27 februari 2015

DE RONSENAAR HIER EN NU

LANGS DE KASSA
BIJ DE SOCIALE
WONINGMAATSCHAPPIJ…
Na de voor alle Ronsenaars zwaar verhoogde Algemene Heffing (van 150 naar 190 euro) ware het op zijn minst betamelijk dat de Ronsese bestuurders nu ook eens enige transparantie brengen over wat ze zelf zoal gecumuleerd uit de zakken van de Ronsenaars schudden via hun zitjes bij diverse (inter)communales en boven-lokale nutsmaatschappijen.


Naast de stevige maandelijkse bezoldiging voor hun schepenambt waarvan schepen van Openbare Werken Rudi Boudringhien ons meldde dat die voor hem maandelijks 2.409 euro bedraagt, strijken onze bestuurders immers nog diverse bijkomende ‘zitpenningen’ op door hun diverse cumulaties (als ‘deskundigen’ allicht) bij Farys, Gaselwest, Solva, Overo, Diftar enz.

Tuupe vuir
mien booze...
Wraakroepend is hierbij vooral de extra bezoldiging bij de Ronsese Sociale Woonmaatschappij 'De Nieuwe Haard' waar ze zichzelf door de Ronsenaars nog een tweede keer er bovenop laten betalen.

Een schepen die er als gewone bestuurder ‘zetelt’ ontvangt er per vergadering een ‘zitpenning’ van 175 euro. Jaarlijks afgerond 2000 euro. Een schepen die echter in De Nieuwe Haard zetelt als lid van het Directiecomité krijgt daarvoor het dubbele: jaarlijks afgerond 4000 euro. De voorzitter krijgt daarvan nog een keer het dubbele. Het gaat hier vanzelfsprekend om brutobedragen… zoals dat even vanzelfsprekende voor elke andere Ronsese verdiener het geval is.

Dat een politicus naast zijn al goed betaald bestuursambt er nog tal van schnabbels bijneemt in intercommunales van nutsmaatschappijen is een tegenwoordig sowieso al steeds meer omstreden slechte politieke habitude.

Dat Ronsese bestuurders (je vindt hun cumuls door op www.cumuleo hun naam in te tikken, ik bespaar je hier hun naam vanuit plaatsvervangende schaamte) het ook nog eens vanzelfsprekend vinden om naast hun door de Ronsenaars alreeds vet bezoldigd bestuursambt, langs de kassa te passeren uitgerekend bij een Ronsese sociale woonmaatschappij maakt elk verhaal over zorgzaam en spaarzaam bestuur tuupe vuir Ronse totaal ongeloofwaardig.

25 februari 2015

DE MEESTER VAN RONSEMeester Abderrahim Lahlali is deze dagen niet meer weg te branden uit de media. Je hoort hem kordate quotes weggeven in televisie-journaals. Je leest zijn - steeds sterk onderbouwde - standpunten omtrent discriminatie in ‘De Standaard’. Je maakt kennis met zijn diepere visie op de rol van de verdediging in onze rechtsstaat via paginalange interviews met 'Knack'.

In zijn ander publieke leven is deze vastberaden jongen, die het alleen moest hebben van heel hard werken, een bewonderenswaardig studieparcours en een razendsnel (re)agerende intelligentie, de fractiewoordvoerder van de CD&V in de Ronsese Gemeenteraad.

Ofschoon de media hem, vanuit zijn geboortestad maar al te graag als ‘de Gentse pleiter’ bestempelen, maakt die snelle roem als topadvocaat van Abderrahim Lahlali wel degelijk een incontournable in het bestuur van…. Ronse de komende jaren en al helemaal vanaf 2018.

Dat hij een Ronsies schepenambt ambieert, weten we al van bij de vorige verkiezingen. Slechte (non)-communicatie binnen zijn eigen partij zorgde er toen voor dat hij er ten onrechte van uitging hij dat de zetel die in een schriftelijk voorakkoord aan Groen was beloofd zelf krachtig claimen kon, vanwege meer stemmen dan Wouter Stockman. Een interne blunder die de CD&V zich geen tweede keer zal kunnen veroorloven. Abderrahim Lahlali zal nu ongetwijfeld een topplaats met navenante garanties van een bestuursambt vragen en die ongetwijfeld krijgen ook.

In interviews toont hij zich inmiddels alvast een loyale compaan van Luc Dupont. In dat Knack-interview looft hij volmondig diens voorbeeldige volgehouden inspanningen om overal en ten allen tijde een luisterend oor te houden bij alle gemeenschappen die ‘tuupe ien Ronse’ onze stad vandaag bevolken. Wat het allemaal geeft, zal zich de komende twee jaar uitwijzen. De allochtone gemeenschap heeft er in Ronse in elk geval spitse pleitbezorger bij. (Vervolgt ongetwijfeld).