02 april 2015

GAME OVER EN TILT

BART DE WEVER IS GEEN RACIST
GEEN RECHTBANK VOOR NODIG
Abderrahim, ik schrijf dit van Ronsenaar tot Ronsenaar. Op een dag daagde je hier op in het mooiste dal van Vlaanderen. Bijna niemand kende je, toen je op het Marktje dat podium beklom en namens de allochtone gemeenschap van Ronse tolerantie claimde aan de zijde van burgemeester Luc Dupont.

Je maakte toen grote indruk. Verbaal assertief als je bent. De CD&V gaf je daarop een reuzenkans bij de gemeenteraadsverkiezingen. Je greep ze met beide handen. Schepen werd je net niet, door een vooraf getekend akkoord met Groen. Je werd wel fractieleider. Kan tellen bij wijze van snelstart.

Abderrahim, as I told you before bij onze kennismaking in je eigen apart (tweetalig) partijsecretariaatje om de hoek van de Ronsese Zottenmuur net voor de verkiezingen toen: wij Ronsenaars , maakt niet uit van welke partij, delen één droom tuupe . We willen hier een open gastvrije en vredige stad waar het goed toeven is voor iedereen. We willen meerwaarde voor Ronse en een betere toekomst voor Ronse als tolerante Vlaamse stad van de wereld.Wel Abderrahim, of je het nu zelf wil of niet alvast in de perceptie van de zwaar geladen slachtofferretoriek waarmee je al een tijd de media bezet (met columns of al dan niet door de rechtbank gesanctioneerde betwistbare journaalquotes) staan je publieke optredens in je dubbelrol als advocaat en lokale mandataris van CD&V haaks op datgene waar jouw partij zegt voor te gaan in die constructieve positieve sfeer van samenwerking.

Bart De Wever is géén racist. Ik heb daar geen rechtszaak voor nodig om dat te weten. Filip Dewinter zegt van zichzelf dat hij dat wel is en dat hij dat zelfs ‘een eretitel’ vindt. De Wever met één lapsus op dezelfde lijn plaatsen met De Winter? Dat geloof je toch zelf niet?


Eén inderdaad flauwe misser in het voor mij al langer afgezaagd Calimero-deuntje en neo-liberaal discours over de Walen, de sossen, de vakbonden, het middenveld, de Berbers maakt van Bart De Wever geen racist. Een karikaturale klaagzang die ik zelf helemaal niet moet, dat wel. En - zeer- recht(s) voor de raap zoals we van hem gewoon zijn ook al. Maar die gewoon vraagt om een even scherpe en kordate respons die er toe doet, in parlement, sociale media, betogingen, Hart boven Hard, Terzake, Reyers Laat,Villa Politica. Zoveel je wil. Maar asjeblief blijf daarmee weg uit de rechtbank. Snelweg naar amalgaam en troebele mix. Er is daar overigens op die rechtbanken bij mijn weten al werk en achterstand genoeg voor de echt dringende kwesties. Kinderen die in de bak vliegen bij gebrek aan passende opvang bijvoorbeeld. Nee Abderrahim, je bent hier volgens mij de weg kwijt tussen je werk op de rechtbank en je politiek engagement.Toegegeven, Bart De Wever had als Slimste Mens vanuit zijn positie met vier lijfwachten aan zijn body tegen dreigend geweld voor één keer beter iets langer zijn tong gedraaid. Al was het voor zijn eigen veiligheid. Hij geeft dat zelf ook grif toe.

Maar als één lichtelijk grensoverschrijdende quote al genoeg is om acht organisaties op je dak te krijgen met een klacht, dan had ik in die voorbije 45 jaar beroepsjournalistiek al een hele stoet processen aan mijn broek. Dan is het inderdaad pas echt game over en slaat de rechtsstaat tilt.


