08 juni 2015

DE RONSENAAR HIER EN NU

L'AUTOROUTE DU SOLEILWe hebben met zijn allen decennia geschreeuwd om ontsluiting van Ronse. Brussel, Vlaanderen en Wallonië lieten Ronse al die tijd stikken in het no mans land waarin ze ons als Ronsenaars zelf gemikt hadden. Nu het toch eindelijk lijkt te mogen en te kunnen, blijkt het helaas te gaan om een snelweg op poten dwars door het mooiste dal van Vlaanderen. Noch ring, noch echte ontsluiting. Hooguit een snelle verbinding van de Kruisberg naar de nieuw aangelegde zone aan de westkant van de stad. De idee van een zuider ring werd onderweg opgeborgen. Er komt met andere woorden géén ontsluiting voor de andere helft van Ronse aan de hele oostkant. De onvoorwaardelijke voorstanders van de Missing Link N-60 weten dat maar al te goed. Ze hebben geen argumenten daaromtrent en schrijven de industriezone Noord-Frankrijk (werkgevers en werknemers aldaar incluis) dan maar zonder verpinken af als ‘voorbijgestreefd industriepark’ op een foute locatie. Je gelooft je oren niet.Ondertussen plant Ronse een soort ‘Champs-Elysées’ (excusez du peu) van Broeke tot Veemarkt. Die laan is echter nu al dé flessenhals van Ronse. Met het lokale verkeer van en naar kliniek, kribbe Fabiola, twee scholensites, diverse serviceflats, De Ververij, de Bibliotheek , de Musea, de Markt, de Oude Vrijheid. Deze flessenhals wordt bovendien dag en nacht doorkruist door zwaar vervoer. Onder meer door de niet aflatende stroom zwaar containervervoer van diverse afvalverwerkingsbedrijven, bel- en schoolbussen.

TEGENOVER DE ZELFVERKLAARDE
REDDERS VAN RONSE IN FRASNES
HEEFT DE RONSENAAR RECHT OP ZIJN
EIGEN GEHEUGENSTEUNTJES

Tussen diegenen die Ronse vandaag exclusief bekijken vanuit hun economische praatjes en diegenen die ook oog willen hebben voor de (verkeers)leefbaarheid voor alle Ronsenaars is er geen dialoog meer. Eenieder nestelt zich immers in het eigen grote gelijk. Ondertussen moeten we als Ronsenaars (zonder stekje in de warme buitenlanden om er nu en dan te bekomen van de drukte) wel vooruit met een echt leefbaar Ronse dat oog willen hebben voor zowel de welvaart als het welzijn van onze kinderen en kleinkinderen.

Een oplossing, hoewel zeker niet dé oplossing, wordt ons sinds vorige week aangereikt door de Stad Gent waar zopas een eerste City Depot geopend is een nieuw systeem van distributie dat de gevaarlijke en zwaar vervuilende tientonners weghaalt uit de binnenstad en vanuit een stadsdepot verder werkt met kleinschaliger schoon transport.Deze meerderheid heeft naast industriële ontsluiting ook de duurzaamheid van Ronse in haar bestuursakkoord staan. Tot dusver is Luc Dupont altijd een man van zijn woord gebleken. Burgemeesters zijn ook maar mensen en willen in de herfst van hun politieke carrière de herinnering aan hun mandaat kunnen koesteren als een echte meerwaarde voor hun stad. In dit geval voor àlle Ronsenaars. En dus niet enkel voor de zelfverklaarde redders van Ronse die met hun zo noodzakelijke doorsteek naar Noord-Frankrijk niet verder geraken… dan de Neen-Non van Jean-Luc Crucke: 'le Roi Soleil de Frasnes'.

Tiens, Neen-Non: waar hebben we dat in onze lang vervlogen jeugdjaren nog een keertje gehoord? Ik zal het u zeggen fidele bloglezer: uit alle kelen van de toenmalige visionaire redders van Renaix tot Frasnes. Dezelfden die met eurosubsidies voor het 'achtergestelde Wallonië' onze eigen Ronsese fabrieken - en nu ook de Ronsese immobiliënmarkt - plunderen en als onveranderlijke linkerds van het eigen belang hun 'missing links' naar believen verplaatsen (liefst mooi omheen hun eigen landgoed) en ondertussen Ronse opzadelen met al wat hun 'Parc Naturel des Collines' voor de rest 'ontsiert'.

Dezelfden ook die het altijd al vertikten om het een keer echt te menen met die pronkerige meertaligheid op hun hypocriete viertalige welkom borden en vandaag graag uitpakken met hun 'écoles d'immersion'. Dezelfden ook die onderwijl met hun Tec-bussen de leerlingen komen wegplukken uit deze stad. Dezelfden die op de publieksbank van de Ronsese raad de Ronsenaars komen uitdagen wanneer Luc Dupont een eigen duidelijke identiteit voor Ronse vraagt. Dezelfden die vandaag de Missing Link van Ronse blokkeren aan de welkomborden van hun Reservaat. De Ronsenaar heeft bij dit alles recht op zijn eigen niet-selectieve geheugensteuntjes.