19 juni 2014

HET VERZET VAN RONSEWat zou Wouter Stockman moeten opkrassen als schepen? Al vanaf dag één azen anderen op zijn stoel. De verkiezing van Wouter Stockman kwam de mandatendans van kartelpartner CD&V die hem link had weggeplukt bij de toenmalige eigen coalitiepartner SP.A. immers ferm verstoren. Met diens verkiezing was niet echt rekening gehouden.

Na twintig jaar ploeteren voor Groen stapte Wouter Stockman in het bestuur met formele goedkeuring van Groen Nationaal. Ook al switchte de meerderheid van Luc Dupont in de uren na de jongste gemeenteraadsverkiezingen vanuit de vorige centrumlinkse coalitie naar een nieuwe centrumrechtse. Nog wel achter de agressieve slogan ‘laat Ronse niet links liggen’.

Mét goedkeuring van Groen Nationaal zette Wouter Stockman toen toch de stap. Hij zou gek geweest zijn om de historische kans voor Groen Ronse te laten liggen. Hem werd bovendien door Luc Dupont formeel beloofd dat het Groen-memorandum gerespecteerd zou worden en er bovendien géén sociale roofbouw zou worden gepleegd op het grote hart van deze stad.

De Ronsese Groenkiezers hadden kartelpartner CD&V nipt de gewenste voorsprong op Duponts eigen challenger Gunther Deriemaeker geschonken die zelf daarop prompt zijn roemrucht drieband biljartspel spelen zou met Rudi Boudringhien en Wim Vandevelde. Maar de rode bal ketste daarbij zelf buiten het tapbiljart. Gunther en de socialisten eruit. De N-VA en Liberale Unie erin. Wouter Stockman kon alleen als toeschouwer meekijken hoe zijn vroegere en huidige kartelpartner hun Quickie op zijn Ronsies deden…

ER IS NOG WERK AAN RONSE

Waarom zou hij dan nu opkrassen? Hij respecteert het bestuursakkoord loyaal zowel naar de vorm als naar de (wat de N60 betreft zeer vage) inhoud en werkt hard, dat geven zelfs zijn grootste politieke tegenstrevers binnen het schepencollege toe. Het werk is ook nog lang niet af. Er wacht Wouter Stockman als schepen van Groen integendeel nog een heel lange weg te gaan naar het duurzaam, mobiel en sociaal rechtvaardig Ronse waartoe alle meerderheidspartijen zich onder leiding van Luc Dupont in het bestuursakkoord engageerden.

Zo moet het containerpark van Ronse dringend weer betaalbaar worden. Dat is nu onbetaalbaar duur wat het sluikstorten in de hand werkt, wat dan weer haaks staat op ‘Ronse uw propere stad’. Hij moet voort werken aan de mobiliteit die compleet in het honderd loopt en niet alleen op piekmomenten aan de scholensites. Hij moet ervoor zorgen dat de Oude Vrijheid verkeersluw wordt en de binnenstad verkeersarm. Hij moet een fietspadenplan uitwerken die naam waardig voor de zogenaamd eerste ‘Wielerstad van het Land’. En dan zijn er ook nog de ‘Groene Vingers vanuit het dal naar de heuvelen’ uit het Strategisch Plan.

DUIVEL IN HET DOOSJE..Waarom is het debat rond de N60 niet zomaar simpel terug te voeren tot Wouter Stockman als voor de hand liggende zondebok met verder in de rolverdeling Jan Foulon als te demoniseren ‘regeltsjeef’, Luc Dupont als Machiavelli in zakformaat en Wim Vandevelde als duivel in het doosje?

Omdat gewoonweg iedereen , oppositie incluis, ontsluiting wil van Ronse met een zuidelijke verbinding van oost naar west en een halve ring rond Ronse van noord langs de hele westflank naar het zuiden. Het bestuursakkoord wil dat snel gerealiseerd zien met een Missing Link N 60. Punt. Meer staat er niet. Het akkoord zegt verder nergens hoe en langs waar precies die link wordt ingevuld.

Voor Groen is het dus geen kwestie van mossel noch vis:het bestuursakkoord zelf is wat de N 60 betreft gewoon een kat in een zak. Een kat die nu uit de zak van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringslan komt gesprongen om het hart van Ronse open te krabben...

Een vijf vakken streep van staal en beton dwars door Ronse? Welke Ronsenaar wil dat? Ik vraag het aan. Kunnen we het ons veroorloven onze kinderen op te zadelen met een miljarden dure ontsluiting die er geen is en in werkelijkheid alleen dient om de E 17 te ‘ontlasten’ en het vrachtverkeer vanuit de Antwerpse en Gentse havens nog sneller naar Noord-Frankrijk te laten razen? Dit terwijl we als achter gestoken Ronsenaars van het nijvere Kortrijk niet eens mochten meedraaien in een 'Euro Metropool' met Rijsel…. Mogen wij als Ronsenaars ondertussen wel ‘hun’ E 17 ontlasten met een lus. De lasten voor Ronse, de lusten voor elders.

Vlaanderen, geef de Ronsenaars liever die miljarden zo: als schadeloosstelling voor vijftig jaar Brusselse voogdij. Verbod op fusie incluis. Kunnen we echt werk gaan maken van de zuidelijke ring om te beginnen. Plus al die mooie dromen en plaatjes uit het Strategisch Plan.

