07 augustus 2015

VAARWEL ALAIN MORELAlain Morel (°14.6.1952) is niet meer. Hij overleed na een slepende ziekte op 31 juli jongstleden in zijn geliefd Ronse. Volgens zijn eigen wens, had het afscheid plaats in familiekring.

De schrandere jurist, die de knepen van het vak leerde bij wijlen burgemeester Jacques Piessevaux en koos voor de magistratuur, nam zelden een blad voor de mond, ook niet als rechter in de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel.

Alain bleef ook tot op het laatst nauw verbonden met het Fiertelgebeuren en zal daar voortaan ook gemist worden als een vaste waarde achter het schrijn van Sint-Hermes.

Uit de gesprekken die ik de afgelopen jaren op onze toevallig gedeelde vakantiestek aan de kust met hem voerde, bleek telkens weer zijn grote oprechte liefde voor Ronse en zijn bijzonder klare verfrissende kijk op de diepste meanders van het maatschappelijk weefsel van de Hermesstad.

Adieu Alain, vind nu eindelijk de rust waarnaar je altijd onvermoeibaar hebt gezocht.

Het schrijn van Hermes neemt de herinnering aan jou mee in die eindeloze rij Ronsenaars van vroeger, vandaag en morgen die van Ronse een stad maken zoals er geen ander is.