03 januari 2015

GEMEENTELIJKE GECUMULEERDE HEFFING

ALLE CUMULVERGOEDINGEN
DOORSTORTEN NAAR STADSKAS
DAT ZOU DE FINANCIEN
PAS EEN BOOST GEVEN!
Ook een fijn jaar gewenst. Om het jaar goed te beginnen ziet iedere Ronsenaar, of hij nu alleenstaande is of deel uitmaakt van een gezin, zijn algemene gemeentelijke heffing stijgen van 150 euro naar 190 euro. 'Dat is absoluut nodig', zo wordt ons voorgehouden, 'om de stadsfinanciën in evenwicht te houden'.

Ik wil dat graag geloven. Alleen, voor wat hoort wat. Bij deze nodig ik daarom de bestuurders van Ronse uit om, binnen het kader van de transparantie, in hun eigen voorgekauwd alle-bussen-promotie-verschijnsel 'Inzicht' de lijst van de – bezoldigde - mandaten te publiceren die zij naast hun eigen beroepsinkomsten cumuleren. Met andere woorden: de 'algemene gemeentelijke gecumuleerde heffing' door henzelf... van onze centen.

Deze lijst valt door de lezer gemakkelijk via Google op hun naam te consulteren (www.cumuleo). Al wordt er van al hun bezoldigde mandaten niet bij verteld hoeveel ze binnenrijven. Gemakkelijk kan echter worden aangenomen dat het gecumuleerde bedrag véél en véél meer is dan de 400.000 euro die de stad Ronse door de verhoging van de heffing uit de zakken van elke Ronsenaar schudt. En dit ook voor de laagste inkomens, ondanks een tegemoetkoming om de schijn van sociale bezorgdheid voor de minstbedeelden op te houden.

Om onze bestuurders op de goede weg te helpen, hieronder alvast het lijstje van de diverse gulle intergemeentelijke instellingen, hen ongetwijfeld zeer welbekend via hun bankrekening.

1. De stad Ronse
2. TMVW (als bestuurder én als lid van het directiecomité)
3. De Nieuwe haard (als voorzitter én bestuurder)
4. Solva ( Intergemeentelijk Samenwerkingsverband )
5. Overo (Openbare Vereniging Ronse)
6. Resoc ( Regionaal Economisch Sociaal Overlegcomite Zuid Oost Vlaanderen)
7. Gaselwest.
8. Toerisme Vlaamse Ardennen.
9. Ivla.
10.Eandis.

Voor alle duidelijkheid : de lokale bestuurders dienen behoorlijk te worden vergoed voor het bestuur van hun stad. Daar kan geen discussie over bestaan. Die - wat mij betreft zeer billijke - vergoeding op zich moet echter ruim volstaan. Hun vele bijkomende cumulaties, hun zitjes en zitpenningen in intercommunales horen echter bij die al vergoede dienst aan de gemeenschap. Ze dienen bijgevolg niet nog eens bijkomend te worden vergoed. Dat zet immers de deur open voor de graaicultuur van de politieke macht, de belangenvermenging én het onoordeelkundig leiden van de talrijke nutsvoorzieningen.

Om het jaar met een constructief voorstel in te zetten, ware het aangewezen dat onze mandatarissen al hun eigen cumulatievergoedingen doorstorten aan de stadskas van Ronse. Dat zou de Ronsese financiën pas een echte boost geven. En zo krijgen bepaalde cumulatiegraaiers misschien weer eens voeling met een harde Ronsese realiteit die hen, tussen het ene feestje en het andere, tussen het ene snoepreisje en de andere diplomatieke valies vol uitgelezen Italiaanse wijnen, nu steeds meer ontglipt.An upper class zero
is not something to be
in Ronse City.


Deze meerderheid blijft hangen in het nieuwe revanchistische mantra 'dat het allemaal de schuld is van de vermaledijde kommerloze kaviaar-en-champagne-sossen'. Dat kan voor een stuk dan wel kloppen. We hebben ze als Ronsenaars allemaal genoeg bezig gezien. Wat mijzelf betreft als mediawatcher de afgelopen veertig jaar zelfs vanop de eerste rij.

En wat de verdwaalde Groen-schepen in deze meerderheid nog doet behalve zijn eigen mandaat redden, is samen met zijn volkomen terecht opgestapte lokale Groen-voorzitster nog een paar anderen al lang niet meer duidelijk. Mezelf incluis. Zeker nu deze meerderheid ook van de mobiliteit en 'de groene vingers' een complete knoeiboel maakt: per spoor, per fiets en per wagen. Groentoets? Groenpoets jawel.Laat dit duidelijk zijn : het bashen van de sossen geeft deze meerderheid géén vrijgeleide om de kloof tussen arm en welstellenden in onze geliefde stad nog te vergroten en de zwakken op te zadelen met de fouten van diegenen die beweerden voor hen op te komen maar enkel voor zichzelf en de vette mandaten gingen.

Hen één keer een handje laten schudden van de koning of de lokale working class heroes - sympathiek daar niet van - op te wachten met een fluitje cava het neigt iets teveel naar het vervloekte baronnen-paternalisme uit een andere tijd om hoop te voeden op échte beterschap voor deze stad.

Twee van de vier meerderheidspartners hebben de afgelopen decennia deze stad overigens mee bestuurd met de nu door hen zo verguisde sossen. Inbegrepen de torenhoge schuld gekoppeld aan de renovatie van het oud burgerlijk hospitaal tot prestigeproject TIO3...

Laat de nieuwkomers en de postjes-pakkers onder hen vooral dezelfde fout niet maken. Als ze samen tenminste echt de verandering menen die ze voorstaan. Wat ik van sommigen onder hen best wil aannemen en geloven. Beste wensen voor de rest en prettige Bommels!

30 december 2014

STUDIO RONSE

TUUPE
TEGOERE
VUIR RONSE
't En moet
hier nie ôltuus
de kuinenk zoan
da ziene sjukola
vuir nie kroagt.

Schuune gedoen!