01 oktober 2015

STUDIO RONSE

RONSIESCHEN DIALECTIEK

VAN AN DE STAUK
TOT BAUVENOP
DEN HUUTOND:


30 september 2015

DE RONSENAARS HIER EN NU

STEEDS MEER RONSENAARS
KUNNEN HUN ZIEKENHUIS-FACTUUR
NIET MEER BETALEN
Uitgerekend op het moment dat Ronse alle sociale verwezenlijkingen te grabbel gooit aan de privé zorgsector en de serviceflat-betonbazen is het hoogst interessant te luisteren naar wat Stefaan Blomme, de financiële directeur van AZ Glorieux (voorheen Zusters van Barmhartigheid) vanochtend in De Tijd bekend maakt. Door de krant gevraagd of het ziekenhuis van Hogerlucht geconfronteerd wordt met meer wanbetalers antwoordt de directeur wat volgt.

Stefaan Blomme: ‘We merken inderdaad dat jaar na jaar meer mensen moeite hebben om hun rekeningen te betalen. De stijging is niet spectaculair, maar ze is er wel. Onder meer door de economische crisis staan almaar meer mensen financieel onder druk. Het ziekenhuis betalen is dan zelden hun eerste prioriteit.’

Wat de kliniek doet ‘tegen de wanbetalers’, zo vraagt de krant.

Stefaan Blomme: ‘We werken met een afbetalingsplan en we proberen dat menselijk te doen. Zo werken we niet met een incassobureau. Maar we zijn ook niet naïef. Op een bepaald moment houdt het op en sturen we een deurwaarder.’

Of het wel zin heeft een deurwaarder te sturen voor beperkte bedragen, wil De Tijd nog weten.

Stefaan Blomme: ‘Als het voor 100 euro is, heeft dat inderdaad weinig zin. Maar voor een klassieke ziekenhuisopname lopen de kosten een pak hoger en dan is het wel zinvol.’

Voor de pseudo-sociale
bobo’s die Ronse besturen
is dit blijkbaar
een andere stad
voor de getarte leefloner
dan die van de luxe kraamkamer
voor de verwenbaby
of die voor de dure
vooraf te betalen neuscorrectie
van de mooiste van het land
voor haar spiegeltje
aan de wand.

De Ronsenaars worden - van diep onder de armoedegrens tot hoog boven de betere Ronsese middenklasse -langs alle kanten in de zakken gezeten door een beleid dat zowel lokaal als boven-lokaal de Kaaimanklasse met 'Koekenbak' pampert en die de kloof tussen enerzijds de superrijken en de hele rest van de bevolking tot gescheiden werelden maakt. Er wordt schaamteloos gepronkt tot in de brievenbus toe met de 'geslaagde' jacht op een paar leefloners. En inmiddels piekt de Armoedebarometer voor 2015 voor de allerarmsten op een bijkomend ....verlies van 525 euro extra aan koopkracht. Waarbij de aandacht ondertussen wordt afgewend naar de buitengrenzen van Europa en de vermeende tekorten van de Conventie van Genève...

DE KRACHT VAN DE VERARMING

Dit alles belet het bestuur van het ooit solidaire Ronse niet om – tegen het formeel engagement van het bestuursakkoord in - de belangrijkste sociale kerntaken van Ronse van wieg tot graf in zes stuks te grabbel te gooien op de zorg- en immobiliënmarkt. Dat de sociale kerntaken hierbij hoe dan ook zullen gevrijwaard blijven is de zoethouder van het jaar en werkt enkel bij de al te goedgelovige burger die achteloos mee surft op 'de kracht van de verarming'. Het druist in tegen alle winstlogica van de privésector in.

Het verhaal van het ziekenhuis van Hogerlucht hierboven is een teken aan de wand. Er bestaat voor de pseudo-sociale bobo’s die ons besturen blijkbaar een ander Ronse voor de getarte leefloner dan voor de verwenbaby in die chique kraamsuite of voor de dure neuscorrectie van de mooiste van het land voor haar spiegelken aan de wand.

29 september 2015

STUDIO RONSE

GRAND PRIX DE RONSE


28 september 2015

PASSAGES

ROET IN HET KAPSEL VAN JOKEIn mijn mail vind ik volgende ‘opgelegde administratieve sanctie’:

‘Bij deze willen wij u mededelen dat u nog een bedrag bij ons heeft openstaan wegens het overtreden van een verkeersvoorschrift. Hiervoor is een administratieve sanctie opgelegd. Wij hebben u al eerder per brief verzocht om de betaling te voldoen. Het openstaande bedrag is tot op heden niet op de rekening van het Federale Politie bijgeschreven. Informatie over de overtreding en de opgelegde administratieve sanctie:

Overschrijding maximum snelheid van 100km/h met 18km/h
Uw gereden snelheid na toepassing van de marge is 110.92
Datum overtreding :12 augustus 2015
Bedrag overtreding : €63,50
Buitengerechtelijke domiciliëringskosten :€40,00
Totaalbedrag te voldoen :€103,50

‘Daarom zien wij ons genoodzaakt u te sommeren om onderstaand bedrag, vermeerderd met de wettelijke en buitenrechtelijke kosten, binnen 3 dagen te voldoen via 3V Payment Group. Indien het openstaande bedrag niet binnen de door ons gestelde termijn is voldaan, dan zult u door ons negatief worden geregistreerd, en zal het bedrag 2 maal vergroot worden. En dan hebben wij het recht om uw rijbewijs in ons bezit te krijgen'.

(Volgt een betaalprocedure met een 19-cijferige code).

'Wij vertrouwen u erop u voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Federale Politie'.


In het VTM-journaal zegt de Federale Politie (de echte, naar ik mag aannemen) dat ik mij daar allemaal niks moet van aantrekken: het bericht is een vervalsing. Ik moet de mail wel zo snel mogelijk verwijderen, zo wordt me geraden. Ten eerste is er in de valse sanctie niet eens sprake van de plaats van mijn misdaad. Ten tweede wordt er geen nummerplaat gemeld omtrent welke wagen van mijn uitgebreid wagenpark het zou gaan. Noch is er enige vermelding van mijn nieuwe collectie gepersonaliseerde nummerplaten als daar zijn: WIETIE, STELFIE, TAVI, MADLEENEKIE, DOOLEKIE, STEEREKIE, TUUPE, TEGOERE, ANDERLECHT SAMPION enzovoort). Ten derde int de federale politie NOOIT via mail. Goed zo. Dreiging van de opgelegde administratieve sanctie bij deze afgewend.

Dreiging en aanzwengelen van angst blijven een mens dag en nacht bestoken. Een Duits journalist is undercover gegaan in het kalifaat, zo lees ik bij mijn boterham met Nutella. Ze gaan een atoombom smijten op Europa. (Dat zijn wij, met onze grenzen als Gruyèrekaas) . Ze zoeken alleen nog geschikte onderdelen. En voor de rest niks dan goed nieuws. De gletsjer smelt snel weg in Chamonix. Sneller dan het Australian ijsje in mijn mond. En nu ik er aan denk: zelfs mijn Mont-Blanc, editie Leonard Bernstein lekt. Weten jullie eigenlijk wel in welke wereld we leven, zo vraagt ons de bezorgde burgemeester van Antwerpen. Jawel Bart De Wever. Een wereld waarin Volkswagen knoeit met roetfilters. En Joke Schauvliege met ondermeer haar kapsel.

‘Passages’. Blogboeknotities voor hardnekkige lezers.