte Raskin samen met Karel Anthierens. Als een burcht tegen de tijd die lang vergleden is. In dat boek vind ik dan weer de laatste foto genomen op de redactie van Spectator door mijn - dan al doodzieke - broer Johan: een foto van hoofdredacteur Jefke Anthierens onze persoonlijke betere taalprof. Ik denk eraan, tussen twee te ledigen dozen door, wanneer er tijdens de generale repetitie van Pygmalion door Theater Voor Taal en Volk tussen twee dedju’s door een stilte valt. Moet ik echt nog alles houden van wat ik van VTV hier in kartonnen dozen zitten heb aan Tavi- en andere relieken? Wat moet ik met deze berg van papier die me gaandeweg overmeestert, er me hopeloos confronterend aan herinnert hoe lang het ondertussen ook alweer geleden is dat Madleeneki dood ging: zo mooi, zo blond en zo doodziek. Samen stil vanop dat balkon naar één van haar opvolgsters kijken onder de luidruchtigheid alom. Herinneringen van papier weg doen is een tweede keer afscheid nemen van wat nooit terugkomt. Dus probeer ik zorgvuldig te selecteren meestal toch nog maar eventjes te houden. We zien wel, maak ik mezelf wijs. Op zoek naar een goed vakantieboek voor een vriend, bots ik op de rekken hier op een parel van Piet de Moor, ooit mijn minzame schrijfbroeder bij Spectator. Blijf er alweer in haken. Zo mooi en zo scherp toch die pen van Piet.

In de wespentaille
van de zandloper
lichten de schubben
van de tijd even op.

Iedereen is zijn
eigen zwarte doos.

Soms ga ik wandelen en gebeurt er niets.
Dan schrijf ik op wat me niet overkomt.


En deze hier die hard aankomt, nu de schrijfvloer om me heen bij gebrek aan lege rekken gaandeweg gevuld geraakt met leesvoer van zielenknijpers allerhande:

Er is niet alleen de naïviteit van de filosofische tekst, maar ook de systematische vlucht van de filosofen uit de werkelijkheid. Peter Sloterdijk vergelijkt hun positie met die van maffiosidochters wier levensgeluk gebaseerd is op het feit dat zij gehuld blijven in een wolk van onwetendheid omtrent de oorsprong van de vaderlijke welstand.

Wegblazen die wolk van onwetendheid, in afwachting van de grote versnipperaar voor mezelf? Het afscheid van elk boek, elk papiertje elke foto ligt lastig en wordt zwaar overwogen. Elke basketploeg op de Steenbrugge wordt weer opgesteld. Elk Gevuigoode Mandoline-lied weer geblazen met het muilschuiverke uit de blikken trommel. Elk scoutskamp met de Ridders van de Fiertel doe ik over. Elke klasfoto ga ik weer helemaal af. De doden worden geteld en forever warm gekoesterd. Elke redactie opnieuw samengesteld. Dedju, Pygmalion. Dju toch. Je hebt geen idee wat tijd vermaalt. Met zijn allen zitten ze hier weer voor even bijeen springlevend in mijn schrijfstekje. Een stoet klasgenoten, collega's, schrijvers, toneelspelers, muzikanten, kunstenaars. Zien ze me hier in mijn eentje altijd maar voort tikken tegen mijn tijd en hun sterren op.

En attendant
le zwarte gat.


Hun tijd zit er al op. De mijne glijdt snel weg in hun richting. Letter na letter. Tot er op een dag geen greep meer is, op de lettergrepen. De nagenoeg zevenhonderd Pluspunten die ik op mijn vrije dagen voor het lokale verschijnsel Plus geschreven heb zijn, zo lees ik hier vandaag door de voormalige hoofdredacteur ervan Robert Hoebeke plechtig overgemaakt aan de Geschied-en Oudheidkundige Kring. Dedju dedju Luc Lamon je bent er even weer, de zelf gedraaide kankerstok onveranderlijk in de monkelende mondhoek.

Aan mijn zoektocht naar ‘Hermes’ en het eindeloos snuffelen in de vaak versnipperde historische bronnen over de Romeinse stadsprefect en patroon van Ronse heb ik hoe dan ook het diepste respect overgehouden voor de stille vorsers van de Kring en hun vaak onwaarschijnlijke opzoekingen in stoffige scriptoria. Als waren het personages van Umberto Eco in ‘De Naam van de Roos’ of van Marguerite Yourcenar in ‘Hermetisch Zwart’ . Mooi, maar of dat de tijd tegenhoudt?

In Gent val ik vanuit knagend heimwee nog een keer binnen in onze aloude journalistenstek The Bridge onder de kathedraal en zie ‘God grijpt in’ zoals Jef Anthierens had gelachen. Onverwacht blij weerzien met mijn oudste broer Pol die, na alle Russen en na wie al niet, nu vooral veel Simenon leest:

‘Want al die filosofie
en psychologie,
het is niet echt mijn ding'.
(Vertaal: 'Eat this, kleine. Er gaat niks boven poëzie. Jij nu, met je rusteloze zoektocht naar zingeving').

Weer thuis bij de voortzetting van mijn grote schoonmaak valt er (echt waar wie kan zoiets bedenken tenzij de god die overal ingreep en toch niet bestond van Jefke ) uit een boek één van de gedichten die Pol me met regelmaat in zijn kalligrafisch handschrift laat geworden per post.

Fiertel.

…Zijn heilige botjes hebben sindsdien vanuit het gulden schrijn,
menig inboorling, en volk van ver in het ronde,
geheeld van scheve hersenkronkels en van zielenpijn,
en –mits boete en dukaten – geabsolveerd van vele zonden.

Laat ons daarom weer fiertelen gaan voor de duizendste keer,
ondanks nazi’s ooit, of nu soms ’t slechte weer,
de magische cirkel trekken die ons redden moet,
van rampspoed of ’t storten van onschuldig bloed.


Ik denk dat ik de gedichten van Pol hou.
Al de rest: tabula rasa.


Dan langs de
groene vingers van Ronse
voorbij de Populieren
naar het Muziekbos
blijven schrijven
over wat me
niet overkomt.

‘Het verdriet staat niet alleen’. Hugo Claus. Een leven in verhalen. De Bezige Bij. Verzameld door Mark Schaevers.
‘Johan Anthierens’. ‘Niemands Meester, niemands knecht’. Autobiografische teksten. Bezorgd door Brigitte Raskin in samenwerking met Karel Anthierens. Uitgeverij Van Halewyck.
‘Lettergrepen’. Piet de Moor. Van Gennep.
'Onuitgegeven gedichten'. Pol Vancaeneghem. Uit mijn privécollectie.

06 maart 2018

BRIEFGEHEIMEN

RONSENAAR RUDY:
REKENING KOMT ZO
Spontane onthaalhoffelijkheid is voor Ronsenaars vanzelfsprekend. Ze is levenslang gegarandeerd. Positief correcte wieties zijn we. Nu en dan krijgen we daarvoor een stamp onder onze kont. Bij wijze van dikke merci. Door het bijzonder taalstatuut van Ronse telkens weer opnieuw te bezigen als politieke truc om onze stad klein te houden en ondertussen vrolijk te plunderen, maken jullie zelf gaandeweg van Ronse die ene onverzettelijke enclave uit verhalen van Astérix en Obelix. Met jullie hautaine houding als gretig graaiende buren (graaien: naar onze fabrieken, onze immo, onze transfer-subsidies voor jullie ontsluiting die de onze ondertussen blokkeert) schrijven jullie zèlf in versneld tempo het scenario dat er nu in ijltempo zit aan te komen. Bij deze de Oscar voor het worst case scenario. Het hoefde voor ons niet in die mate. Maar jullie vragen er zelf om. De miljoenen euro die de Ronsenaars een halve eeuw ontzegd werden, staan hier bij elke Ronsese burgemeester en ere-burgemeester voor altijd in het geheugen. Rekening komt zo.

