18 september 2015

STUDIO RONSE

MEI DA WEIRE
ZA'T ZIERE
KIERMEESSE ZOAN

17 september 2015

TUUPE TEGOERE VUIR RONSE

DE KINDEREN VAN RONSE
VERDIENEN VEEL BETER
DAN HAATPROZA
Mijn blogpost waarin ik concrete vragen stel over de verontwaardiging van Liesbeth Homans omtrent scheldmail van een Ronsese schooldirecteur is inmiddels gretig gedeeld op Facebook. Met ruim 1000 hits zorgt hij voor verpulvering van alle tellerrecords op éénzelfde dag op deze blog. Een triest record is het echter: als Ronsies auteur had ik het liever gehad over pakweg mijn zoektocht naar de betekenis van Hermes.

Het nieuws wordt vandaag nationaal opgepikt door de traditionele printmedia en hun digitale vertakkingen. Om alle twijfel over de echtheid van de mail weg te nemen out de betrokken schooldirecteur zich vandaag zelf in Het Nieuwsblad als de auteur van de mail waarvan hij zo te lezen geen woord terugneemt. Daarbij licht hij integendeel zijn houding terzake toe waarbij zijn bewoordingen nog een stuk scherper geformuleerd blijken dan minister Homans ze aangeeft in Dag Allemaal . Hieronder in extenso zijn mail (op schooladres) aan Homans:

‘NV-A staat voor mij gelijk aan NAZI en afgietsels van oorlogsmisdadigers. Indien u de geschiedenis grondiger kende, zou u wellicht beschaamd zijn deel uit te maken van een dergelijke partij, die niet meer en ook niet minder is dan een verkapt vlaams belang. Leerlingen van onze school vonden dat meneer de wever (ik gebruik opzettelijk geen hoofdletters)nog slechts een hitler-snorretje tekort heeft…En het zijn nog kinderen, die echter bijzonder scherpzinnig zijn.’ …‘Iedereen is van harte welkom op onze school. NV-A’ers niet, ze doen me onophoudelijk denken aan GESTAPO’ers. Neem me niet kwalijk…’

Dat laatste zal een illusie blijven. De N-VA kondigt immers prompt een klacht aan tegen de man die schoolhoofd is van de Basisschool Decroly. Dr.Ovide Decroly, dat is de verheven en geroemde Ronsese pedagoog wiens standbeeld het plein voor de school siert doch dit terzijde. Het Gemeenschapsonderwijs zegt de zaak te zullen onderzoeken en sluit tuchtmaatregelen niet uit.

A DEEPER WAVE THAN THIS

Leerlingen, leerkrachten, ouders, grootouders, àlle Ronsenaars van welke partij, overtuiging, godsdienst of obediëntie ook verdienen veel beter dan deze lamentabele vertoning. Telkens weer opnieuw wordt aldus immers het oprecht gezamenlijk streven naar meerwaarde voor Ronse onderuit gehaald door contra-productieve polarisering, stemmingmakerij, scheldproza op de sociale media, haatmailverkeer. Aan de ene kant wordt het kwade doodgemoedereerd gebanaliseerd (herinner je Eric Zonneman als zogenaamd ‘collateraal schadegeval’) aan de andere kant wordt het aangegrepen voor het bashen van maatschappelijk andersdenkenden en rancune tegenover tegen politieke tegenstanders. Het idee van de alliantie Tuupe Vuir Ronse dat we in Ronse nu al met duizenden oprecht delen, is er integendeel een van respectvol omgaan met elkaar. Om van daaruit Tuupe Tegoere solidair meerwaarde te betrachten voor deze warme open hartelijke stad waarvan we zielsveel houden.

Wie zich daarbij als niet-Ronsenaar afvraagt waarom we zoveel van Ronse houden als stad zoals er geen ander is, hoeft maar tot boven de Fiertelmeers te trekken om daar, in de schaduw van Wittentak, naar deze wondermooie stad in het dal te kijken. Hij of zij zal begrijpen waarom wij Ronsenaars zo zot zijn van Ronse. Waarom we alleen het beste goed genoeg vinden voor onze stad. Waarom we het dan ook niemand gunnen deze stad te bezigen voor het eigen grote gelijk of zomaar te laten wegzakken in de haat.