Want ik geef het hier eerlijk toe (mijn beste vijanden weten het, om van mijn goede vrienden te zwijgen): talloze keren al heb ik me als schrijvend mens vergaloppeerd. De ene keer naar de vorm, de andere keer naar de inhoud. Dat je dan door het stof moet, het hoort er bij in de bikkelharde wereld van politiek en media. Maar een voetbalmatch is geen boksmatch. Wie het ene met het andere verwart, gaat eraf of op zijn bek.

Er zijn in dit gaandeweg grotesk steekspel geen echte daders en ook geen echte slachtoffers. En zeker al helemaal geen winnaars. Er is alleen maar collaterale schade. En die, beste Abderrahim, wordt, zo te lezen in een vrij voorspelbare verklaring van de N-VA van Ronse ook heel zorgvuldig opgemeten ver van de Antwerpse rechtbank: binnen het eigenste bestuur van jouw en mijn geliefde stad Ronse. Tuupe Vuir Ronse.


VAN BURGEMEESTER DE WEVER IN ANTWERPEN
TOT BURGEMEESTER DUPONT IN RONSE:
HET ZEER SELECTIEVE GEHEUGEN
OMTRENT UITLATINGEN IN TERZAKE ...


'Ik denk dat het probleem ligt bij een beperkte groep jongeren van Marokkaanse origine die menen dat de stad van hen is en denken dat ze zich alles mogen veroorloven'.

Citaat van.... Luc Dupont CD&V-burgemeester van Ronse in Terzake van 26.09.11 over 'degoutante geweldcultuur'. Dit naar aanleiding van een brief van Simon Demeulemeester huidig Knack.be hoofdredacteur. Burgemeester Dupont is de politieke leidsman van de CD&V in Ronse... waarvan Abderrahim Lahlali de fractieleider is. Twee maten, twee...gezichten?

31 maart 2015

DE RONSENAAR HIER EN NU

ALS HET IN ANTWERPEN STORMT
(Z)WAAIT ER WAT IN RONSE…


KLACHT LAHLALI VERSUS DE WEVER
SPLIJT RONSESE MEERDERHEID
Namens ondermeer een Marokkaanse Mensenrechtenorganisatie, dient advocaat Abderrahim Lahlali vandaag klacht in tegen Bart De Wever bij het Antwerpse parket. ‘Het kan niet dat de machtigste man van België volledige bevolkingsgroepen diaboliseert’, aldus Lahlali in diverse media.

De N-VA voorzitter had vorige week in Terzake gezegd dat behalve racisme ook ‘negatieve ervaringen met sommige bevolkingsgroepen’ een realiteit zijn. De Wever noemde daarbij de Marokkaanse Berbers. Volgens Lahlali legde Bart De Wever bovendien een causaal verband tussen Berbers enerzijds en terrorisme en criminaliteit anderzijds waardoor hij een angstbeeld van een bevolkingsgroep creëert. De Wever intimideert daarmee volgens de advocaat één deel van de bevolking. ‘Zijn uitlatingen zijn niet onschuldig. Hij is de machtigste man van het land. Hij is burgemeester van de grootste stad van Vlaanderen. De partij waarvan hij voorzitter is, leidt de Vlaamse en de federale regering. Bovendien hebben zijn partijgenoten in de regering gezegd dat ze zijn uitlatingen steunen’.

Er wordt wel geen klacht ingediend tegen N-VA, zoals destijds tegen het Vlaams Blok. 'De N-VA is een democratische partij, met een democratisch programma’, aldus Lahlali.Evenmin wil hij met de klacht tornen aan de vrije meningsuiting. 'Dat is een onschendbaar basisprincipe. Maar er zijn wel limieten. Racistische uitspraken zijn nu eenmaal strafbaar."

WEDERZIJDS WANTROUWEN

In zijn ander publiek bestaan is Abderrahim Lahlali fractieleider van CD&V Ronse. Sinds de breuk met de Ronsese socialisten vormt de CD&V een meerderheid met …de partij van Bart De Wever. De advocaat mag hier dan nog perfect en gewoon zijn job doen in het kader van de grondwettelijk beschermde scheiding der machten, deze mix van politiek binnen de raadszaal en de rechtsgang over politiek geladen uitspraken die hier op gang komt erbuiten, kan en zal niet zonder gevolgen blijven voor de entente binnen de Ronsese meerderheid.