Systematische bestuurlijke hinder.
Gemiste groei en gemiste bloei.
Gemiste schaalvergroting.
Gemist fusiegeld.
Plundering van diverse diensten.

Elke euro die aldus al vijftig jaar lang uit de zakken van de Ronsenaars werd geschud tot meerdere eer en glorie van elders, wordt bij deze opgelijst voor die ene mega-schadeclaim: de onvermijdelijke inhaalbeweging die Wallo-Brux & Vlaanderen samen Ronse verschuldigd zijn. Ronse heeft evenveel grondwettelijk recht op bloei en groei als al zijn fusieburen.

Met links of rechts extremisme en populisme heeft dat allemaal en helemaal niks te maken. Sans moi. Wel met schrijnende armoede, torenhoge werkloosheid, foute cijfers alom. Veel meer dan die nationalistische romantiek uit de tijd van Johann Gottfried Herder (1744-1803, check) en de navenante grote verhalen over natie en identiteit, is taal voor de jonge Ronsese generaties een middel voor een goede ontmoeting, mooie menselijke meerwaarde, connectie, een fijn chatgesprek, een correcte deal. En vooral: vooruitgang, bloei, vrijheid, blijheid.

Ronse is een vredige stad. De schaarse incidenten die er in Ronse waren, konden we exact inschatten aan de paar camions met prachtige gendarmerie-paarden en sporadische importrellen door mensen die in bussen van elders waren gekomen, om hier op een blauwe zaterdag een straatbord af te vijzen of een Duitse cameraman het ziekenhuis in te slaan. Dan vlug naar het voetbal. Niks mee te maken als Ronsenaars.

En zie, alweer wordt vandaag de oude politieke trukendoos bovengehaald waaruit elke partij, elk netwerkje, elke schreeuwer van extreemrechts, elke ideologische dweper van extreemlinks, elke intellectuele importopportunist van Groen zijn eigen programma komt etaleren om van Ronse het hippe Berlijn te maken of de werklozen in busjes naar de West-Vlaanders op transport te zetten om aldus de werkloosheid van Ronse op te lossen. Vooral om zich eens te profileren bij het kiezerspubliek op de kap van alle onthaalhoffelijke Ronsenaars tuupe. Seen that. Been there. Same old story. Same old song.

Ronse Vlaams,
Vlaamser,
Vlaamst .
Renaix Bilingue,
Multilingue,
Mais c’est
dingue.


Het opbod is als de erfenis van Johnny Halliday waarbij eenieder zijn zegje doet en dan: bedankt voor uw media-ààààndacht. Tot slot van deze brief dit ene vraagje. Als u het niet laten kan om in de media samen met Waals minister Jean-Luc Crucke van het gefusioneerde Frasnes uit te halen naar de mensen van jullie geboortestad Ronse (‘Ils peuvent toujours courir, ze keunen olted lupen’ zoals onlangs in Le Vif/L'Express), als jullie toch zo hoog van de toren menen te moeten blazen dat jullie geen faciliteiten nodig hebben om de vele Vlamingen in jullie overigens prachtig Pays des Collines van Frasnes tot Doornik ter wille te zijn: waarom claimen jullie die dan ondertussen wel zo hard voor Ronse? Ha bon.

Aan Rudy Demotte, Minister-President
van de Federatie Wallo-Brux.
Ronsenaar van geboorte.

02 maart 2018

BESTEMMING RONSE

HOE GROEN RONSE
HET EXTREMISME DIENT
Door ondoordacht het recht op grondwettelijke bestuurlijke rechtvaardigheid voor Ronse te beantwoorden met naïeve Franstalige communicatie uit de tijd van bonpapa bereikt Lech Schelfhout, de nieuwe kopman van Groen Ronse exact het omgekeerde van wat hij als taalhoffelijk mens ongetwijfeld beoogt. Zowel Vlaams Belang als Défi komen alweer om de hoek zwaaien met hun versleten vendels uit de tijd van ‘Renaix Bilingue’.

Ondertussen kunnen we er met zijn allen lijdzaam op toezien hoe Tack en wat rest van zijn Vlaams Belang in de Ronsese raad doodgemoedereerd uitpakt met zijn apart loketten-voorstel voor de Franstaligen. Waarbij Tack carambole speelt met zowel de N-VA als CD&V voor een doodgeboren motie en een eerste klas begrafenis ervan in de Kamer. Dit als voorlopig zoveelste aflevering van de vaudeville die Ronse nu al een halve eeuw in de harde vernieling houdt.

Terwijl Lech Schelfhout aldus flagrant blind blijft voor één van de hoofdoorzaken van de Ronsese armoede, wel integendeel liever lichtzinnig uitpakt met lang achterhaalde Franstalige electorale communicatie negeert hij het enige echte probleem rond de faciliteiten: de taalstatutaire bestuurlijke klem met navenante armoedeval die Ronse belet te groeien en te bloeien.

Vind één Ronsenaar die daar overheen wil stappen anno 2018.
Vind één Ronsenaar die het normaal vindt dat hij voor zijn taalhoffelijkheid al een halve eeuw beloond wordt met een boete van 13 miljoen euro. Vind één Ronsenaar die met deze schandalige achteruitstelling vrede nemen kan.

Je kan in Ronse met mooie woorden de armoede bestrijden en de volkspleintjes verfraaien. Het blijft window dressing zo lang de politieke partijen hun grote federale thema’s blijven verhalen op de achteruitstelling van dit stadje dat ze samen in de klem houden. Wat dat betreft heeft alvast de Open VLD hieruit de enige juiste conclusie getrokken door ronduit voor een Vlaams taalhoffelijk Ronse te gaan. Geen kleine verdienste voor wie de bewogen lokale liberale omzwervingen kent.

Snel zal blijken hoever N-VA Ronse meegaat in het perfide spel van het Vlaamse separatisme ter plekke. Houdt de N-VA van Brigitte Vanhoutte en Wim Vandevelde maar ook van de grenzeloos populaire Aaron Demeulemeester het hier op de rechtmatige Ronsese eis tot afschaffing van de faciliteiten gekoppeld aan wettelijk gegarandeerde taalhoffelijkheid ? Of gaat het er alleen maar om de extreemrechtse kiezers van Tack in te palmen in oktober: in ruil voor diens stek bij de N-VA op de parlementaire lijst voor 2019 nu Ronsenaar Hendrik Vuye daar weg is? Geen antwoord is er ook een.


Door aldus te licht heen te stappen over een subtieler doordacht standpunt omtrent de faciliteiten speelt Schelfhout gek genoeg in de kaart van het donkerste extremisme dat op een dag Filip Dewinter met zijn cohorte naar Ronse bracht waarbij een Duits cameraman van ZDF op de markt de kliniek werd ingeklopt met een kaakbreuk. Een prima verslag daarover van collega Marc Deventer voor Het Volk moet gemakkelijk digitaal op te diepen zijn. Ronse is hoe dan ook veel te mooi om de toekomst van deze stad in het groenste dal van Vlaanderen over te laten aan het extreme verhaal van elders en van vroeger.

