29 mei 2014

VAN WITTENTAK TOT ZWARTENTAK

MISSELIJK MAKENDE LINK N60
OP DE VALREEP GOEDGEKEURD
DOOR VLAAMSE REGERING


GEWESTELIJK RAMPEN UITVOERINGSPLAN
VERNIETIGT DE STAD MET UITZICHT
Welgeteld twee dagen voor de verkiezingen, allicht om lange regerings-palavers voor te zijn, heeft de Vlaamse Regering het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoerings Plan (GRUP) Missing Link N60 Ronse goedgekeurd. De begeleidende uitgebreide nota (in mijn bezit) brengt daarbij alle opmerkingen en bezwaren nog eens in kaart. In de gebruikelijke, totaal verontmenselijkte droge bestuurstaal (‘overwegende dat' enz.) mikt de regering het terechte verzet tegen een verpletterend viaduct over het mooiste landschap van Ronse naar de Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring. Was ik Milieu-schepen van Ronse, ik zoude bij deze de velo van Maurizio Fondriest van de muur plukken uit het kantoor van de Sportschepen wat verderop in de Stadhuisgang en ermee gaan fietsen in Montreuil-sous-Bois. De ongerepte schoonheid van de Collines bewonderen en er grondig gaan nadenken over natuurbehoud. Stilstaan bij de vraag waarom gehaaide makelaars er de immomarkt aanprijzen bij welstellende Vlamingen op zoek naar nog zeldzame restanten natuurschoon.

De nota heeft het – cynischer kan je het echt niet bedenken - over de ‘significante effecten’ van een tunnel (zodus: liever zo’n vernietigend hangding), over het ‘risico voor grondverschuiving’ en….belooft ons als kroon op het werk: natuur-en landschapsherstel.

Landschapsherstel. Man man man. Iek kome schliecht... Onze-Lieve-Vrouw van Wittentak staat nog maar één ding te doen: opkrassen naar Lourdes. Het bestuur van Ronse laat haar letterlijk stikken. Ter herinnering aan haar en ter ere van haar zal ik dit onding kortweg genaamd GRUP (dat Ronse niet eens doeltreffend ontsluit laat dit duidelijk zijn) voortaan aldus herbenoemen:

Gewestelijk Rampen
Uitvoerings Plan
Misselijk Makende Link N60.


(Mag naar believen gebruikt en gedeeld worden. No copyright).

Natuurlijk kan u er nu al van op aan, 750.000 ste fidele bezoeker van deze onafhankelijke blog, dat al wie zich hiertegen verzet, elke Ronsese schrijfbroeder of -zus die deze ene waarheid evenmin als ik schuwt, als het aan onze bestuurders ligt nog het liefst van al aan dat viaduct boven de Fiertelmeers zal worden opgehangen. Bengelend aan de brug van de schande. Met op de buik geprikt in letters van roet: het laatste bekroonde poëemke van de Gedichtendag.

van Schavaert tot Schalkaerd.
van Noordstraat tot Moordstraat.
van Wittentak tot Zwartentak.


Vermaledijd zullen we deze keer weer zijn, wij de pennenlikkers en mediawatchers die de gehaaide perceptie van goed bestuur in glimmende toeristische brochuurkes en filmpjes keer op keer verknallen. Zo was het. Zo is het. Zo zal het altijd zijn. Elk zijn p(r)etje. Ik geef het u hier al op een blaadje, deze keer zal de akte van beschuldiging luiden: ‘Verzet tegen de ontsluiting en het navenante economisch herstel van Ronse.’

En al die dooddoeners waarachter ze zich verschuilen om ons natuurschoon te verknallen, ons leven te vergiftigen en de gewone mensen van Ronse een oor aan te naaien. Om dan ook nog eens aan de index te zitten en onze koopkracht naar omlaag te doen duiken. Om dan, een paar dagen nà de verkiezingen plotseling bijkomende begrotingsputten te ontdekken, vanwege dure megalomane beslissingen als deze voor de Misselijk Makende Link N60 Ronse op vrijdag 23 mei 2014...

Dat ze dit alles vooral niet afdoen als goedkoop populisme of anti-politiek (al zal het mij zelf worst wezen). Populisme is het pas gemakzuchtig mee te surfen op de waan van de affairistische tijd. 'Orde op Zaken!' En van die peptalk voor Leading Succesfull People uit de club van het verdovende verlammende vernielende 'Positief Denken' dat mensen met de positieve glimlach uit hun huisje jaagt en hun omgeving verknalt voor duizend containers uit het buitenland van Gent Zeehaven naar Valenciennes.