Het verhaal van wit versus zwart dat vandaag nog maar eens opgerakeld wordt om haat goed te praten heeft deze stad gehad. Ik kan het als auteur weten. Ik heb er voor de roman ‘De Nalatenschap’ en het theaterstuk ‘Zonneman’ dertig jaar research aan gespendeerd. De prijs die Ronse voor dat grijze oorlogsverleden betaalde lag hoog zeer hoog. De prijs voor de mensen die met mij – zeventig jaar later! - van ‘Zonneman’ eindelijk het ultieme Ronsese verzoeningsymbool wilden maken ook. De Ronsenaars hebben wat dàt verleden betreft dan ook van niks of niemand lessen te krijgen in het na-oorlogs respectvol leren omgaan met elkaar, na de diepste wonden in zovele Ronsese families. En voor alle duidelijkheid: met wonden bedoel ik ook die van de Ronsese kinderen van de repressie.

Wie daar dus boven de Fiertelmeers naar Ronse kijkt, zal weten waarom Ronse beter verdient dan het lamentabele niveau waarop (of liever: waaronder) het maatschappelijke debat over openheid, solidariteit, sociale rechtvaardigheid tot op vandaag gevoerd wordt door diegenen die nog altijd persoonlijke rekeningen menen te moeten vereffenen. Dan ook nog in naam van nieuwe generaties die – zeker in Ronse - voor heel andere hedendaagse uitdagingen staan dan het rancuneus reducerend vechten tegen demonen uit het verleden.

In de coulissen van deze verbale krachtpatserij vinden ondertussen diegenen mekaar die dag na dag constructief vanuit hun eigen overtuiging voort werken aan Ronse met dat ene agendapunt: meerwaarde voor deze prachtige stad in het groenste dal van Vlaanderen.

Tuupe Tegoere Vuir Ronse.

16 september 2015

SCHOOLDIRECTEUR STUURT SCHELDMAIL

MINISTER HOMANS IN DAG ALLEMAAL :
'HIJ SCHELDT ME DE HUID VOL VIA SCHOOLMAIL'
‘ZE WENSEN MIJN KINDEREN
DOOD OP HET STRAND VAN BODRUM


De dood van de Syrische peuter Aylan blijft de gemoederen beroeren. De standpunten daarover zorgen voor heel wat bagger. Er zijn er die er met hun regelrecht scheldproza op de sociale media en in mailverkeer ver over gaan. Minister Liesbeth Homans kan er van meespreken.


Zegt ze daarover deze week in Dag Allemaal : ‘Iedereen heeft recht op een eigen politieke overtuiging en iedereen mag mij zeggen dat hij of zij niet akkoord gaat met mijn ideologie, maar stellen dat je het jammer vindt dat mijn zoon niet dood op het strand van Bodrum ligt, vind ik ronduit degoutant. Mijn zoontjes van acht en elf dood wensen omdat je een andere politieke bent toegedaan, vind ik alleszins niet humaan. Dus als links zo verontwaardigd is over de opmerkingen van De Wever, hoop ik dat ze even verontwaardigd zijn over deze mails. De auteurs gebruiken zelfs hun eigen naam in dat scheldproza. Blijkbaar betreft het iemand die er zich niet over schaamt dat hij mijn kinderen dood wenst.'

'N-VA-vrije school'?

Minister Homans: ‘Een andere mail is er trouwens eentje van een schooldirecteur uit Ronse en hij heeft gewoon het e-mailadres van zijn school gebruikt om mij de huid vol te schelden. Dat hij me een harteloze vrouw noemt en vindt dat mijn kinderen een betere moeder verdienen, is niet fijn, maar daar lig ik niet wakker van. Maar dat hij stelt dat in zijn school alle kinderen welkom zijn, behalve die van N-VA’ers vind ik ongelooflijk. Zulke mensen mogen toch geen schooldirecteur worden?’

Alle Ronsenaars tuupe kunnen alleen maar diep geschokt zijn bij het vernemen van zowel de inhoud als de teneur van dit scheldproza. Door de positie van de auteur. Door het flagrante misbruik van een schools mailadres om dan dergelijke hoogst verwerpelijke sektarische meningen aan het adres van Liesbeth Homans te ventileren.