Als Schelfhout met zijn groene lijst voor de rest mee surft op de golven van verontwaardiging over de verkeersdoden en behalve op de verkeersveiligheid ook inspeelt op het in Ronse belangrijke zorgdebat wacht Groen hier hoe dan ook een sterke doorstart.

(Lech Schelhout geeft ondertussen zijn kortstondig voorzitterschap alweer door aan Myriam De Feyter die zelf de tweede plaats op de lijst bezet. Meer over de kandidaten van Groen op: https://www.groenronse.be/ onze_mensen

Bestemming Ronse.
Verkiezingsblogboek.

01 maart 2018

GOUDEN BRUILOFT (16)Viens voir
les comédiens.


Geruisloos schuift notarisklerk Herman Delouvroy de twaalf zware stoelen méticuleus in rijen voor de schrijftafel van notaris Lampion. Voorzichtig, soucieus om vooral geen krassen te maken in de vers geboende visgraatparketvloer.

‘Zet ze misschien just een tikje dichter dat ze mij allemaal goed kunnen verstaan. Anders moet ik het hen zeven keer explikeren waarom er in Vlaanderen tegenwoordig meer erfenisrechten worden afgedragen dan in Wallonië vanwege de gerezionaliseerde materie. En haal nu maar de erven van Molendam uit de vestibule. Ne faites surtout pas poiroter mademoiselle Elodie je vous prie’.

De zaak Molendam, dat is nu nog eens een vette kluif zie. En zeggen dat er zijn die ons ambt willen afschaffen. Maar het notariaat is on-ver-vang-baar. Justice de classe, waar hebben ze het toch over? Een notariaat is niet duurder dan een apotheek vol pillekes homeopatischen brol. Ze gaan nog opkijken als ze in de toekomst zonder notariaat voor hun akten in het stadhuis van Oudenaarde staan te schuiven met een tikee gelijk voor de vis op de markt.

De Malanders ken ik persoonlijk als ami de la famille. Molendam die heb ik ondertussen wel moeten leren kennen. Ik beheers dit dossier tot in de donkerste uithoek van mijn kluizenkelder. Hier en daar op deze stoelen zal er straks wel een moeilijk doen en met zijn wandelstok mijn mooi parket schenden. Veel blabla weinig boemboem.

Aan de kant van Molendam zit er een dode paster tussen de papieren. Hier en daar ook een obligatoire ouwe vrijster très touchée par le décès etcetra. Dan de gescheiden koppels. Wat zegt gij trekt mijn wijf ook? Melkt ze mij al niet genoeg met haar alimentatie? Dan de helden met hun gat vol schulden. Hoezo ik krijg geen geld? Dat maakt dus dat de fiscus mijn deel opvordert? Puur vanuit mijn verantwoordelijkheidsbesef als gezworen notaris heb ik een discreet onderzoek ingesteld naar de handel en wandel van Mademoiselle Elodie. De erven kunnen het deel van nonkel Richard op haar buik schrijven, ik ben benieuwd naar hun reactie. De smoelengalerij van alle erfgenamen hier ter studie daar kan ik een boek over schrijven vol met peetses van James Ensor.

‘Waar is ons geld?’
‘In de palaces van de Côte d’Azur of wa?’

Ja de ouwe Molendam heeft ze allemaal goed bij hun pietecoco. De kruimels, dat kunnen ze delen. Je ne suis vraiment pas mécontent que tu es mort vieille canaille ge hebt altijd op mij neergekeken alsof ik koestront was. Met groot postuum genoegen heb ik dan ook prompt de enige nabestaande van Nena Katona - na enig speurwerk van Herman - op de hoogte gebracht. Ofschoon uw voorgenomen en verstoten adoptiedochter Nena niet écht nog in uw plaatje past, wou ik als fidele vriend van Mathilde en Aimé Malander toch tenminste informeel de onverbrekelijke band respecteren tussen Mathilde en haar oogappel Nena als haar voorbestemde adoptiedochter.

Belofte maakt schuld, Molendam.
Eigen schuld dikke bult.
Loontje komt om zijn boontje.
Is getekend notaris Lampion.

Die erven van Malander. Allemaal heb ik ze hier ter studie vooraf al zien defileren. Le Beau Monde op zijn gretigst.

‘Een schande is het notaris’
‘Het deel van onze lieve tante Mathilde.’
‘De neergang van Malander & Co.’
‘En allemaal voor Molendam zijn poule de luxe’.
‘ La mégère ‘.
‘Ze heeft hem gepluimd gelijk een kieken.
‘C’est comme au théâtre ici.’
‘Viens voir les comédiens.’

Koel en droog op reageren. Zoals dat past vanuit de waardigheid van mijn ambt. Een maandelijks vast bedrag heeft Molendam mademoiselle Elodie betaald ‘pour les soins’. Niks mis mee. Wie beweert trouwens dat ze totaal onterfd zijn? Kunnen ze niet wachten tot de voorlezing van het testament? Ja ze zijn het lijk gaan begroeten. In zijn leeg kot. Het behang van de muren. De kunstwerken allemaal weg. De blote met een arend die in zijn milt picoreert.

‘Moeten we de cellés doen leggen?’
‘A quoi bon? Het kot is al geplunderd.’

Ongelijk hebben ze niet. Maar gelijk krijgen daar trekt de wet zich niks van aan. Benieuwd hoe ze hier straks reageren. Vooral omdat ik Elodie ook heb gevraagd.

‘Ze heeft hier geen zakens.’
‘Une personne étrangère à notre famille.’
‘We eisen dat ze buitengezet wordt’.

Of iedereen dan nu stilte wil in acht nemen ter voorlezing van de laatste wilsbeschikkingen van Richard Molendam.

‘Voor de Zwarte Zusters een schenking van…

‘De godverdomse kloefkapper..’
‘Als hij op heeft van hiermee zijn hemel te verdienen…’
‘Dat hebt ge met die kaloten’.
‘Nonetten erven altijd alles’.
‘Recht naar de hemel gaat hij. In Paradisum’.

‘…en voor Elodie…’

‘Heeft ze nog niet genoeg gepakt misschien?’
‘Ze moet speciale gaven hebben ter hoogte van haar vogelnestje het is anders nie mogelijk’.

…dit als teken van mijn erkentelijkheid ..

‘Ze heeft hem dood gevogeld ja’.
‘Hij heeft tante Mathilde zot gekregen’.
‘Dan heeft hij Nenaatje weg gejaagd de sater.’
‘Hij heeft ze eerst ze wel vol gestoken’.
‘Maar gij?’
‘Gelijk dat ik het u zeg’.
‘Een kindje met Nena?
‘Een dochter. Lena Lena. Check.’

…wat rest is gelijkmatig te verdelen onder de overige erfgenamen.

‘Zie ze daar zitten blinken de klavergeit. Ze glorieert.’
‘Dat kent geen schaamte.’

…weliswaar na aftrek van de kosten…

‘De kosten zijn nog voor ons ook of wa?’

….en ook 30 heilige missen…

‘Le couillon.’

Tot zover de lezing van het testament.