Populisme is het de mensen de hemel in Vlaanderen te beloven, ondertussen van hun biotoop een hel te maken en hun verdriet om deze ravage van hun groen erfje hooghartig te negeren, hen gauw gauw te ontvangen op de stoep van het Ronsese stadhuis en voor de rest nietszeggend te laten staan schilderen. Het is allemaal buiten de waard(e) gerekend. De waarde van elke mens die volgens hen tellen zou. Tot voor de verkiezingen toch.

Geloof ze niet...om één van hen - over anderen onder hen - te citeren. Geloof ze niet als ze je vandaag willen wijs maken dat ze gaan voor het minste kwaad. Geloof ze niet als ze je doen geloven dat er geen andere en betere oplossingen waren.

Wat je daarbij deze keer ook (schouderophalend) horen zal: ‘Wat konden we anders doen? Géén ontsluiting? En daarbij alle alternatieven deugden niet. Te megalo? Te duur? Te ondoeltreffend? En dat verzet? Dat is toch om te lachen? Een paar omwonenden. Dat beheren we wel. Collaterale schadebeheersing. Als het moet, laten we die Groene schepen opdraaien, kan onze eigen fractieleider schepen worden, mooi meegenomen.Nee, al te voorspelbaar allemaal. Te doorzichtig. Te gemakkelijk. Met één Groen zoenoffer komt dit bestuur van Ronse niet weg. Nooit. Niemals. Jamais. Never. Hoe het in het Latijn luidt, weet ik niet. Zou ik eens aan de tekstschrijver van BDW moeten vragen. In het Nederlands klinkt het zo:

Wie het kleine verzet van Ronse niet respecteert,
die is morgen het grote werk voor Ronse niet weerd.


Dit alvast voor diegenen die zich geroepen voelen de sjerp van deze stad ooit om de buik te hangen. Ik doe hier vandaag dan ook mijn fietshelm af voor dat kleine dappere verzet. Ik doe mijn wandelpet af voor alle wandelaars langs de Weg der Vlamingen. Ik scherp mijn pen voor al die omwonenden met hun zogezegde beheersbare controleerbare 'collaterale schade'. Voor al die machteloze mensen uit het echte leven van Ronse. Het leven ver van de salons en de vet betaalde cumul kampioenen in hun mandatenclubs (zie hiervoor de webstek Cumuleo). Voor al die vandaag radeloze Ronsenaars die met één pennentrek op de vooravond van de verkiezingen met hun hele hebben en houden worden weg gewalst onder die ene brug te ver.De komende Fiertels worden de laatste van Een Stad met Uitzicht. Of de Belleman op de Zandstraat zijn ritme kwijt geraakt van pure commotie bij het zien van zoveel vergooide schoonheid daar beneden in het (nog even) mooiste dal van Vlaanderen, zullen we binnenkort horen achter het schrijn. Ik stel voor dat de Fiertelkoetsen dit jaar gevuld worden met als ere-genodigden : De voorzitter van de Belgische Beton-en Baggerfederatie, de president van de Poolse Vrachtvervoer Federatie, de burgemeesters van Frasnes en Valenciennes. Roetzwarte koetsen, dat spreekt.

Prettige Fiertel.
Fijne Rerum Novarum...
Tuupe vuir Ronse.

28 mei 2014

GEEN RUK NAAR RECHTS VOOR RONSE

SP.A BLIJFT GROOTSTE PARTIJ

PROGRESSIEVEN SAMEN
PIEKEN NU AL VLOT BOVEN
DE DERTIG PERCENT.


Agressieve anti-socialistische slogan
'Laat Ronse niet links liggen'
in de vergeetput gemikt.

26 mei 2014

RONSE THE DAY AFTER

HET IGNACE MICHAUX-EFFECTUit de uitslagen van het kanton Ronse voor de Kamer en het Vlaams Parlement vallen er enkele opmerkelijke resultaten te lezen omtrent de machtsverdeling in Ronse. Met 1706 voorkeurstemmen voor het kanton (en in totaal 5.069 voor de provincie) tilt Ignace Michaux zijn partij ruim zes procent omhoog en zet hij zijn Route Royale voort als stemmenkanon van CD&V Ronse. Hij wordt daarmee incontournable in de - zowel interne als externe - strijd om de Ronsese sjerp na het tijdperk Dupont.

