25 maart 2014

BRIEFGEHEIMEN

RONSENAARS TUUPE NAAR DE JUGE
MILJARDENCLAIM WEGENS
ONEERLIJKE CONCURRENTIE
De baas van Pairi Daiza in Henegouwen eist dat de overheidssubsidies aan de Zoo van Antwerpen en Planckendael geschrapt worden. Volgens Eric Domb hebben beide parken tussen 2002 en 2013 zo’n 97 miljoen euro Vlaamse subsidies gekregen, terwijl zijn eigen park maar 10 miljoen kreeg van het Waals Gewest. Volgens hem is dat ‘oneerlijke concurrentie’. Daarom vraagt hij dat Vlaanderen de volgende schijf subsidies voor het jaar 2016 niet uitkeert aan beide parken. Gaat Vlaanderen niet in op zijn eis, dan volgen gerechtelijke stappen. Dreigt daar bovenop de heer Domb: 'Als ik een klacht indien bij de Europese Commissie wegens schending van de concurrentieregels dan zullen Planckendael en de Zoo van Antwerpen bijna zeker 70 miljoen aan onterechte staatssteun moeten terugbetalen. In dat geval zijn beide parken failliet.'

Beste Elio Di Rupo, cher Didier Reynders, beste Rudi Demotte: ceci n’est pas une blague.

Het is Belgisch surrealisme ten top. Stond het op Facebook, ik zou het sebiet liken als Belgenmop van het jaar. Neen dus. De heer Domb mèènt het nog ook. Dat hij volgens L’Echo advocaten heeft ingehuurd om zijn claim kracht bij te zetten, brengt me als onverbeterlijk chauvinistisch Ronsenaar wel op een ideetje.

Decennia lang werd mijn stadje in dit mooiste dal van het land gegijzeld als een hapklaar lapje plunderland. Gewurgd door een hoogst onrechtvaardig fusieverbod. Industrieel geplunderd door Eurosubsidies die onze bedrijven weg lokten naar de vet gesubsidieerde ‘Spitaelsiaanse’ industrieparken van Henegouwen. Opgezadeld met de hoogste werkloosheidsgraad van de hele regio. Ik ga er verder geen woorden aan schenden, ik zou er mijn eigen nog in opjagen.

Dit is het door de heer Domb aangereikte moment waarop alle Ronsese politici op de lijsten voor 25 mei tuupe naar de juge dienen te stappen om een halve eeuw plundering van Ronse, deze gigantische collaterale schade, deze vernederende en systematisch achteruit stellende halfslachtige beklemmende wetgeving te formuleren in een miljardenclaim voor Ronse.

Mijn beste groeten.

(Aan Elio Di Rupo, Didier Reynders en Rudi Demotte)