Nu nog benadrukken dat ik deze erfeniskwestie binnen de kortste keren hoop af te handelen. Mijn studie staat er voor bekend nooit ook maar één stuiver één dag te lang op mijn rekening te houden. Niet zoals een confrater die ik hier niet noemen zal. Het vertrouwen in ons ambt is door hem al genoeg te schande gezet in de gazetten. Herman mijn goede man, kunt ge mademoiselle Elodie en de familie van den défunt nu …. Tja wat is er nog? Wat wilt ge dat ik u zeg ik vind het ook spijtig voor jullie. Maar het Wetboek trekt zich dat nu eenmaal niet aan. Een goed notaris hoort zich te houden aan de wet. Dura lex sed lex. Ik heb nog te doen goeiendag en bonjour.

‘Wat heeft Duralex te maken met de erfenis van nonkel Richard?’
‘Heeft hij ongebezigde dozekes overgelaten voor ons misschien?.

The end.

Opgedragen aan wijlen
kunstenaar Frank Derie.
en aan alle
theatercompanen
dood of levend
van hier en elders.


Ronse,
1 maart 2018.


GOUDEN BRUILOFT
2018. (16) Copyright Stef Vancaeneghem.
Illustratie: Frank Derie.

28 februari 2018

GOUDEN BRUILOFT (15)Proefkonijn van Elodie.

‘Ik dacht aan hertennootjes met veenbessenappel. Maar misschien prefereert monsieur Molendam zeeduivel met puntjes rode pepers. Voor morgen dacht ik aan gegrilde kreeft met koraalboter en... ja?'
‘Ge moogt mij uw appelkontje aanbieden mijn muizeke Molendam zal zijn zeeduivel met rode pepers hier sebiet eens ontbinden zie’.

Eerst wou hij dat ik die Monsieur Molendam achterwege zou laten. Gewoon Richard was minder afstandelijk en gaf meer intimiteit. Als ik het te warm kreeg, mocht ik mijn tailleur laten slieren. De rest ook. Hij was dus niet de seigneur met de vilthoed altijd exact op vijf na twaalf, de ivoren canne met koperen kop, het sjaaltje met Chinese draak. Hij oogde koud als een alligator op de loer voor een vers amazonehapje. Hij was grof als de ongelooide pels van een bedelpelgrim onderweg naar Santiago de Compostela. Ik was ingegaan op zijn misleidende annonce.

Van tante Marie heb ik als weeskind al mijn kookkunsten geleerd. Koken doe ik met liefde. Een schotel, zelfs een omeletje moet een kunstwerk zijn kindje had tante me geleerd. Ze kookte voor de betere families kreeg nu en dan vragen om advies van de chefs in ’t Oud Konijntje, Moeder Angèle en de Pomme d’Or. Ze werd opgehaald door chauffeurs en tot boven in de kastelen gebracht. Daar toverde ze het hele gezelschap de fijnste gerechten voor. Na het appèl met de lusterbel verscheen ze kort voor de genodigden nam hun complimenten in ontvangst. Schichtig als een Brugs begijntje liet ze zich terug voeren, naar haar huisje ver over de Barrière de Fer. Tante Marie was de laatste grote cuisinière. Haar kunsten had ze van eindeloos herhaalde handelingen, perfect getimed in haar telkens weer omgedraaide oude zandloper. Hoe je hazenpastei zo mals maalde dat je hem uit weckpotten opdiepen kon zonder dat je verder nog citroen nodig had. Hoe je kuikentjes flambeerde. Op welk exact moment je déglaceren moest. Hoe je kaassoufflé licht verteerbaar houden kon. Hoe lang je marineren moest. Met welke ingrediënten je champignons farcis diende te vullen. Had ik Stella Matutina gelopen of de kokschool van Koksijde nog had ik al haar tovertrucs nooit ook maar kunnen evenaren.

‘Ze moeten bang zijn om toe te happen, Elodie kindje. Zo mooi moet het ogen en zo succulent moet het ook zijn. Smelten moet het in hun mond. De saus is je signatuur. De wijn erbij moet je overlaten aan de aparte kunst van de maître-sommelier’.

In de streek werd ze Marie Konijn genoemd vanwege haar preparaties van konijn met pruimen , in rode wijn of Liefmans. Al haar kennis gaf ze me door voor de dag waarop ze haar geborduurde witte keukenschort aan de haak hing en outre-passerelle voor goed haar laatste trein nam naar de diepe dankbare herinneringen in mijn hart.

Op mijn zeventiende wist ik al dat liefde bij de mannen door de maag gaat daar dan dieper doorzakt. Molendam werd handtastelijk. De eerste keer heb ik de ketel hete aspergesoep bijna over zijn stomme kop gekieperd maar ik hield me in en duwde hem af. Mettertijd liet ik hem steeds meer begaan. Precies een vogel zonder kop, lachte ik het weg toen hij me op het aanrecht pakte. Hij had dat Jack Nicholson zien doen in de film. Een zandloper lang voelde me ik als Jessica Lange.

Ook ik kende de verhalen over Molendam. ‘Klap van de mensen’ wuifde tante Marie het weg. Voor haar bleef het de wereld van de Beau Monde le sale linge se lave en famille wij hebben daar geen affaires mee.. De keren dat ik haar als jong meisje nog vergezelde geraakte ik zelf onder de indruk van hun tafelmanieren en hun luidruchtige parlé over Léon Degrelle en de mercenaires van kolonel Jean Schramme. Vooral van de schitterende luchters boven hun kop met de personeelsbel bengelend eronder, de fijnste tafels, het onwaarschijnlijk mooi zilverwerk. Bij Molendam begreep ik dat de grote kans zich maar één keer in je leven aanmeldt. Hier kon ik mijn kans grijpen, een eigen restaurantje in de Alpes Maritimes, tante Marie indachtig.

Chez Marieke Marieke.
Auberge à l’ancienne.

Het enige wat me te doen stond, was toegeven aan de laatste grillen van een ouwe zot. Ik speelde voor hem le grand cirque paste zijn eigen wetten van Molendam toe op hem. Nu en dan borrelden er nog flarden op van zijn vorige levens.

‘Mathilde de kwezelin’.
‘Nena, de dwarse konte’.Het eindspel duurde lang genoeg om niks te forceren, geen argwaan te wekken. Steeds minder lette hij op de bedragen die ik zogezegd voor hem van de bank haalde. Hij keek niet eens meer naar de sommen boven zijn handtekening. Zo kreeg ik het hele beheer van zijn fortuin in kaart. Het geld, het goud, de kluizen, de onroerende goederen. Onze luxereizen begonnen hem te vermoeien. Na verloop van tijd zat hij middagen door ergens op een bank, de blik op oneindig. Pijnstillers en slaappillen maakten van hem op de duur een levende dode. Hij lag daar thuis in het donker, ineengekruld als een baby.

Wroeging heb ik niet. Liefde was een te groot woord voor de diensten die ik hem verleende. Hij was een mensenhater, bovenal een vrouwenhater. Woorden van liefde, tederheid, genegenheid en geborgenheid waren niet aan hem besteed. Ik behandelde hem dan maar volgens de wetten die hij zelf had bedacht. Zo werd hij zelf het proefkonijn van zijn eigen uitvinding. Hij dacht dat hij alles en iedereen kopen kon dus kocht hij mij . Dat was mijn kans en die heb ik gegrepen. Meer dan een keer heb ik ermee gedreigd hem aan zijn lot over te laten. Dat was mijn sterkste troef en de zwakste schakel in zijn zelfbedachte theorie van macht en geld. Nooit heeft hij er rekening mee gehouden dat hij op een dag zo oud worden zou dat hij zelf helemaal afhankelijk zou zijn van een ander.

