05 juni 2014

SURREALISME IN RONSECECI N'EST PAS
UNE SOLUTION
CECI N'EST PAS LA VERITEIllustraties: Met dank aan René Magritte, het Ronsies burgerinitiatief www.geenstreepdoorronse.be - voor alle duidelijkheid met een knap grafisch simulatieconcept van www.gazetronse.be - en tenslotte de 'Stad Zonder Uitzicht'.

02 juni 2014

WAT HADDEN ZE GEDACHT?Dat ze ons geliefd Ronse in twee stukken kunnen klieven met een streep van staal en beton dwars door Ronse, nadat ze decennia hebben gepalaverd over een ring ROND RONSE?

Dat ze nu met dat tracé van de N60 zomaar kunnen schuiven waardoor diezelfde Ronsenaars die ze hadden gerustgesteld toch moeten opkrassen? Dat ze de Ronsenaars kunnen paaien met de zoethouder dat ze beter af zijn met een vette vergoeding?

Dat de Ronsenaars dit zomaar slikken met gebogen hoofd? Dat we gaan applaudisseren voor de verminking van het mooiste dal van Vlaanderen? Dat we dankbaar zijn om een lang verwachte ontsluiting die er geen blijkt te zijn?

Dat zij bij de uitvoering ervan de Missing Link kunnen ombuigen tot Misselijk Makende Verminking van Ronse? Ver van de pottenkijkers (‘die zich niet zoals zij, gekozenen des volks, 'kwetsbaar hebben opgesteld voor de kiezer?’). Gekozenen des volks, je zegt wel...Terwijl zijzelf al jaren hun stadhuiskantoor voor de neus van die kiezer en de stadsambtenaren laten bevolken door politieke schemerfiguren die er vrolijk hun agenda beheren, de bezoekersontvangsten regelen, de bar opentrekken ?

Dat zij in hun – door de Ronsenaars betaalde – glimmende stadhuisboekjes kunnen mijmeren over hun alleen zaligmakend 'Inzicht' over deze ‘Stad Met Uitzicht’, ondertussen ongestoord het mooiste Uitzicht van Ronse kunnen verknallen?

Dat ze ons aan de ene kant ‘Groene Vingers’ vanuit Ronse naar de heuvelen kunnen voorspiegelen en ons aan de andere kant kunnen ondergraven en overbruggen met een middenvinger van staal en beton, dwars door het hart van Ronse?

Dat de droom van Tavi maar de onschuldige vrijblijvende rêverie is van een revue? De wensdroom van een paar naïeve romantici met teveel nostalgie naar de tijd van Tieste en zijn paardekens voor de kinderen van Ronse?

Dat ze de mensen kunnen wijsmaken hoe die kleine ring ten zuiden van de stad er dan ‘vanzelf’ wel komt, een keer Ronse eerst compleet vernield is door de doorstreep? Dat Frasnes dan wel letterlijk over de brug komen zal?

Dat het zware internationale vervoer door de Ninovestraat, door de BIB-en Museumsite, de Ververij-omgeving, twee Ronsese scholensites, door Glorieux , Broeke en Kruissens ophoudt met een dwarse doorstreep aan de heel andere kant van Ronse?


GELOOF ZE NIET….

Geloof ze niet als ze zeggen dat ze van Ronse houden.

Geloof ze niet als ze zeggen dat ze Ronse ontsluiten door dagelijks duizenden camions (vol al dan niet gevaarlijke gifcontainers) vanuit Gent-Zeehaven boven het hoofd en onder de grond van de Ronsenaars naar Valenciennes te doen donderen.

Geloof ze niet als ze zeggen dat al wie deze doorstreep vandaag verwerpt tegen de (economische) vooruitgang van Ronse is.

Geloof ze niet als ze zeggen dat dit de beste van alle alternatieven is, de oplossing van het minste kwaad.

Als dit worst case scenario de beste oplossing is, dan hebben ze hun huiswerk niet goed gedaan en moeten ze het overdoen.

Dan hebben ze hun scenario geschreven met de pen van anderen die minder van Ronse houden dan van hun eigen belangen.

Weg met al hun mooie plaatjes. Weg met al hun praatjes.
Geloof ze niet. Of liever: wie gelooft die mensen nog?

TUUPE VUIR RONSE.


(Voor alle duidelijkheid: de foto hierboven, vanzelfsprekend een summiere montage, geeft ons al enig idee van de ravage die het mooiste uitzicht van Ronse teisteren zal. Het bijhorend gedonder en gedruis wordt u bespaard. Afbeelding: www.geenstreepdoorronse.be ).