03 juli 2014

BRIEFGEHEIMEN

WAT ZIJN RONSENAARS
TOCH WIETIES NIETWAAR?
Hierna citeer ik u letterlijk uit Het Nieuwsblad. Zo dat de Ronsenaars weten wat u van hen denkt.

‘Met de aanleg van de N60 destijds werd de verbinding van de haven van Gent met Rijsel beoogd en dit om de Vlaamse Ardennen economisch te ontwikkelen. Oudenaarde sprong op de kar met de ontwikkeling van de industriezones De Bruwaan en Westerring tot gevolg.

Ronse daarentegen focuste op Brussel en Wallonië en niet op Gent en Vlaanderen. Dat is een historische fout gebleken. Vandaar onze waarschuwing aan het beleid: Maak nu niet opnieuw dezelfde fout. Ronse heeft alle troeven in handen, maar de stad moet de kans krijgen om nieuwe bedrijven aan te trekken. Trouwens, ook voor bedrijven die zich in Oudenaarde willen vestigen, is de doortrekking van de N60 belangrijk'.


Wat zijn wij als Ronsenaars toch achterlijke wieties, nietwaar meneer de regiodirecteur van VOKA? Mag ik er u op wijzen dat heel Ronse altijd al gewonnen was voor een ringweg ROND Ronse. Dat dit tot op vandaag zo is? Mezelf inbegrepen, als het voor u niet geeft.

De N60 wordt echter helemaal niet die altijd beloofde ringweg. Bovendien wordt het nog jaren wachten op de zuidderring . Door de weigering van Wallonië op aansluiting met de A8 wordt de Missing Link bijgevolg een van de Grote Nutteloze Werken , prijskaartje van om en bij de 600 miljoen euro. Ik kan u voor meer informatie de extra-editie van Gazetronse.be deze week warm aanbevelen (klik hiervoor door op de link hiernaast). Zo dat u niet verder uit uw nek kletst in de printmedia. Als het er nog eens op aankomt de attitude van de Ronsenaars hooghartig en schaamteloos denigrerend vanuit uw torentje te evalueren en op de koop toe - misselijk makend link - vermeende 'foute beslissingen' aan te wrijven.

‘Oudenaarde sprong op de kar, Ronse niet’, beweert u?
Man man man. Zonder kappen breekt mijn kloef.

Mag ik u eraan herinneren dat de faciliteiten ons een halve eeuw geleden zijn opgedrongen door Brussel via een ommetje langs Oudenaarde... Volgens kwalijke geruchten om de Ronsese sossen te isoleren. Maar u moet nooit geruchten geloven.

Mag ik u er u aan herinneren dat alle Ronsenaars toen tuupe koud zijn gepakt door de kliek van (de wet) Gilson en door alle Wetstraatezen met hem die Ronse in een Belgisch – te mijden - niemandsland hebben gedropt. Achterdeur van Vlaanderen, voordeur van de Borinage.

Dat Ronse opgezadeld werd met bestuursremmende nationale voogdij. Dat Ronse niet mocht fusioneren om het ‘olievlekeffect’ te voorkomen. Als de havens van Gent en Antwerpen toch zo nodig in ijltempo met Rijsel dienden te worden verbonden, waarom dan gestopt aan de grens van Ronse. En nièt aan die van buurgemeente Frasnes?

Het zal allemaal aan de Ronsenaars gelegen hebben. Legt u me eens uit: aan de ene kant worden de faciliteiten ons opgedrongen vanuit Brussel, maar de N60 zou dan integendeel wel plots lokale bevoegdheid geweest zijn. Belezing door Hermes kan helpen.

Voor uw ronduit beledigende en grof schofferende lulkoek over de Ronsenaars laat u zich in de krant flankeren door uw Voka- manager Katrien Moens die ons nog een lesje in correcte informatie meegeeft.

Kletst mevrouw Moens: ‘We hebben respect voor de mening van iedereen en dus ook voor die van de actiecomités. Maar het stoort ons wel dat de actievoerders niet altijd correcte informatie geven en mensen schrik aanjagen. De stelling dat de doortrekking van de N60 meer verkeer naar de stad zal leiden, is niet correct. De Ronsenaars mogen toch niet vergeten dat het één van de belangrijkste doelstellingen is om het zwaar verkeer uit het stadscentrum te halen.’

Wil u aan deze mevrouw mededelen dat zij ons pas echt de stuipen op het lijf jaagt met zoveel bullshit bijeen? Haar kennis van de mobiliteit in en om Ronse: die is pas écht angstaanjagend.

(Aan Johan Browaeys, Regiodirecteur VOKA)