Bij die notaris Lampion ben ik nog nooit geweest. Dat zal nu wel vlug gebeuren. Ik heb het allemaal laten natrekken. Alles is waterdicht geregeld. Geen speld tussen te krijgen. De kruimels kunnen ze bij Malander nog krijgen. Niemand kan me wat dan ook maken. Ik heb hem niet doodgemaakt.

‘La vie est une maladie incurable’, zei hij altijd. Hij is dood van te lang geleefd te hebben. Ik kom nog redelijk ongeschonden uit zijn leven. Genoeg om nu snel alles te vergeten. Want soms werd hij méchant. Dan had ik geen andere keuze dan hem de extra dosis toe te dienen. Zo dat hij rustig werd. Op het laatst dacht hij dat hij Omar Sharif was, ik Julie Christie.

Toen ik hem die ochtend vond, was hij al koud. De rolluiken trok ik niet meer op. Een laatste keer maakte ik hem schoon. Daarna bereidde ik grietfilet met kleine groentjes in champagnesaus voor mezelf. Vervolgens belde ik de begrafenisondernemer.

Wet van Elodie :
Take the money and run.


GOUDEN BRUILOFT.
2018.(15) Stef Vancaeneghem.
('Tango' van Pierre Depuydt.
'Schoonheid' van Frank Derie).

27 februari 2018

GOUDEN BRUILOFT (14)Richard Molendam

Albert Premier. Roi des Belges. Subtiele symboliek van onze eeuwige Frans-Belgische belle alliance aan de Croisette. Albert I, held van de Groote Oorlog. Le Roi Chevalier-Servant, van koningin Elisabeth die de broek draagt en zelf de Florence Nightingale is van onze dappere frontsoldaten. Hun lijken liggen te bakken in de zon van de Cap Ferrat. Het doet me wat, ik als royalist tot in de kist. Ik heb er dan ook als goeie katholiek geen probleem mee dat Leopold III het in de volgende Groote Oorlog op een akkoord wil gooien met Adolf in Berchtesgaden. Allemaal in het belang van onze Belgische industrie. Du pur bon sens Belge. Ik had er wel eens willen bij zijn in dat arendsnest. Alleen al om Eva Braun diep in de ogen te kijken. Mais quelle femme de caractère. Zelfmoord in die bunker met haar zot. Zo sterk worden ze niet meer verwekt.Le Roi Baudouin had onze koloniën nooit mogen afgeven. De ene Sinterklaasboot na de andere vol diamant, recht vanuit de Union Minière naar Antwerpen. En hij geeft dat zomaar af. Bij wijze van merci een stamp onder zijn koninklijk zitvlak en hij bougeert nog niet. Ja een héél klein pelotonneke paracommando’s stuurt hij. Om de nonettes te bevrijden van grensoverschrijdend gedrag door de Simba’s. Zomaar een land afgeven, cela ne se fait pas. Et à qui, je vous le demande? Aan Désiré Mobutu Sese Seko die Pierre Mulele voor de krokodillen smijt, Tsjombé liquideert, Katanga pakt, al het goud van de Congo Belge in zijn Zwitserse kluis stockeert en een kasteel koopt aan de Cap Martin.

'Le président Mobutu
choisit la France'.
Nice-Matin.


Wat kan het me allemaal nog schelen? Il ya a le ciel le soleil et la mer. De lucht is blauw, geen briesje mistral gagnant. En Elodie die als een knipmes aan mijn meest wilde wensen voldoet. Dat overkomt me dan op een leeftijd waarop mijn klasgenoten vanuit hun ebbenhouten frak al tien jaarmissen ten afscheid hebben horen lezen met missendienderkes en heel de santeboetiek.

Als Elodie hier straks terug is van haar shoppingtournee wandel ik met haar tot aan de havenkant. Brut Impérial Chez Félix. Diner in het Grand Hôtel Martinez. Morgen La Colombe d’Or in Saint-Paul. Of aanmeren bij La Mère Germaine in Beaulieu- sur- Mer. Misschien zie ik Norodom Sihanoek in Mougins. Anders potten van Picasso bekijken in Vallauris. Plus een paar koffertjes Fragonard in Grasse. Maakt me allemaal niet meer uit. Baden-Baden, Biarritz, Mégève en mee heel Courchevel ook, Saas Fee, Méribel ma belle. Een groot feest, mét naderend einde.

Altijd geweten dat het me mooi lukken zou. Als je van binnen maar harder bent dan de rest. Van alle vette markten vooraf thuis. De mythe van de afwezige. Sit rarus sit carus. Het hele spel van schone manieren, dit vanuit de bedrieglijkste burgerlijke beschetenheid. Het spel spelen en omkeren en bezigen. Jawel een klootzakske et alors? Observeren hoe alle anderen daarbij afgaan één na één. Dit listig uitspelen. Overstocks door factureren. De jaarrekening opblazen en door verkopen. Zelf zo gesloten blijven als een oester.

Dat alles, al die trucs van de piramide wou ik nog toevoegen aan mijn Wetten van Molendam. Maar mijn leven loopt af. Als ik er zelf geen bal aan heb, hoeft het niet meer. Alles is volbracht. Zelfs mijn rijkste concurrenten kunnen me nu niet langer uitdagen. Hun voetbalclubs. Hun deals, hun stadia, hun gebouwen. Bella Vista. Grand Hotel du Cap. Négresco. Gray d’Albion. Carlton. Hun speculaties in Het Zoute, in Oostende, de Koningin der Badsteden zogezegd wat moet ik er nog mee? Hun Monopolyspel boeit me niet langer. Wat nu telt is het plukken van elke voorlaatste dag die me rest. Het voordeel met Elodie is dat ze me alleen laat slapen, mij niet ziet bij het ochtendgloren. Een oude man met zijn tanden op de nachttafel . Als een schilderij van Kees van Dongen in het Musée de L’Annonciade van Saint-Tropez.

'Richard ge gaat me nooit geloven, ik heb bij het winkelen in de Rue d’Antibes Sacha Distel gezien. Hij is nog goed geconserveerd amaai zulke schone ogen. En zo charmant. Niks geen blaag hij was sebiet akkoord voor een Pimms in Le Petit Carlton'.

Sacha Distel. Die heb ik hier nog weten debuteren als gitaristje met zijn nonkel Ray Ventura. Hôtel de la Plage. Toute la pluie tombe sur moi en van die tralala. Le chachacha avec Sacha. Hele nachten door.

(Wat moet ik met dat ingehuurd goddelijk lijf nog een keer van bil als laatste gril? Nena, jij alleen had me nog kunnen redden van mijn eigen harde vernieling. Alle Wetten van Molendam in ruil voor jou).

Gouden Bruiloft.
2018 (14). Stef Vancaeneghem.
'Jaarmis'. Michel Provost.

26 februari 2018

SELECTIEF GEHEUGEN

HUGO CLAUS
IN DE VERGETELHEID?