Met 608 stemmen achter zijn naam in het kanton Ronse (3.297 voor de provincie) zorgt Koen Haelters voor een meer dan verdienstelijk resultaat bij de Ronsese socialisten. Koen kan daarmee voort met zijn jonge companen: verder werken aan het herstel na de ‘gebeurtenissen’ die de socialisten na 83 jaar bestuur van Ronse op de oppositiebanken deden belanden.

Inkomend schepen van Openbare Werken Tom Deputter vult voor de Open VLD met 557 stemmen (3.709 voor het hele plaatje) zijn rol in als verre opvolger. Aan hem heeft zijn partij duidelijk een stevige speler in de heropbouw van Open VLD na de vaudevilles van de afgelopen jaren.


De COMEBACK VAN GUNTHEROok de cijfers van het Vlaams Parlement blijven relevant voor de Ronsese politiek van de komende jaren.

OCMW-voorzitter Wim Vandevelde heeft hier in het kanton 915 kiezers achter zijn naam. Het cijfer voor het kanton stemt overeen met de gestelde verwachtingen. Zijn globale score (8.128 voorkeursstemmen) verstevigt daar bovenop nog het onvoorwaardelijk vertrouwen van de hogere partij-instanties in Vandevelde als regionaal kopstuk van de N-VA voor de toekomst.Met zijn 639 kiezers treedt Gunther Deriemaker duidelijk naar voren als comeback kid van de Ronsese socialisten. Het was al langer duidelijk dat de Gentse socialistische bonzen onder leiding van Freya Vandenbossche het Ronsese stemmenkanon absoluut aan boord willen houden voor de lokale strijd van de komende jaren.

Op de Vlaamse lijst zet CD&V-woordvoerder in de Ronsese gemeenteraad Abderrahim Lahlali met 557 stemmen een verdienstelijke score neer. Hij bevestigt de rol die hij in Ronse politiek claimt.Schepen Wouter Stockman moet het voor Groen dan weer stellen 188 stemmen. Wouter stond dan ook op een onverkiesbare 25 ste plaats: vijftien plaatsen dieper dan zijn Ronsese concurrentie. Voor Wouter kwam het er vooral op aan als Groene schepen loyaal bij te dragen tot de algemene vooruitgang van Groen. Dat laatste is aardig gelukt. Groen is immers de tweede winnaar van deze verkiezingen. Groen focuste in de Vlaamse Ardennen daarbij vooral op de ambities van fractieleider Elisabeth Meuleman.

VAN CVP-STAAT NAAR NV-A REPUBLIEKWat het totaalplaatje betreft, vervelt Vlaanderen van voormalige ‘CVP-staat’ nu duidelijk naar NV-A heerschappij. De oude Volksunie-opponent van weleer heeft, na een jarenlange interne sociaal-economische strijd, de snelweg naar de Vlaamse kiezer gevonden.

Sinds vanochtend gonzen woorden als ‘centrum-rechtse regering’ en ‘orde op zaken stellen’ je dan ook om de oren. De aloude Volksunie-broederstrijd is definitief beslecht. Het extreem-rechtse separatisme ligt uitgeteld. Of het is verdampt in een salonfähig strebers-affairisme waarin Unizo en Voka nu al staan te zwaaien met mirakeloplossingen voor het bedrijfsleven en de belastingvriendelijke grote vermogens.

Er zit echter een adder onder het (wat groener) gras. Uit de diverse puzzels van mogelijke allianties voor Vlaanderen en voor het rijk blijkt dat de CD&V dan wel uit haar zevende hemel mag tuimelen: Kris Peeters heeft in zijn koersbroek alvast de sleutel mee van het oude Belgische (machts)paradi js.Geen meerderheid in Vlaanderen zonder federaal akkoord. En kopman Peeters heeft zijn oortjes op voor instructies van de ploegleiding...

We kunnen ons dus nu al opmaken voor een partijtje poker met het Koninkrijk België zelf als hoogste inzet. Want als de CD&V het zich deze keer veroorlooft de overduidelijke keuze van de Vlaamse kiezer naast zich neer te leggen, zet ze de alom verzamelde nationalisten op de snelweg naar de Vrije Republiek Vlaanderen. De Wever versprak er zich gisteren al eventjes over. Was ik van koning Filip, ik zoude in dat geval al een keer uitkijken naar een betaalbare plezierboot.