Hierbij even ter herinnering dit. De klacht die voormalig Vlaams Belang boegbeeld Erik Tack (overigens vanuit de oppositie versus meerderheid) indiende tegen Luc Dupont in verband met de verhuizing van de politiekazerne heeft sowieso al heel diepe wonden geslagen op het menselijk vlak. Je moet je daarbij voorstellen hoe - de overigens achteraf volkomen vrij gepleite - burgemeester Luc Dupont van CD&V zich door die klacht als advocaat diende te gaan verantwoorden op het bankje van de Oudenaardse rechtbank, als het ware zijn dagelijkse eigen werkplek.

Nu komt die klacht, weliswaar op vraag van derden buiten de Ronsese raad, van een advocaat binnen de Ronsese meerderheid zelf tegen de partijvoorzitter van één van de eigen bestuurspartners. Het gaat daar in dat schepencollege van Ronse heel gezellig worden... Nu hebben niet alleen meer ‘de Ronsese sossen het gedaan’ maar voortaan ‘de tjeven ook’. Met hun eigen fractieleider dan nog die het toch wel aandurft klacht in te dienen tegen De Slimste Mens hem zelve.

RONSESE SOSSEN TERUG VAN WEG GEWEEST

Bevorderlijk is dat alles zeker niet voor de verdere vlotte samenwerking. Zeker nu die uitgestelde opvolging van Luc Dupont er in ijltempo zit aan te komen. De door de N-VA hier constant verguisde en gebashte socialisten van Ronse die zichzelf door een onbegrijpelijke egotrip buiten spel hebben gezet, komen daarmee nu zelf weer helemaal in beeld als … alternatief voor een verlengd CD&V-burgemeesterschap in 2018. Dan moeten die Ronsese socialisten wel eerst klare wijn schenken in eigen rangen. Echter én vooral voor de proppen komen met een stevig verruimd progressief front. Misschien onder het motto:

'Laat Ronse niet rechts rotten.
Kies de gulden middenweg'.


Zeker nu Groen-schepen Wouter Stockman zichzelf, bij gebrek aan de beloofde mobiliteit en vooral assertiviteit, helemaal heeft klem gefietst. Het wordt nog een heel spannende Ronde van Ronse. Benieuwd wie de eindspurt inzet. Of wordt het eerst nog wat surplacen in verdoken wederzijds wantrouwen?

We can't go on together
With suspicious minds
And we can't build our dreams
On suspicious minds (Elvis Presley)

30 maart 2015

BRIEFGEHEIMEN

DE REUS EN DE ROREDat ze het bronzen hoedje van je graf hadden gegapt. Dat was tot dusver het laatste wat ik over jou vernam. Niks nog respect. Ze pikken het Kindje Jezus uit zijn kribbe. Ze plunderen het brons van de graven. Ze verknallen de vers gevoegde kerfmuren van de Stadstuin. Ze bekladden hele muren met onnozele peeties. Voor de ene krabbel worden we aangespoord om mee de dader(s) op te sporen en tegelijk wordt een Wijnstraat-gedrocht met veel Picturale poeha onthuld door de burgemeester hemzelve met de daderes erbij op een hijskraan. Je moet tegenwoordig rap zijn om ze te volgen. Minister Ben Louisa Gustaaf Weyts sleurde er vorige zaterdag in 'De Passage' onder de gerestaureerde schilden van Jan Van Nassau zelfs Gewijde van Dampierre bij om de Slag der Gulden Sporen bij wijze van toeristische promotie lichtelijk te verschuiven, van Groeninghe naar Ronse. De geschiedenis wordt geschreven door de winnaars. Was dat in jouw tijd ook al zo, professeur? Die tomeloze recup? Als ik al die ouwe foto’s digitaal zie herleven, heb ik de indruk van wel. Pakte je daarom als levende Ronsese legende je biezen naar Oostende? Omdat je de reuzen van de middelmaat als concurrenten voor de roem niet meer aankon?Honderd en tien jaar na je geboorte zal je hier andermaal met muzikale eer overladen worden. Galaconcert met onder meer sopraan Astrid Stockman. En Andrei Lugovski uit Minsk die volgens zijn bio ‘zo’n unieke zangstem heeft dat ze moeilijk te omschrijven valt.' Al moet je met dat laatste wat uitkijken. Dat zegden ze van De Gevuigoode Mandolienen ook. Of het als compliment kon beschouwd worden, blijft nu voor altijd een open vraag. Ien Ronse ees dat iet.