SUITE FLAMANDE...Naar aanleiding van de Claus-expo's in Brussel en Antwerpen wordt in de krantenbijlagen gesuggereerd dat Hugo Claus nog geen tien jaar na zijn dood (op 19 maart 2008) al een onbekende is op school, werk van hem schaars op de rekken. Marc Didden, curator van de Claus-expo ‘Con Amore’ in Bozar werd zelf door Claus op ons netvlies vereeuwigd als Gigi op de motor, schitterend in ‘Het Sacrament’, de filmbewerking van ‘Omtrent Deedee’. Didden, zelf maker van het incontournable ‘Brussels by night’ gaf Thomas, de oudste zoon van Claus nog les als docent in Sint-Lucas Brussel. Didden heeft zijn ex-leerling nu gevraagd of hij nog iets van zijn vader had dat hij kon bijdragen? Neen dus. Thomas is de zoon van Claus met Elly Overzier uit de periode toen de schrijver met de Nederlandse actrice in Nukerke woonde. Het koppel woonde hier in een vierkantshoeve onderaan Tenhole, een tijdlang bewoond door Paul Béatse (de auteur van de lokale familiesaga ‘De Bé’s) en nog niet zo lang doorverkocht als 'de woning van Hugo Claus' vermelding in De Standaard incluis.

Thomas zelf woont tegenwoordig hier in Ronse. Een beminnelijk en bescheiden mens die nooit en nergens zelf uitpakt met zijn beroemde pa en oude meubelen opknapt aan ‘De Rode Mutse’. Het sleutelverhaal dat hij na diens dood zelf over zijn vader schreef werd door de zelfverklaarde valse pausjes van de literaire kritiek zoniet doodgezwegen dan wel compleet gekraakt en vermaald als zaagsel in de harde vernieling. De rechtmatige onderliggende postume kreet van Thomas om vaderliefde werd daarbij toen straal genegeerd.

Nu na, tien jaar later, krijgt Thomas eindelijk het begrip dat hem toen flagrant ontzegd werd door de literaire mandarijnen van dienst. En dat begrip komt niet van om het even wie. Hilde Van Mieghem, curator van de Antwerpse Claus-expo ‘Achter vele Maskers’ in De Morgen dit weekend : ‘De relatie tussen Hugo en zijn zonen was heel getroebleerd. Ik denk dat Thomas erg geleden heeft onder het gemis van zijn vader. Hugo was geen vader, hij schrijft dat ook in een van zijn dagboeken. Die vrouwen (Elly Overzier, mama van Thomas en Sylvia Kristel, mama van Arthur- svc.) wilden een kind, en hij heeft hun dat gegeven, maar van in het begin maakt hij duidelijk dat zijn werk voor alles zou gaan. Zoals dat bij zoveel kunstenaars het geval is.’ Voila c’est écrit et c’est dit. Een vader missen, dàt ken ik als levenslange vaderloze. Daar bekom je nooit van.

Naar aanleiding van zijn dichterlijke tour Suite Flamande streek Hugo Claus met zijn hele gezelschap ooit neer in het huis van ere-burgemeester van Ronse Orphale Crucke aan de Ommeganck. Het gezelschap: Veerle Dewit, Guido Lauwaert organisator en heerlijk woelwater, dichter Remco Campert, kunstenaar en schrijver Pjeroo Roobjee (de papa van Merel De Vilder beiden woonachtig alhier), Simon Korteweg de toenmalige uitgever van De Morgen. Hugo Claus was toen de alom gevierde Prins der Letteren. Pjeroo kreeg as usual eenieder aan de slappe lach met één van zijn onvergetelijke geïmproviseerde hilarante eindeloos uitwaaierende tafelspeeches. Onder tafel dus. Al kan het bij Campert ook van die ene borrel teveel geweest zijn, tegen het ochtendgloren.

Maar zie alles gaat dus voorbij. Wat blijft er over na het 'Feest zonder einde'? In de ‘Kunst van het ouder worden’ schrijft de Amerikaanse Sandra Lee Bartky over het vergaan van netwerken.

‘Gaandeweg gaan de oorspronkelijke leden van ons netwerk dood of met pensioen. Dan verdwijnt ons circuit of netwerk, of richt het zich op andere onderwerpen. Er sluiten zich jonge mensen bij aan die de organisatie een richting uit willen sturen waar wij het misschien niet mee eens zijn’. De oude strijdbaarheid lijkt te verdwijnen, ook als de problemen die ons strijdbaar maakten nog niet zijn opgelost'.

Zeer herkenbaar voor wie de ravages van dat selectief geheugenverlies in eigen kring en alom capteert. VRT-legende Karel Hemmerechts (de hoogst erudiete papa van Kristien) vertelde me in een interview daaromtrent ooit hoezeer hij onder de indruk was van de filosoof Romano Guardini (auteur van ‘Tijdperken des levens’).

Romano Guardini: ‘Uit dat gevoel van vergankelijkheid, komt ook iets voort dat op zichzelf positief is, namelijk de steeds duidelijker bewustwording van datgene wat niet vergaat, wat eeuwig is. In die mate waarin een mens innerlijke overwinningen behaalt, wordt hij transparant voor de zin der dingen. Niet doordat hij actief wordt, maar door wat hij uitstraalt’.

Geldt compleet voor Claus tien jaar later. Hugo Claus mag dan nog - vijf jaar voor zijn zelf gekozen ‘uitstap’ - in volle glorie getackeld zijn door de eindigheid van het volle leven als hij tijdens de tournee van Saint-Amour in Leuven zijn eigen gedichten niet meer voorgelezen krijgt en van het podium stapt. Op dat moment is zijn oeuvre al geschreven : onomkeerbaar grandioos en groots.

Zo oneindig veel meer
dan dat ene gedichtje
gefluisterd
op het kussen
in het oor van
je geliefde.


Dat leraren er ook maar aan denken hem uit het collectief geheugen te verbannen zegt meer over Het Verdriet van Vlaanderen en de ondraaglijke lichtheid van diegenen die hem zeggen te willen verbannen dan over de banneling zelf .

Leve Hugo Claus in onze diepste Verwondering.

‘Selectief Geheugen’. Digitaal dagboek.
Illustratie: met Claus en Spectator-collega Carlos Alleene op de set van ‘Vrijdag’ in Brussel.
Foto: Johan Vancaeneghem.

22 februari 2018

GOUDEN BRUILOFT (13)Notaris Lampion

Ik hou ervan me vast te bijten in ingewikkelde affaires. Het dossier Coucke is er zo een. Hiermee kan ik mooi de finesses van mijn vakmanschap etaleren, bevestig ik de renommée van de Etude Lampion & Lampion tot ver voorbij Mullem of Montreuil. Weten waar het grote geld zit is wat telt. In vijf jaar heb ik het volume van mijn vaderfiguur kunnen verveelvoudigen. Lagache. Van Grootenbrul. Cambier. Meulenijzer. Een goudmijn aan familiale kwesties.

