31 januari 2015

GOED BESTUUR OF DOOFPOT?

‘POLITIEKE BESLISSING VAN DUPONT
OMTRENT ZIEKENHUISFUSIE
DIENDE HET ALGEMEEN BELANG NIET’

FRONTALE BOTSING TUSSEN
BURGEMEESTER DUPONT
EN VAKBONDSFRONT
STADSPERSONEEL

‘De Ronsese meerderheid legt de democratie aan banden.’ ‘Het stadsbestuur neemt een loopje met de werkelijkheid’. Onder die twee niet mis te verstane titels formuleert het gemeenschappelijk vakbondsfront van ACV, ACOD en VSOA een ongemeen harde en frontale aanval op de aangekondigde besparingen van burgemeester Dupont met zijn nieuwe N-VA bestuurspartner.

‘Die maatregelen zijn goedgekeurd zonder dat het onderhandelingscomité bijeenkwam’. Bovendien wordt de Ronsenaar misleid. Volgens het bestuur schuift de federale regering de factuur door naar de lokale besturen. Voor Ronse zou die dan nog zwaarder aankomen door de mislukte fusie van het voormalig Burgerlijk Ziekenhuis met het OLV-Ziekenhuis van Oudenaarde en UZ-Gent in de fusieconstructie 'Aurora'. Onzin, reageren de vakbonden furieus.

Want drie jaar na de fusie in 1999 stapte Ronse er alweer uit. Volgens de vakbonden was dat toen echter een puur ‘politieke beslissing die toen niet in het algemeen belang was van de Ronsenaars en van het Ronsese betrokken stadspersoneel'.

‘Vandaag worden die ambtenaren nog eens dubbel getroffen omdat ze al jaren meer belastingen betalen om de put van deze 'defusie' mee te vullen en nu ook nog eens bijkomend moeten inleveren als werknemers’.

‘Nu als excuus de federale regering gebruiken en de schuld toeschuiven, is goedkoop. Zo houdt men verder het deksel op de doofpot.’ Aldus de vakbonden in hun gemeenschappelijk verzet.

Van de (doof?)pot en de ketel…

In een gepikeerde reactie in Het Nieuwsblad fulmineert Luc Dupont vanochtend dan weer op zijn beurt op het gemeenschappelijk verzet van de drie vakbonden. De brief van de vakbonden aan de pers (getekend door de in Ronse niet onbekende Nationaal VSOA-Voorzitter Serge Meeuws) doet Dupont op zijn beurt af als ‘pure desinformatie’.

Burgemeester Dupont: ‘Ten eerste hebben we altijd gezegd dat het sociaal overleg moet plaatsvinden. Dat is ook zo gepland. Ten tweede moesten wij uit de fusie stappen omdat UZ Gent zich terugtrok en wij anders de activiteiten en tewerkstelling aan Oudenaarde zouden verliezen. Ten derde was de schuldenput die het ziekenhuis achterliet bijna gedempt. Het is wel degelijk de nieuwe wet op het overheidspersoneel die er ons weer induwt.’

Was kiezen voor de Kliniek toen kiezen voor het algemeen belang van de Ronsenaars? Burgemeester Dupont vindt van wel. De vakbonden vinden van niet. Met in het licht van de nu aangekondigde maatregelen een frontale botsing tot gevolg. De 'collaterale schade' ervan kan morgen alvast opgetekend worden door Nationaal CD&V –voorzitter Wouter Beke… 'de Passage' in Ronse.

30 januari 2015

VINGTAGE VRIJHEID

EEN VERZOENER VOOR DE
OPVOLGING VAN DUPONT?
De Ronsese CD&V voorzitter Patrice Dutranoit volgt schepen Agnes Van Crombrugge op in de Ronsese gemeenteraad. Agnes zelf mag zich voortaan ere-schepen van Ronse noemen. Zeer terecht. Stemmenkanon ‘Agneskie’ zette zich een kwarteeuw eervol in voor deze stad. Ze liet als populairste Luc Dupont voorgaan aan het roer van Ronse.

Agnes en Patrice zijn beiden lid van het Stedelijk Fiertelcomité. Net als OCMW-lid Leo Verstichel trouwens, die door Patrice Dutranoit eerder ook al werd opgevolgd aan het roer van de Ronsese CD&V.

Patrice Dutranoit was tot maandag lid van het OCMW. Daar verving hij een tijdje voorzitter Wim Vandevelde (N-VA) als voorzitter toen die even een stap op zij diende te zetten vanwege een procedurefout en een klacht daaromtrent van de socialisten.

