15 juli 2014

GROENVOORZITTER RONSE STAPT OP

'VERSCHIL DAT WOUTER STOCKMAN
BINNEN MEERDERHEID MAAKT
WEEGT NIET OP TEGEN GEBRUIK
DAT VAN ONS WORDT GEMAAKT'
‘Ik heb de lokale partijpolitiek sterk onderschat. Vooral vanuit een minderheidspositie in een kartel binnen een rechtse meerderheid. Elk woord naar buiten uit moeten afwegen om tenslotte niets te zeggen is een praktijk die ik niet onder de knie krijg en die me vooral ongelukkig maakt’.

‘Ik heb mijn grens bereikt. Het verschil dat Groenschepen Wouter Stockman maakt binnen de meerderheid weegt voor mij niet langer op tegen het gebruik dat van ons wordt gemaakt.’

Met deze krasse quotes meldt Myriam De Feyter haar ontslag als Groenvoorzitter van Ronse in een schrijven aan alle Ronsese Groenen. Ze blijft lid van de partij.Myriam De Feyter nam het (tot dusver vacant) voorzitterschap van Groen op na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze bleef aanvankelijk vooral op de achtergrond heel intens betrokken bij de bespreking van het bestuursakkoord. Daarna zette ze zich als voorzitter enorm in om de werking van Groen in Ronse structuur en inhoud mee te geven.

Aan haar verliest Groene schepen Wouter Stockman een steun, inzet, dossierstudie en sérieux die nooit kunnen worden overschat. Wouter Stockman zal het nu nog lastiger krijgen dan hij het - in zijn eentje in zowel bestuurscollege als gemeenteraad - al had.

Voor hem wordt het, meer nog dan voorheen, dansen op de slappe koord tussen het door hem onderschreven bestuursakkoord in een uitgesproken centrum-rechtse meerderheid enerzijds en ondermeer het openlijke verzet van de Groene First Lady Elisabeth Meuleman tegen de Missing Link N60 anderzijds.Wouter Stockman staat al een tijdje intern onder druk. Hem wordt in de Groene coulissen verweten dat hij te weinig drukt op de thema's die er voor Groen in het bestuursakkoord echt toe doen. Iets wat vandaag ook nogal evident tussen de regels te lezen valt in het afscheid van Myriam De Feyter als voorzitter.

CD&V, de kartelpartner van Groen in het bestuur die Wouter Stockman weghaalde bij de voormalige socialistische bestuurspartner , aast al van dag één (vooral bij monde van fractievoorzitter Abderrahim Lahlali) op de door Luc Dupont vooraf beloofde schepenzetel aan Wouter Stockman bij rechtstreekse verkiezing.

Van verkiezingen gesproken: bij de jongste regionale en federale stembusslag haalde Wouter Stockman lokaal 188 stemmen. Hij had zich weliswaar onbegrijpelijk diep voor een schepen (op plaats 25 voor het Vlaams parlement) laten mikken. Een vergissing tegenover zijn Ronsese concurrenten die allemaal rond de 10de plaats opdoken op hun respectievelijke lijsten en dan ook stukken beter scoorden. Ook dit tegenvallend resultaat is niet onopgemerkt voorbij gegaan bij diegenen die zich dag en nacht inzetten voor het welslagen van zijn bestuursmandaat.

Groen kreeg met de schepenzetel van Stockman een historische kans om de partij in Ronse eindelijk van de grond te krijgen. Het is maar zeer de vraag of dat na het opstappen van de voorzitter nog lukt. Bij de komst van Wouter Van Besien in Ronse had Myriam De Feyter net na de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk gemaakt dat het kartel met de CD&V bij een eenmalig avontuur zou blijven en Groen Ronse in 2018 weer apart zal opkomen.


(Illustraties. Foto van Myriam De Feyter die ik nam in de Ronsese raadszaal bij de eedaflegging van Wouter Stockman. Elisabeth Meuleman met Wouter Stockman op de markt van Ronse naar aanleiding van de jongste verkiezingen).