Hoe zouden de Ronsenaars je ooit kunnen vergeten? Jij, fondateur der Boomoofiesten. Wereldvermaard beiaardier, tot in Sluis toe. Componist van wel vierhonderd liedjes. Behalve het ‘Lied der Bonmoss’ dat nu al in het collectief geheugen van elke Boomoo nazindert, ook meer verheven muziekjes als die ‘Ode aan Jan Piers’ (eat this, burgemeesters van Ronse), de ‘Mars voor de Visserskaai’. En als laatste parel voor de Bommels: ‘De vier Reuzen van Ronse’.Vereeuwigd ben je ook, als ze tenminste de knopjes niet pikken, door je muzikaal monument aan de Zottenmuur. Pal aan wat volgens het stadsbestuur ‘De nieuwe Boulevard des Champs Elysées van Ronse’ worden moet. Eeuwige roem aan de Elysese velden van Ronse! Wie wil daar niet voor tekenen?

Maar er is meer waarvan ik zeker weet dat het je plezieren zal. Uitgerekend op de dag van dat Galaconcert is er ten stadhuize een academische zitting voor de herdenking van een ( wees gerust: véél minder bekende) muziekmaker uit 1515. Ene Cyprianus de Rare die zelf terecht genoegen dient te nemen met dat bescheiden beeldeke: helemaal verdoken om de hoek van de Grute kierke. Diep onder de stek van waaruit jij helemaal bovenaan de kerk eigen composities als ‘Valse Bleue’ en ‘Vlaams Vredeslied’ over het vredevolle Klein Marktje liet neerderdalen.Vraag aan een Ronsenaar wie die Cyprianus de Rore was. Hij zal het tot in Mechelen horen donderen. Vraag hem wie ‘Mootie’ was. Hij zal je prompt de weg wijzen naar de Zottenmuur. Of naar ’t beeld van Rik Wouters aan de Hoge Mote, erbij vertellend dat jij de echtgenoot van die piekerende madam daar was. Dat je des zomers in je lange onderbroek op de beiaard je eigen ‘Ave Maria’ tokkelde. Dat al haar huiselijke zorgen je telkens weer dreven tot nieuwe ‘grute prozekten’ zoals je je plannen noemde.

Want alle Boomoos op één Zoote Mondaag in 1950 weten te rassembleren om ze gaandeweg drie dagen van hun eigen huiselijke zorgen weg te houden, daarvoor moet je dus een echte Ronsese Reus zijn. Dat ze niet in massale getale op je begrafenisplechtigheid in Sint-Hermes waren de Ronsenaars, daar moet je vooral niet van wakker liggen in je graf. ’t Was toen just congé payé. In afwachting van de volgende Boomoofiesten waren ze allemaal naar de zon en de zee. Daarmee.

Aan wijlen Ephrem Delmotte.

Galaconcert 18 april. COC. Info en reservatie: Cultuurdienst Ronse: cultuur@ronse.be Archieffoto Bommels: Ephrem Delmotte links met het eerste Koningskoppel der Bommels. Foto's Wijnstraat en Passage Fabrice Gevaert