Zijn we weeral donderdag? Straks mis ik mijn wekelijks rendez-vous met de clubvrienden. Zelf hou ik me bezig met de conférences. Een raam op de militaire machtsverhoudingen binnen de Navo door Général Close. De putch van Bob Denard door kolonel Militis. De doping van de atleten in de Jeux Olympiques door dokter Jacques Rogge. De Poolexpedities van baron de Gerlache. De vooruitzichten in Kongo door minister van State Herman De Croo. En allemaal zonder mij ver te moeten déplaceren een excellente manier om gebrancheerd te blijven met een kleine donatie er bovenop voor de mensen die honger lijden. Ik ben nu al gedesigneerd als inkomend clubpresident tegen dan heb ik mijn Ridderschap in de Kroonorde ook mooi in een dooske. Ik probeer iedereen te vriend te houden, nooit een delicate opinie uiten in publiek, leven en laten leven. Rimpelloos gedrag. Pas de vagues. Het geeft je een hoop faciliteiten. Mijn clubmaten adviseer ik voor interessante beleggingen. Lernout & Hauspie, suikerpielen van Tirlemont bij mijn maat Colin-Jacquemyns, goed voor 165 mandaten en jachtgronden over heel het grondgebied met voorkennis tussen twee spartelende konijntjes door. Prenez note, Marie-Madeleine. Et de grâce avec précision sans m’interrompre cette fois-ci je vous prie.

Geachte heer Coucke
(Mon cher Marcel)

U wenste van mij te vernemen of uw echtgenote gemachtigd is effecten neer te leggen onder Open Bewaargeving zonder toestemming van haar wettelijke echtgenoot. In uw huwelijkscontract staat uitdrukkelijk het regime van scheiding van goederen overeenkomstig artikel 1536 BWB en de schikkingen voorzien door artikel 1449 en artikel 1450. Mag ik u ook wijzen op de wijziging van artikel 1449 door de wet van 20.03.1927 en aanstippen dat die wijziging is aangebracht naar aanleiding van het regime van tafel en bed bekrachtigd door de tektswijzigingen 310,311,313 en 1449 BWB. Voornamelijk wordt de vrouw die van tafel en bed gescheiden is het volle genot gegund…ja Marie-Madeleine wat scheelt er?

‘…Genot het zal wel zijn met die hete bok in haar doos je dis ça et je ne dis rien monsieur le notaire….’

…Noteer dat een van tafel en bed gescheiden vrouw aldus niet genoodzaakt is de machtiging van haar man al dan niet langs de vrederechter van pakweg Brakel of Geraardsbergen aan te vragen. Artikel 1449, laatste lid BWB en dat is niet de Belgische Wielerbond Marie-Madeleine maar het Burgerlijk Wetboek. De rest kent ge. Votre dévoué blabla etcetera taratata. Getekend uw vriend en inkomend Clubpresident . De rest is dus exact hetzelfde als voor de zaak Malander versus Molendam ja wat is er nu weer met uw justement?

‘Justement. Monsieur Molendam vous attend dans le vestibule’.

‘Kunt ge mij dat niet eerder zeggen, Marie-Madeleine? Denkt ge werkelijk dat ik niks beter te doen heb dan hier pro deo-consulten te zitten dicteren voor die leegloper met zijn hete stoof? Molendam is klant number one tenez le vous pour dit une fois pour toutes hij heeft hier heel mijn klandizie voorbij gewalst in importantie laat hem sebiet binnen of nee ik haal hem zelf kwestie van het wachten te contreren met mijn savoir-faire.

‘Mon cher Richard quel bonheur de vous revoir. Uw affaire is zo klaar als pompwater. Het is allemaal 't uwe. Niemand kan u ambeteren zelfs na uw overlijden niet wat god verhoede'.

'Dat god zich vooral niet moeit. Zijt ge zeker? Ik wil een dubbel van uw bevindingen'.

Verba volant, scripta manent.
Artikel 8 van de Wet van Molendam.


‘Niemand. Ook de jongedame niet met wie ge, enfin die bij u ...’
‘Nena est à ce que je sache une personne légalement étrangère à mon patrimoine.. Concluons, Lampion.’
‘Het valt natuurlijk te betreuren dat..’
‘Wat? Wat valt er te betreuren?
‘Dat uw schoonbroer Malander & Co heeft moeten liquideren omdat gij het part van Mathilde'.
‘Mathilde est morte. Mathilde ne reviendra plus. Avec ou sans Jacques Brel.’

Wie niet waagt, niet wint.
Artikel 9 van de wet van Molendam.


‘En daarbij trekt het Belgisch Wetboek zich nu ook al aan wat er te betreuren valt? Gaan we emotioneel doen? Hoe denkt ge dat ik uw grootste klant geworden ben?

Horen zien en binnenrijven.
Artikel 10 van de wet van Molendam.


Gouden Bruiloft.
2018 (13) Stef Vancaeneghem.
Illustratie: Pierre Ponnet.

21 februari 2018

GOUDEN BRUILOFT (12)Badinerie

Pachelbel had er nog bovenop gekund. Of een fijne Badinerie van Bach. Voor Nena desnoods de hele cavalerie.

Ma in bocca chiusa
Non entra mai mosca.

Wie wat hebben wil
die moet het vragen.
Artikel 7 van
De Wet van Molendam.


Stom dat ik geen Ungarischer Tanz van Brahms besteld heb. Een Slawischer danske van Dvorak. Of, om deze heuglijke dag te vieren, Händels Einzug der Köningin von Saba. Ah, Aimé Malander pakt me voor een cultuurbarbaar. Met mijn lederen handschoenen wrijf ik mijn eigen initialen schoon op de leuning van mijn bidstoel.

R.M.

Don à notre Sainte Mère L’Eglise
de la part de
Richard Molendam.


Vanop mijn bidstoel heb ik een prima kijk op de Heilige Martinus. Eén van mijn mooiste schenkingen als weldoener. Dat ik erin geslaagd ben Josquin de la Pasture des Collines te strikken. Martinus die zijn pardessus in twee sabelt voor een ander, de gaai. Een werk om de duivel de duivel op het lijf te jagen. Een fortune heeft het mij gekost. Dat het lastig schilderen was in deze koude kerk, dacht hij dat hij hier in de Sixtijnse kapel op zijn rug lag te schilderen of wat?

‘Met uw goedvinden monsieur Molendam voeg ik er wat schalkse elementen bij die mijn vriend Watkyne van Ellezelles zeer naar waarde zal weten te schatten als hij het komt keuren. Een vliegend sorcièreke alhier, een stomend duvelke daar. Dubbele bodems. Zoals een schrijver boeken schrijft met meer dan een laag die ge alleen maar ziet als ge hem ondersteboven en achterstevoren leest waarbij zowel het Grote Verhaal tot leven komt, als details op verdoken zijpaden. Zoals ge in het Muziekbos in de bosrede achter de Geuzentoren de Trog beneden duikt en pas weer bovenkomt aan Lorette’.

Weten dat ik de milde schenker ben van dit uniek stuk, streelt mijn ijdelheid. Later wil ik dat ze het exposeren in het Spaans Kasteel voor eendagstoeristen uit Zwevezele .

Don de la part de
Monsieur Richard Molendam.
Mécène. (Collection Privée).


Dat Mathilde dood is kan me geen zak schelen. Wat telt is dat dokter Mangèle ‘Mort Naturelle’ op zijn papier heeft gezet. Mijn strafregister blijft wit als het wezen van Mathilde in haar kist. Wat dachten ze me te strikken? Zal ik het risico lopen om van wat dan ook verdacht te worden door Malander & Co? Mathilde is dood omdat ze niet meer wou eten. Dan een kloeke pneumonie en dood. Tout est bien qui finit bien. De deken beweert dat voor Mathilde nu ’t eeuwige leven begint. Dat haar zielke weer deel uitmaakt van het Ene. Plotinus. Augustinus. Van die zweverige zoethouders.