VOLLEDIGE KLAARHEID GRAAG

Als onafhankelijk blogger van Ronse stel ik daarom prompt namens mijn lezers volgende concrete vragen. Welke Ronsese schooldirecteur schrijft dit? Wat schrijft hij exact? Schrijft hij dit namens de school? Om welke school gaat het? Is die school leerlingen van ouders met N-VA sympathieën liever kwijt dan rijk? Ondervinden leerlingen - laat staan leraren - hinder van deze houding? Wat is de houding van de betrokken Oudervereniging hierover?

14 september 2015

STUDIO RONSE

GEIFT BUUNIE 'N AAZEKIEMet dank aan Gaston De Boever & Filmclub Ronse

13 september 2015

BUUNTSIES NUITSIESOp de fautau
kroagt hie ’n aazekie
vaan den iesten
en verzeikerst
uuk den beesten
gescheipene
paast oop:
vaan Jaanie Foulaunk
kunde beiter
n’azekie heen
daadees ne zudoka
mein 'n zwarte ceinture
hie zoe oa ien ne wiep
in twie pluien
lek ’n allumeete
vaan Union Match
oof nen dieke noegoo
gelek John Massis

Buuntsies Nuitsies
'Noog voer ne
kalant oof twie!'
stoet doer noa
te blenken
neefiest den Bluten
en Kuinenk Albeer
wa vuuderst
moer wui vel kliender
gelek Maaneke Pies
mei ne kiel aan
en op zien klaake
'n buuntsie gelek
Quick & Flupke
'n betsie gelek

Het doe moa uuk
wa poazen op
de duuze mei
Playmobil
van de kliene
kadeitsies

Oos ge der op frot
groeit hie tot
in de steerenheimoo
bauven de Fietoomies
voogiest de parlei
van de meinschen
muide tuus ne wensch
doen uuke
noa daade tooch
gien omeleeten
mier kuint brengen
boa d'Oerme Kloeren
en mei dan ze Maaria
vaan Hugerleucht
duir de nieven scanner
geschauven heen
kuint ien Sint-Heermees
uuk 'n kiese
goen branden
voer den duvoo
an de keitenge
meikieren daatie
aal heure truken
uuk zoe kenen

Buunie stoet doer
vrie schuune
seeg zoekt hem zuive
oof tuirfde doer nie alliene
mier lupen in den dounker?

Buunie doe moa poazen oop
Tante Leene & Tante Zulma
Madam Van Hasselt van de Garage
an de wiete madam Carlier
en an de zwarte madam Carlier
dan tuupe Broekaaf speldegen
mei heur koerten da'k ieke
iesties moestege't kaboo'n
'une main innocente'
(onschuildeg mien uure)Buunie rappelert moa uuk mien
spelkameroeten en surtoe
biche oh ma biche!
mei hier blonte bleesse:
de pronte doochter
vaan Fernand de factuir
oes Buunties Nuitsies
krieboodegen alliene
van d'hiere te zien wiepoon
zuifst den Bluten Pompier
moest er van bluizen
en hie ees pertank
nie poruis
Buuntsies Nuitsies zuive
waas niet beschomd
'k zwiere't oa
hie n'oe uuk zien uugen
ien zien mande niet
controerie: aliest gezien
tuus zierie noer de Cité Bara
aachter n'veesche mande

Buuntsies Nuitsies!
Geift de moaskies tuitsies!
beuroode g'hie de gooi
an de Cinema Familia
moer an de Concordia:
wa daat iet giel anders:
Buuntsies Nuitsies!
't geift de moaskies tetsies!
ondertscheussen
goeptegie zuive
noer de blute petsiesDa waas alemoele
noog in den toad
vaan mienen Nounkoo
André Ostijn:
den iesten en de leesten
ballounkvoerder vaan Ronse
da mei zien buunen
in de Schuide geseukood ees
in Muiden oof ien Wuilden
enfin: boa de bunenklakers

Moet oa staad
’n betsie keenen
surtout Roonse
ôltuus gieren zien.
(Foto 'Buunie' met dank aan Martial Geenens)

STUDIO RONSE

OP DE FILMSET VAN NICOLAS PROVOSTHoe vooruitziend kan je als beeldenplukker zijn..?