02 september 2015

DE ZOMER VAN DE (WAN) HOOP

FUSIONEERT RONSE EINDELIJK
MET MAARKEDAL EN KLUISBERGEN?
NIEUW WETSVOORSTEL
MAAKT HET MOGELIJK
RONSE TE BEVRIJDEN
UIT HET VERVLOEKTE
NATIONALE NOMANSLAND


Het is nog hoog zomer zoals je die alleen in de Vlaamse Ardennen ter hoogte van de Patersberg ziet. Met wel al, aan Krdju en Zulzeke Fieste, de eerste meststrepen onder je wielen. En de laatste hardnekkige wesp in je Kriek, op het terras van d’Ouwe Hoeve.

In je smartphone melden toeristische vluchtelingen hoe blauw de Middellandse Zee is, hoe cool Ijsland, hoe exotisch Pari Daiza, hoe romantisch de zonsondergang boven De Panne met of zonder Question.

Er worden ons nieuwe Amerikaanse helden gesignaleerd in de Thalys, en wild kampeerders naast aquaparken op Kos. Politici trekken voor een lange parlementaire vakantie naar hun tax free Kaaimanparadijzen. In afwachting dat ze de vluchtelingen alhier met geheven vinger op maatschappelijke plichten wijzen. Alle Verdragen en Conventies daarbij even aan hun kaplaars lappend. Kwestie van hun verontrust publiek te paaien met populisme uit het Handboek Lijmen. Het is dan ook de zomer van de 71 lijken in een afgedankte kippen camion langs de autosnelweg. De zomer van de dode aangespoelden. Wie nog niet weg kijkt, probeert geluk in the summer of 2015 heel gewoon te vinden.


EEN LIBERAAL VOORSTEL:
EAT THIS OUDENAARDE EN FRASNES
Geruisloos verzuipt aldus het nieuws omtrent het statuut van de Stad Ronse in al die Grote Zomerse Miserie Verhalen vol oorlog, migratie, terreur, verdronken kinderen in vijvers, woningbranden, huisdiefstallen, vluchtmisdrijven.

Nadat Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans al een ballon heeft opgelaten omtrent financiële beloning voor gemeenten die vrijwillig fusioneren en daarin prompt is teruggefloten vanwege federale materie en gebrek aan interesse komt Open VLD bij monde van haar Kamerlid Luk Van Biesen zowaar met een dubbelvoorstel dat zowel het fuseren van gemeenten onderling als dat van faciliteitengemeenten met ‘gewone gemeenten’ mogelijk maken moet. Zonder grondwetswijziging nog wel. Het beste nieuws voor Ronse sinds de wurggreep van 1963!

Van Biesen is er achter gekomen dat sommige gemeenten echt te klein zijn om te overleven. Geklemd als ze zitten in het keurslijf van hun bijzonder statuut. Neem Herstappe met minder dan 100, Mesen minder dan 100O en Spiere-Helkijn met 2000. Zelfs de Brusselse randgemeenten Drogenbos en Linkebeek hangen maar rond de 5000. En dan is er Ronse dat Oudenaarde heeft zijn groeien van Leupegem tot Eine en Frasnes tot de immersion-parochie van het Parc National Jean-Luc Crucke mét pronkbezoek van de premier op de eerste Immersionscholendag. Dat de leerlingen ervan dag na dag met Tecbussen uit het te Vlaamse Ronse geplukt worden wordt daarbij even toegedekt met de mantel der goede buurmanschap.

Het nieuwe toverwoord dat de Ronse redding brengen moet, heet : Districten. De nieuwe fusie van gemeenten met faciliteiten en die zonder worden aldus ondergebracht in een gefusioneerd District waar alleen binnen de vorige gemeentegrenzen de faciliteiten behouden blijven voor anderstalige inwoners. Die kunnen dan terecht in het districtshuis om in hun taal bediend te worden. En klaar is de fusie. Concreet kan Ronse aldus fusioneren met zijn Vlaamse buurgemeenten Maarkedal (waar vreemdelingen welkom zijn, vooral als ze in het zwart klussen in de groene fermettes aldaar) en Kluisbergen dat al langer vreedzaam samenleeft op de bosgrens met Mont-de-l’Enclus. Van Biesen haalt de pickles voor zijn idee bij de politiezones. Hij gaat zijn voorstel indienen in het federaal parlement. Tegen de herfst. Als al de politici terug zijn uit hun buitenlandse toeristische asielverblijven.

WIN WIN WIN SITUATIE?

Voor het naar adem en ruimte snakkend Ronse is dat alvast schitterend nieuws. (Hoe onopgemerkt ter plekke ook. De vervang-burgemeester had het even te druk met het weg jagen van zigeuners naar Oudenaarde).

Ongetwijfeld ook goed voor het - sinds het wegvallen van megasponsor Electrabel- noodlijdende Kluisbergen.

Maar of ze dit liberale wondervoorstel in Maarkedal ook leuk gaan vinden, betwijfel ik sterk. Naar aanleiding van die acute mediatieke profileringsdrang van de Maarkedalese ‘King of Klus’ Joris Nachtergaele, peilt De Standaard vanochtend even na naar reacties daaromtrent ter plekke. Een respectabele oudere dame zegt 'dat het daar in de omgeving van het opvangcentrum soms wel een cirque is met veel auto’s en lawaai’ maar dat het haar voor de rest gelijk is en ze er geen last van heeft….

Want:

‘In Ronse lopen er meer vreemdelingen rond.
Dan hou ik mijn sjakosj toch iets steviger vast.
Niet dat ik bang ben. Maar toch, het is een reflex.’


Als dàt maar niet de eerste case wordt voor het Ronsese Meldpunt Racisme dat er zit aan te komen en als het aan Abderrahim Lahlali, fractiewoordvoerder van CD&V Ronse liever vandaag dan morgen. Ien Ronse-Kluisbergen-Maarkedal ees dat iet.

STUDIO RONSE

HEAR HER HERE NOW:

RONSESE FAUVE
SCHITTERT
MET EERSTE VAN
UNEXPECTED VISITORS


31 augustus 2015

IEN RONSE EES DAT NAAT

O DE RENAIX: DE KRACHT VAN VERWATERINGVolgens diegenen die geacht worden te weten waar het belastinggeld van de Ronsenaars heen vloeit, leveren de spaarbekkens keer op keer perfect het bewijs van hun nut. Tenminste dat is wat ze ons willen wijsmaken via de traditionele gazetten. De bewijzen van hun deskundig oordeel ziet u hierboven en hieronder.

En ho ja: het masterplan van 'grote studiebureaus' om de waterpartijen (zeeg moer de Muilebeike) in en om de Oude Vrijheid weer open te trekken,schiet bijzonder goed op. Ook het bewijs hieronder.

Voor de eerste schooldag van hun lieverds krijgen de ouders van Ronse als toemaatje morgenvroeg ook nog een extra staaltje vlotte mobiliteit er bovenop cadeau ter hoogte van de 'Champs-Elysees van Ronse'.
(Foto's: met dank aan Martial Geenens)