Patrice Dutranoit is actief in de financiële sector. In het - terminale – OCMW wordt hij opgevolgd door Isabelle Van Laethem (het Madleenekie van Tavi). Die kan als bekende Ronsese de vrouwelijke présence in haar partij na het vertrek van Agnes Van Crombrugge en de overloperij van Brigitte Vanhoutte naar de N-Va aansterken. Dit met het oog op de vorming van de lijst voor 2018.De CD&V ontvangt zondagmorgen Nationaal Voorzitter Wouter Beke in de voor de gelegenheid tijdelijk geopende Passage van de Oude Sint-Martinuskerk voor een nieuwjaarsbrunch.

Al zullen ze het daar natuurlijk om evidente redenen nooit met zoveel woorden (openlijk) toegeven: de CD&V Ronse kreunt tegenwoordig zwaar onder de onderlinge concurrentie, de tomeloze ambitie en de eigenzinnige solotrips van haar eigen topmandatarissen in het schepencollege, in de long run om op de opvolging van Luc Dupont.

Deze bijwijlen nauwelijks verholen broedertwist verzwakt de partij deerlijk in het getergde middenveld tegenover bestuurspartner N-VA die het in haar mantra's vooral op CD&V's voormalige socialistische bestuurspartners gemunt heeft. Vooral dan om haar selectief (volgens de socialisten ronduit onrechtvaardig) besparingsbeleid goed te praten. Daarin geraakt tegelijk schepen van Sociaal Beleid en Welzijn Jan Foulon, als Eerste Schepen de gedoodverfde opvolger van Dupont, gaandeweg zwaar gecompromitteerd. Bijvoorbeeld met die verre van rechtvaardige verhoging van de algemene gemeentelijke heffing.

Mogelijks kan de innemende, warme persoonlijkheid van Patrice Dutranoit voor meer eensgezindheid zorgen in de CD&V-gemeenteraadsfractie aangevoerd door Abderrahim Lahlali. Al was het maar om, nog los van de hoger vermelde persoonlijke ambities, de verkilling, de verpaupering, de systematische polarisering tegenover de socialistische voormalige bestuurspartners, de overdadige nieuwe regeltjes-geving inclusief gasboetes en het bashen van het (vervaarlijk mee naar rechts verschuivend) middenveld tegen te gaan.


Vintage Vrijheid. De Ronsenaar(s) van nu.
(Foto's met dank aan Fabrice Gevaert).

28 januari 2015

VINTAGE VRIJHEID

LES CHAMPS DU PERSONNEL PLUMé.Ze gaan een magnifieke nieuwe boulevard trekken: van Broeke tot aan de Olifantstraat. Met aparte fietspaden en veel groen. Aan de kruising met de Bredestraat gaan ze een pleintje trekken. Zoals ze er ook eentje willen maken aan het rondpuntje voorbij de moskee in de Van Wingenestraat waar ze trouwens ook een paar zogeheten fietststraten gaan trekken.

Volgens het mobiliteitsplan blijken die fietsstraten dààr absoluut prioritair. In de drukke Zonnestraat, Engelsenlaan ….en Ninovestraat dus blijkbaar niet. Daar mag je als schoolgaande fietster tussen de camions ongehinderd voort je leven riskeren.

Een fietsstraat is een straat waar je als fietser op een goedkope manier de indruk wordt voorgelogen dat je veilig bent. In de Molendam mogen de botte stenen ondertussen voor wielbreuken blijven zorgen, als je eerst je leven hebt geriskeerd op dat 'voorlopig' vervanggevaarte naast de passerelle.

Ze gaan ook een nieuw zwembad bouwen, het ouwe lekt. En aan het Rosco gaan ze een parking aanleggen die doorsteekt naar de sportzone en de Finse piste, die ze met anderhalve kilometer gaan verlengen.

Beneden de Kruissens gaan ze een parking aanleggen die doorsteekt naar de Oude Vrijheid langs de oude Familia.

Een nieuw administratief centrum in het stadhuis bouwen ze niet. Niet echt aangewezen op een moment dat elk personeelslid van Ronse 550 euro per jaar uit de zakken wordt geschud ‘om de pensioenen verder te kunnen betalen’.

‘Ronse krijgt eigen Champs Elysées’ titelt Het Laatste Nieuws vandaag. Met hun boulevard willen ze tegelijk hun Stadstuin promoten én betrekken ze De Ververij mee in het globale renovatieplan van de Oude Vrijheid.

Het pompstation verdwijnt daar helemaal. Maar het kan wel nog even duren, eer de pomp zelf tegen de vlakte gaat. Een van de eigenaars crashte onlangs in een helicopterongeval. Het geeft juridische vertraging.

