14 maart 2015

UNIEKE TRIGGER VOOR RONSE

RONSE OP ZIJN MOOISTDe Passage Sint-Martens is een unieke trigger voor het Ronse van morgen. Voor deze bijzonder geslaagde stijlvolle restauratie van de Oude Sint-Martinus onder leiding van de Ronsese (dit is hiermee bewezen) top-architect Guy Everaert en designer-zaakvoerster Bea Demeulemeester werden op initiatief van de Ronsese investeerders Serge Crucke en zijn minzame echtgenote Maud kosten noch moeite gespaard om van de Oude Sint-Martens een parel te maken in het hart van Ronse. Er werd gerestaureerd, gegraven, gestut, hersteld, gerenoveerd en zelfs de oude schilden van Nassau werden in ere hersteld. Dit slaat alles en is nooit eerder gezien.MY PLACE TO BEDe Stad Ronse kan zich nu alleen maar reppen met de uitbouw van de hele site van de Oude Vrijheid om dit bijzonder geslaagd privé-initiatief as soon as possible bij te benen. Met passende mobiliteit, doorsteek-parking aan de Familia, het hertekenen van de hele site van Wijnstraat tot Ninovestraat, het duurzaam openen van de Meulebeek langs het Bruulpark, de aanleg van de 'boulevard' aan de Veemarkt enzovoort.

Voor de schoonheid van de restauratie en inrichting die ik vanochtend kon bewonderen, heb ik heel eerlijk gezegd geen woorden. Tenzij één: in-druk-wek-kend. Je moet het zelf zien om te geloven. Dat kan voor iedereen vanaf volgende zaterdag. De Ronsenaars wordt hier een uniek project en concept geschonken. Dit is Ronse op zijn mooist. My place to be.

(Eigen foto's. Copyright voor alle print-en digitale media : www.stefvancaeneghem.be)

13 maart 2015

STUDIO RONSE

SCHUUNE SOUVENIRS

Er zijn mooie momenten die een mens koestert.Dit is er één van. Luc Delcoigne en Greet Laebens brengen ondermeer 'Engookie' uit 'Tavi Buirgemiester'. Een beetje 'papa was a Rolling Stone' ten stadhuize... nav 100 Jaar VTV .(Tekst uit mijn'Roonsies Beurooboekskie)Met dank aan Gaston De Boever van de Ronsese Filmclub.

12 maart 2015

DE RONSENAAR HIER EN NU

HOGERLUCHT-LOBBY DRAAIT
BOULEVARD DES CHAMPS ELYSEES
COMPLEET IN DE PUREE
Door de uitstap uit Aurora, een samenwerkingsverband met UZ Gent en Oudenaarde, kreeg de Kliniek van Hogerlucht volgens het betrokken personeel 94 bedden cadeau van het voormalig Ronsese Burgerlijk Hospitaal. Toenmalige tegenwaarde 7 miljoen euro. Zonder één eurocent return van de Kliniek-kliek aan de Stad Ronse: u en ik. Zeer tot ergernis van het personeel dat vandaag twee keer ophoesten moet en zich daar hard tegen verzet. Dit geschenk laat de machtige lobby van Hogerlucht vandaag alvast toe - middels een groot openbaar onderzoek Klasse 1 - zwaar te investeren aan de overdrukke Glorieux-site. De argumentatie van burgemeester Luc Dupont (zorgzaam bestuur, betere ziekenopvang ter plekke, meer tewerkstelling) heeft nu al niet te overziene consequenties op het stuk van woonkwaliteit en verkeersleefbaarheid.

De buurtbewoners zijn het al langer gewoon dat de Hogerlucht-lobby hautain zijn laars lapt aan de woon- en leefkwaliteit van de hele site rond Hogerlucht van Glorieuxlaan, Wolvestraat, Sint-Ambrosiusstraat, Bruul, Broeke, Hemelberg en de hele omgeving tot ver voorbij de Veemarkt en tot over de Grote Markt.

Toen er in de buurt een petitie rondging tegen het Mobistar-antennebos op het dak van de Kliniek (extra kassa kassa ) werd het, door de Katholieke Universiteit van Leuven aangekaarte stralingsgevaar door de technische directeur van de kliniek in de krant brutaal weggehoond met de dooddoener (figuurlijk) ‘dat onze machines er niet door verstoord worden zo dus’…

Toen, onder druk van een formele klacht bij de Ronsese Milieudienst, geluidsmetingen werden verricht van de dag-en-nacht zwaar zoemende koelinstallaties bovenop de kliniek en die inderdaad wezen op overschrijding van de normen, duurde het nog jàren eer daarop gereageerd werd met installaties waarvan het respect voor geluidsnormen nog dient te worden bewezen.