‘Want de dood is geen eindpunt, maar een poort’.

Man man man. De koster op zijn Scheyven-orgel. De begrafenisondernemer die me melkt. Dit is wat Mathilde zelf gewild heeft, ik kon er niet mee weg voor Nena.

‘En toute intimité. Assez de scandales comme ça'.

Komt me zeer goed uit. Geen régal op mijn kosten. Geen méli-melo. Geen pathetiek en heel de santeboetiek. Straks rij ik Nena naar Honfleur. Daar vertel ik haar bij kaarslicht het hele verhaal. Dat ik alleen maar een belangrijk mens wou worden. Hoe ik er alles voor gelaten heb om dat te bereiken met mijn eigen wetten van Molendam. Dat Mathilde ons huwelijk helemaal anders zag, mij altijd afremde. Dat geld er voor haar niet toe deed.

‘J’ai vu les ravages de l’argent, mon coeur’.

Mon coeur? Mes coucougnettes. Grand amour plein d’illusions voor haar. Versus mariage de raison voor mij. Ze heeft me gepakt op mijn trots. Goed, dan haal ik nu mijn gram op met Nena. Vanaf dag één mocht ik haar. Ik vertel Nena hoe de wereld nu aan onze voeten ligt. Dat niemand er verder zaken mee heeft. En al zeker Malander & Co niet. Lekkere Nena. Mijn Ungarische Rhapsodie, mijn Kleine Nachtmuziek, mijn Traümerei, mijn Pariser Leben, mijn Réjouissance, mijn Leichte Kavallerie, mijn Ouverture.

Later moeten ze mij niet in de grond steken. Eén natte winter en ge ligt daar helemaal te vorten en te rotten onder water. Maar wat zit ik hier te piekeren? De zon schijnt op de gewijde kop van Martinus. Ik voel me als herboren. Vanavond coquillages et crustacés voor Nena met de beste Sancerre. Misschien wat ganzelever. Goed gevet langs tubes van plastiek in hun bek. Met daarbij een goudgele Sauternes. Gepocheerde zeetongfilets. Gevulde parelhoen, geflambeerd met armagnac. Dan nog een Sachertorte voor Nena en voor mij een Merveilleux. Mathilde vond het zonde van die arme ganzen. Mathilde vond àlles zonde.

Gouden Bruiloft.
2018 (12). Stef Vancaeneghem.
'Flirten met de zon'. Adi Steurbaut.

20 februari 2018

GOUDEN BRUILOFT (11)Chère Mathilde

Van notaris Lampion verneem ik dat ge uw part eist. Cela me fend le coeur. Ge wilt uw deel weg schenken aan iemand die ik zelfs niet noemen wil ge weet waarom. Beseft gij goed wat ge doet? Uw démarche keldert Malander & Co. Door mij uitgebouwd tot één van de meest florissante tissages van de stad. Zij het zeer tijdelijk met wat difficulteiten zoals ge weet van mijn Rapport Annuel.

Gij hebt mij altijd geconfirmeerd dat, vermits het u jammer genoeg niet gegeven is zelf wettelijke erfgenamen ter wereld te brengen, uw part onverminderd naar uw geliefde broer gaat. Dat staat ook zo in uw testament bij notaris Lampion, ce cher ami de la famille. Sta me toe hieruit te citeren om uw memorie op te frissen: ‘Ik legateer al mijn aandelen in de Etablissements Malander & Co aan mijn broer. In geval hij zou komen te gaan aan diens kinderen.’

Als ge nu uw aandelen opeist, onterft ge mij en mijn nazaten. Tot puur profijt van een persoon vreemd aan uw eigen bloed die dat zo te horen absoluut niet nodig heeft vanwege zijn eigen persoonlijk fortuin zoals hij het toch overal van de daken schreeuwt. Niet alleen onterft ge uw eigen familie bovendien tekent ge het doodsvonnis van Malander & Co. Ni plus ni moins. J’ose espérer dat gij u ten volle bewust zijt van de zware problemen die ge veroorzaakt bij diegene nog altijd de grootste waardering voor u heeft: ik.

Gezien de omstandigheden rest er mij geen andere communicatiemogelijkheid dan deze brief. L’ami Lampion garandeert me totale discretie voor de toelevering van dit schrijven. Zo dat ge niet weer bont en blauw geklopt wordt par ton beau. Of beter: par ton tombeau. Voilà. C'est écrit.

Namens uw familie,
Aimé Malander
Administrateur-délegué


Chère petite Mathi

Bijgevoegd ook nog dit persoonlijk briefje. Ik kan maar niet geloven dat dit initiatief om uw part op te vragen van u zelf komt. Ik hoor daarover de vreselijkste dingen via mijn excellente muzikale compaan commissaire de police Maréchal. Si cela s’avère la vérité, c’est une vraie honte. Mais:

Cygni
tunc
canent
Quando
tacuerint
Graculi.

De zwanen van
den Etang Cambier
zullen zingen
zodra de kraaien
boven de Kraai
zullen zwijgen.
.
Ik betreur ten zeerste dat mij voortaan de toegang tot uw woning wordt ontzegd door de bewuste persoon die onze familie te schande maakt en mijzelf chargeert met de smerigste achterklap omtrent mijn inzet en compétences.

Aquila non captat muscas.
Een arend vangt geen vliegen.

Een echte homme esprit let niet op laagheden. Mais bon, il faut laisser mourir les choses basses dans leur propre poisson. Maar het doet toch pijn waar het steekt: in mijn hart.

Geef mij één signaal langs Lampion en ik start sebiet une action en justice om u te bevrijden van de uitzichtloze situatie waarin hij u vastzet. Pour votre entendement, ik verneem langs het Zangkoor Sint-Gregorius dat hij ondanks zijn beloften daarover aan u nog geen enkele démarche heeft ondernomen om uw lieveling Nena officieel te adopteren. Ik zal maar geen tekening maken over zijn ware bedoelingen.

Mathi, ma soeur chérie, het kan toch niet dat ge op slag alles vergeten zijt van vroeger. Notre cueillette de champigons aan de Kwaremont . Ge waart bang van de everzwijnen. Zot konijn, waarom geen kemels of lama’s op Lamont? Hoe we patatten ging rooien op het land van meesters Metsiers. Hoe we ons omhoog lieten trekken met het katrol in de schuur van d’ouwe hoeve.

Nu en dan tokkel ik een impromptu. Telkens denk ik dan weer terug aan onze quatre-mains samen. En onze dimanches au soleil in de Limba van D’Hoppe bij de bazin met haar martikoo. Hoe zot verliefd ge waart op de garçon van Châlet Gérard met een kilo Brylceem door zijn haar. Ik hoor u nog janken omdat ge ook wou paardrijden gelijk Molendam. Hij met al zijn amazones aan de Scheldekant. Niks van dit alles ben ik vergeten. Ook en surtout niet dat ge me eeuwige familietrouw hebt gezworen. Hoe we het bloed van onze wijsvingers hebben gemengd. Diep in het bos beneden de Vierschaar.

Malander à jamais.
Malander en geen ander.

Uw broer van en voor altijd.

(Tout ce que j'ai pu t'écrire
je l'ai puisé aux larmes de tes yeux).


Gouden Bruiloft.
2018 (11). Stef Vancaeneghem.
'De veranda'. Met dank aan Pierre Depuydt. Gent.