POKERFACESDit gaat dus nièt over de geloofwaardigheid van de ene Ronsese bestuurder tegenover de andere die dan vol leedvermaak in de vuist lacht. Dit gaat over het welzijn van de bewoners van Ronse.

Luc Dupont, Jan Foulon of Wouter Stockman vastprikken als boemannen van het worst case scenario van een doorstreep en ondertussen dat lepe missing link-tracé-verzet van ‘de Klijpe’ (not in my back yard) onder de mat schuiven is al te kort door de tunnelbocht

Sans moi. Zonder mij. Without me. Daarom wil ik me los van mijn onvoorwaardelijke steun aan het verzet van het burgeriniatief niet zomaar laten meesleuren in de goedkope Muppetisering van het lokale politieke pokerspel.

Voor Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman is het soort vijf-vaks-wegen als de N 60 ( vluchtweg voor vrachtwagens incluis) iets van vorige eeuw. Ze heeft volkomen gelijk. Al helpt het natuurlijk niet dat ze van Oudenaarde is. Alwaar Marnic Demeulemeester ondertussen zijn tot stad gepromoveerde fusieparochies vrolijk voort verwent met mooie bloemrijke parkings en afritten vanaf dezelfde N60 naar de ‘Champs-Elysées’: voor Wouter Vandenhaute zijn Vlaamse kermis.

Los van deze chauvinistische oprisping (na vijftig jaar Ronsese achteruitstelling door het faciliteiten juk mag het wel even) heeft de schrandere nieuwe Groene First Lady voor de rest wel gelijk natuurlijk. Die Missing Links door het nu al vol beton gegooide Vlaanderen zijn als megalomane molochs totaal passé. Uit de vorige eeuw.

BESTUREN TEGEN
HET WELZIJN
VAN DE BESTUURDEN?
Toen ik werd benaderd door het burgerinitiatief Geenstreepdoorronse om in deze blog het verzet te steunen, heb ik eerst lang met deze vragen geworsteld: Lost het de ellende van het vrachtvervoer uit Klein Frankrijk op? Neen. Is dit de ons beloofde ecologisch verantwoorde rondring? Neen. Vernietigen viaduct en tunnel de ‘Stad met Uitzicht?’ Ja.

Je kan geen stad besturen tegen het welzijn van de mensen in. Nooit en nergens. Doe je dat wel, dan ga je als bestuurscollege collegiaal naar af. Met of zonder Wouter Stockman. Vroeg of laat. Wie daarvoor tekent, heeft zijn politieke toekomst achter zich liggen en kan het gaan uitleggen aan zijn kinderen en kleinkinderen.


(Dank Xavier Van Coppenolle voor de Fiertel-foto's)

17 juni 2014

TUUPE MEERWAARDE
VOOR HET RONSE
WAARVAN WE HOUDEN
Deze blog en Gazetronse.be hebben in constructief onderling overleg besloten voortaan, elk vanuit hun eigenheid en volkomen onafhankelijk van elkaar, de krachten te bundelen om het ideaal van de Onafhankelijke Alliantie Tuupe Vuir Ronse (meerwaarde voor Ronse) te dienen.

Ook de soms vermaledijde ‘luis in de pels’ ‘De Ronseniere’ gaat mee in deze ongeziene Ronsese mediatieke krachtenbundeling op het net.

De mooie toenadering en de vastberaden samenwerking met Gazetronse komt er na een gedeeld bewogen parcours langs de roemrijke - soms roemruchte - Ronsese media met mijlpalen van Ronsese verslaggeving, honderden colums en verslaggeving in inmiddels verdwenen voor elke Ronsenaar legendarische printmedia als De Ronsenaar, AZ, Plus en Passe-Partout.
Ver van de opportunisten, de cumulards van de macht en de stokers in de marge steunen we alvast samen het snelgroeiend verzet van het Ronsese burgerinitiatief tegen de megalomane doorsteek dwars door Ronse van de N60 die ons, in de plaats van een door eenieder – ook door ons – lang verwachte rondring en ‘groene vingers vanuit het dal naar de heuvelen’, (ons nog met veel poeha beloofd in het Strategisch Plan) in werkelijkheid een streep van staal en beton brengt dwars door het groen van ‘De stad met Uitzicht’ ten dienste van het containervervoer van Antwerpen naar Noord-Frankrijk. Zonder zuidelijke ring en dus zonder enige verlichting van het zware vrachtvervoer langsheen musea, bib, scholensites, kinderkribbe, serviceflats en ziekenhuis. Met andere woorden: de complete uitholling van het bestuursakkoord dat ons (in Krachtlijn 1!) zwart op wit een beleid belooft ‘dat inzet op natuur en milieu’

We zullen samen doorgaan voor Ronse. Of om het met de duivel(s) - in opmars - te zeggen:

Tuupe Vuir Ronse

IEN RONSE EE DAT IET

ANIMATIE VOOR EN NA MET DJ BICEPS

RONSE ONTBINDT ZIJN DUIVEL(S)

HERMES VERSUS WAANZIN: 0-1