Juridische vertraging is er ook wat verderop met de niet verleende bouwvergunning van de - bij de fidele lezer niet onbekende- BVBA Residas. (Ninoofsesteenweg 573, met als kadastrale omschrijving afdeling 2, sectie C, nummer 1154W2). Maar dat is een ander verhaal dat om verduidelijking voor de wakkere burger vraagt. Eentje van peperdure Brusselse advocaten die door de administratie van Ronse worden ingehuurd vanwege het grote 'gelijk'.

Nu er gekozen is voor een nieuw zwembad, leeft er binnen de meerderheid een steeds hardnekkiger denkpiste om het TIO3 een betere bestemming te geven. Het kostte handenvol geld en het draait daar vierkant.

In dat geval zitten ze het stadspersoneel dan niet alleen flink in de zakken: ze denken er ook nog aan (enfin een deel van de meerderheid dus) om ze te ‘herlocaliseren’ buiten de stadskern. De omgekeerde wereld. Als het zieltogende OCMW niet naar het stadhuis komt, dan kan het stadhuis naar het OCMW komen...

Misschien kunnen ze die protserige Champs-Elysées-plannen maar beter wat bescheidener Le Boulevard du Personnel Plumé noemen.

Vintage Vrijheid. De Ronsenaar(s) hier en nu.

27 januari 2015

TUUPE NAAR TIENEen aantal fidele lezers meldden me dat ze de jongste tijd moeite hadden om mijn blog via mijn - geregistreerde - auteurssite www.stefvancaeneghem.be te bereiken.

Dit had blijkbaar te maken met een wijziging aan de server, zo meldt me bij navraag mijn webmaster. Is nu opgelost.

Dank voor de melding alvast en verder veel leesgenot. Dit najaar vieren we bij leven en welzijn Tuupe tien jaar writer's blog.

26 januari 2015

BRIEFGEHEIMENBeste Kindeke Jezus van Ronse

In de nacht van 4 op 5 januari verdween je uit je kribbe op de Grote Markt. Ten hemel opstijgen bij je Vader en dan even later weer op aarde landen in de vorm van vurige tong: je deed het pakweg 2000 jaar geleden ook al .

De collaterale gevolgen van die grote David Copperfield verschijn- en verdwijntruc zijn tot op heden niet te overzien. Ettelijke godsdienstoorlogen, kruistochten, synoden en concilies later vraag je me via Facebook of ik je vriendje worden wil .

Maar Jezuske van Ronse toch! Je vriendje ben ik al van toen je nog wat verderop in Nazareth woonde. Van in mijn prilste jaren. Toen Zuster Zenobie me in de bewaarschool aan de Hoogstraat vertelde dat JIJ het was die mijn papa tot JOU had geroepen. Om er zorg voor mij te dragen zogezegd. Dan niet, zoals papa's horen te doen, met het voorlezen van Grimm aan mijn bedje. Maar onbereikbaar ver weg, in jouw sterrenhemel vol zwarte gaten.

Jezus, nu ik je om andere redenen deze brief schrijf kan ik het tussendoor niet laten om je - onder vriendjes van altijd - een oorvijg te verkopen. Op beide wangen zoals je het zelf voorschrijft aan je fidele volgelingen. Om je een keer en voor altijd duidelijk te maken dat ik veel liever gehad had dat je je toen vooral niet moeide. Dat ik mijn papa liever bij mij achter de schommel had in onze binnentuin aan de Steenbrugge. Dan dat hij daar maar dood zat te wezen aan de zijde van jouw Almachtige Vader in wiens naam er al die eeuwen gemoord, gebrandstapeld en gemarteld is. Bon dat is dan gezegd.

Jezus van Ronse, ik lees hier in de verslaggeving over je onrustwekkende verdwijning dat behalve creativiteit ‘respect en openheid’ je sleutelwoorden zijn. De mijne ook. ‘Dat je het moeilijk hebt met de polarisering van onze samenleving’. Dat wil nu lukken, ik ook. ‘Met mijn aanwezigheid op Facebook wil ik een positieve boodschap brengen’ verklaar je. In een van je wonderbaarlijke verschijningen, deze keer voor Het Laatste Nieuws. Dat wil nu weer lukken: ik ook, heb niks dan positieve bedoelingen. Vrienden kunnen we dus blijven, vermits we het over de essentie eens zijn.