Begrijpelijk dus dat de omwonenden vandaag met argusogen kijken naar wat dat nieuwe openbaar onderzoek zoal in petto houdt. Ze rekenen daarbij echter vooral op de Bestendige Deputatie, meer dan op het Ronsese schepencollege van ons-kent-ons-we-regelen-dat-even om bijzonder zorgvuldig toe te zien op het respect van wetten en normen.

Verkeershinder
files, stank en 'lawijt'
met of zonder Groene schepen
van Mobiliteit...
Waar dat openbaar onderzoek alvast géén rekening mee houdt (vanwege een ander register) is de nu al totaal in de soep draaiende mobiliteit en verkeersveiligheid langs de ‘boulevard’ die ondertussen wel in de media aan de Ronsenaars protserig wordt verkocht als ‘De Nieuwe Champs Elysées van Ronse’. Meer bepaald de aan te leggen nieuwe verbinding van Broeke over Veemarkt tot Olifantstraat voorbij de Stadstuin.

Door de grote drukte aan de kribbe (in-en uitrit: pal in de Glorieux-bocht!), de voor fietsers en voetgangers levensgevaarlijke in-en uitritten van de Kliniek, de in-en uitritten van de scholensite, de grote drukte van en naar De Ververij, Bib, Musea, Markt en Oude Vrijheid draait het verkeer op die zogenaamde ‘Ronsese Champs Elysées’ in de schaduw van mastodont Hogerlucht nu al compleet in de puree.

Een kordate aanpak van de mobiliteit, met of zonder 'Schepen van Mobiliteit' ontbreekt hier andermaal totaal. Zowel de buren als de schoolgaande jeugd, de ouders van peuters, de bezoekers van de kliniek en de leerlingen van de scholensite ondergaan dat zelf dag na dag, spitsuur na spitsuur. Het betalend parkeren op de Kliniek-parking (kassa kassa!) jaagt de bezoekers bovendien buiten de campus en drijft hen tot wild en fout parkeren alom.

Maar er is troost voor de Ronsenaars. Er komen naar verluidt 'Fiets-straten' en een gezellig pleintje voor spelende kinderen aan de.... drukke Van Wingenestraat. Daar zitten we dus met zijn allen op te wachten. Ien Ronse ees dat iet.

09 maart 2015

DE RONSENAAR HIER EN NU

(RE)PASSAGE POLITIQUE...De gerestaureerde Oude Sint-Martinus is nog niet open, of ze is nu al een hit bij de haastig langs lopende politici van dienst. Nadat de CD&V er eerder al voortijdig kampeerde om er voor de nieuwjaarsreceptie voorzitter Wouter Beke te ontvangen midden de werf, is het nu de beurt aan de N-VA om de toekomstige Place To Be van Ronse te bezetten met prominente présence.

Een geeuw voor een schreeuwOp zaterdag 21 maart komt Vlaams Minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) er het toeristisch seizoen van Ronse inpraten samen met de kersverse Ronsese Schepen van (even diep ademen) Interne organisatie en kwaliteitsvolle dienstverlening en samenwerking en integratie van de stadsdiensten en OCMW-diensten en ICT en Personeel en Lokale economie en middenstand en KMO en industrie en ambulante handel en Toerisme Brigitte Vanhoutte. (Tegenwoordig N-VA, voordien CD&V). De receptie wordt aangeboden door het stadsbestuur. Dat is met andere woorden door u en mij, lezer.De sossen van hun kant worden in De Passage voorlopig veel minder gesignaleerd. Op de schreeuw om restauratie van de kerk reageerden ze destijds met een geeuw en totale apathie. Ik ken er ook die van de straks mooiste stek van de stad nog het liefst van al een parking wilden maken. Maar dank zij de oude hardnekkige droom van investeerder Serge Crucke oogt de Oude Sint-Martens nu mooier dan ooit. Aan de nu gretig pronkende recup-politiek ligt dat allesbehalve. Al zijn politieke en gewone toeristen natuurlijk altijd welkom in Ronse.

STUDIO RONSE

HET HERMETISCH ZWARTFiertel 1953. Uit het BRT-archief via de familie Mores.