27 juni 2014

DE NADAGEN VAN DEESDe Rode Duivels wekten het terminaal afgeschreven Kingdom of Belgium weer tot leven. Vooral voormalige inwoners uit de Siroccogebieden leken deze uitgestelde vermaling van hun nieuwe vaderland met mediterrane exuberantie te willen vieren.

Irritant toeterden ze hun opgefokte wagens van een bouwjaar dat je niet weten wil voort door de straten van de daarnet nog vredig slapende stad. De rijdende roetsymbolen van de in hun thuisland voorgespiegelde westerse welvaart werden zwaar overbevolkt door juichende nieuwe Belgen.

Driftig zwaaiden de gelukszoekers van de derde generatie de driekleur van het gulle gastland tegen de heldere juninacht op. Erin geborduurd het bier van de echte man dat de Grote Moskee hen verbood te nuttigen.

Langs de oude Sint-Martinuskerk en het borstbeeld van Stefaan Modest Glorieux, weldoener der armen en stichter de Christelijke Scholen stapte Dees naar zijn nu door god en klein pierke verlaten schrijfstek aan de rand van de oude middeleeuwse Vrijheid.

Vijftig jaar eerder had het leven hem hier in wel duizend lichtflitsen toegelachen onder de glazen bol van zijn wonderjaren. Niks leek toen op wat het worden zou. Hugo Claus woonde met Elly Overzier en de kleine Thomas in Nukerke. De verwondering was nog ongerept.

‘De nadagen van Dees’. Fragment.
(Foto: Dank aan Xavier Van Coppenolle).

23 juni 2014

BRIEFGEHEIMEN

MAJESTEIT STOP SEBIET
MET BIDDEN ALSTUBLIEFT.
Onze-Lieve-Vrouw van Wittentak is er vanonder naar Rio. Voor het eerst sinds de kerstening van Ronse in de jaren 600 na haar zoon (verwekt uit een ingewikkelde relatie met de Heilige Geest) wordt haar noveen afgelast.

‘Wittentakske’, zoals ze in Ronse beminnelijk wordt genoemd, pikt het niet dat uwe majesteit hartje Rio zomaar gaat zitten bidden voor de duivels die haar zoon in de woestijn poogden te verleiden tot de zonde des vlezes.

De gevolgen van uw demonische verering zijn niet meer te overzien, van in Rio tot in Ronse. Een nieuw mirakel dringt zich op ginder terplaatse.

Op aandringen van aartsbisschop Léonard heeft Onze-Lieve-Vrouw van Wittentak de Ronsese deken Michel T’joen mee in haar entourage. Deze beëdigde Maria-kenner is ons onlangs door de Humo gesignaleerd als bemiddelaar, verzoener en behoeder van Het Zwaard van de Geest in sektarische charismatische kringen u welbekend.

In een bloedheet land als Brazilië, waar ze al eens hun voodoo vegen aan het zesde en negende gebod, kan hij altijd van pas komen: als urgentie-exorcist.We willen als belastingbetalers graag door de vingers zien dat uw koninklijke entourage op onze kosten gauw even een matchke tegen de Navo-vijand van havik De Crem meegraait.

Al is het maar om er onze eigenste schepen van Ronsese Evenementen in Rio toe te laten aldaar aan City Marketing te doen door over de minzame kop van de (ook al Ronsese) kine Bernard Vandevelde te aaien. Onderwijl een Facebook-selfietje regelend met Duivel-doet-al Kompany voor de snelgroeiende kiezersschare met het alerte oog op de Ronsese driekleur tegen het volgende WK.Zelfs kunnen we er als lichtelijk verbijsterde Ronsenaars mee leven dat de CD&V alhier in Ronse, aangestoken door de Duivelsmania, ook haar Belgisch logo van de zolder haalt uit de tijd van pappie Vandenboeynants.

Vanuit onze diepe liefde voor Bierland Belgium delen we bovendien de ergernis nièt van de Ronsese OCMW-voorzitter om de sociale saus die over dat snoepreisje voor de Belgian bobo’s wordt gesmeerd .Moet u bovendien koningin Mathilde zien. In schreeuwlelijke rode kazuifel met duivelse stola om. (Edouard Vermeulen wordt niet goed alreeds) als een bezeten duivelin compleet uit de bol. Als het ware geheel vervuld van het mystieke lichaam van de duivel vermomd als Christus van Rio. Ik wil nog zedig zwijgen over haar pijnlijke blunder met de persoonsverwarring tussen Lukaku en Origi bij de spelerspresentatie na. Allemaal het verderfelijke ondermijningswerk van de duivel.Maar wat Wittentakske echt niet pikken kan, is dat uw gebeden de boel bij de Rode Duivels compleet komen verzieken. Aangepookt door uw schietgebeden schiet de demon meteen raak, zorgt hij al na twee matchen voor miserie in de ménage van de Duivels. En het ging nu eens allemaal zo goed.In de plaats van de bal in de kooi van de Russen te sjotten, knalt Lukaku boos op bekertjes. En naar een verzoenende handdruk kan de coach, ten aanschouwe van de halve meekijkende planeet, ook al fluiten.

Tous ensemble
naar du boel
chez les Belges.


Zoals Jan Mulder vragen zou: waar is de voetbalpret?.
Stopt u dus alstublieftt met dat bidden, sire.

(Aan Koning Filip. Aanbidder des duivels)