Ik stond er onlangs zelf bij op de woensdagmarkt toen we, bij een toevallige babbel met de gezworen goddeloze Pol Kerckhove, werden aangeklampt door jouw volgeling van Christus Ignace Michaux. Pol verzekerde Ignace spontaan dat hij niks te maken had met je onrustwekkende verdwijning. Ondanks zijn politiek verzet tegen je kribbe op de Kerstmarkt, vanwege de schending van het neutraliteitsprincipe. Ignace die inmiddels klacht had ingediend tegen je onbekende kidnapper(s?) zei – duidelijk maar half overtuigd voor een overtuigde - dat hij de ongelovige geloofde. Ik stond erbij. Ik keek ernaar. Ik ging om mijn kieken en vroeg of ze niet met me mee gingen. Gezellig samen, onder kiekens. Want soort zoekt soort.

Jezus van Ronse, goede vriend van altijd, ik schrijf je eigenlijk om je wat te vragen. Jij bent toch de grote kindervriend? Altijd geweest of niet? Op het hemelsbrede web circuleert tegenwoordig een petitie van Ronsenaars die een menselijke aanpak willen van de kinderopvang in onze stad. ‘Eentje waarin kinderen welkom zijn. Dus geen boetes, pampertaksen, waarborgen of schorsingen’.Wel Jezus van Ronse, als gewezen Ridder van de Kruistocht en Soldaat van Christus onder het oppercommando van priester Wardje Poppe en diens lokale sergeant subregent Den Boeddha in het College van de Heilige Antonius van Padua vraag ik je om deze petitie te tekenen. Je kan dat op www.petities24.com/kom_op_voor_kinderopvang_te_ronse . Maar ach, ik vergeet dat je samen met de Vader en de Heilige Geest alles ziet, hoort en weet. Ik verzoek je om Drievuldige verschoning hiervoor.Die petitie tekenen dus. Want Wim Vandevelde, behalve President van de Fiertel Dragers Maatschappij ook voorzitter van het - ten dode opgeschreven - OCMW belooft dan wel beterschap voor die containers genaamd stadskribbe door een nieuw Vlaams Decreet dat er zit aan te komen. Ik wil hem (in deze) ook best wel pogen te geloven. Maar wat lees ik dan weer vanochtend in De Standaard? Dat Liesbeth Homans, die zichzelf op haar communiezielke voor de rest schaamteloos Vlaams Minister voor Armoedebestrijding laat noemen, de arme kindjes in aparte opvangcentra dumpen wil. Je leest het goed, Jezus. Mevrouw de poretmadam wil de armoede bestrijden door kindjes van armen af te zonderen.Zo kunnen die paria-kindjes apart doorgroeien. In aparte schoolkes, voor arme luizen. Alwaar ze kunnen zitten blijven. Tot ze verplicht klusjeskloppers mogen worden. In verplichte onderbetaalde parallelle flut-jobkes voor de grote vermogensbeheerders. Blaadjes prikken. Zwerfvuil oprapen.Waarna ze tenslotte van miserie op hun beurt op café gaan zitten zuipen. Terwijl hun eigen kindjes in aparte armoede-kinderopvang worden gedropt. Zo dat de rijke kindjes ongehinderd hun rijkemans-papje krijgen en de arme kinderen gestigmatiseerd kunnen worden. Zoals jij Jezuske, aan je handen je voeten en je hartje in je verschijningen. En tenslotte maatschappelijk gestraft, omdat hun pa van beroep op café zit. Alle papa's kunnen nu eenmaal niet in de hemel zitten. Ware slecht voor de economische groei en bloei.

Ben je mee, Jezus grote kindervriend? Bea Cantillon, de Directeur van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck aan de Universiteit van Antwerpen of all places alvast wel. Haar euro is meteen gevallen. ‘Hier zijn geen woorden voor', fulmineert ze zeer terecht. ‘Minister Homans gaat haar boekje te buiten. De uitspraak dat kinderen in armoede anders toch maar op café zitten is ronduit denigrerend.’

Jezuske van Ronse op jou wordt gerekend. Kom rap terug onder ons. In the meantime , tell my dad that I'm coming soon.

P.S. Het ondeugend beeldeke hierboven aan je kruiskegod plukte ik uit je Facebookpagina. Als je het mij vraagt, wordt van de ene messias tegenwoordig wel iets meer tolerantie verwacht dan van de andere profeet. Ik heb de grote voorvechters van de tolerantie, het respect voor eenieders geloof en overtuiging, de zelfverklaarde scherprechters van het politiek correcte denken nog niet horen protesteren . Dat heb je dan met die rabiate geuzen die het vertikken in jou te geloven. Hou je haaks, Jezuske van Ronse! Sub specie aeternitatis! Ad Majorem Dei Gloriam!

Aan Jezus van Ronse. Missing.