22 oktober 2015

RONSE VERZET ZICHHet College van Burgemeester en Schepenen heeft zonet beslist om een beroep tot schorsing én vernietiging van de milieuvergunning voor het stort van Louise-Marie in te stellen.

Een zoveelste wending in het ping-pongspel tussen de oprechte en terechte lokale zorg om een schoon en duurzaam Ronse enerzijds en de kronkelwegen van de boven-lokale overheidsintanties anderzijds.

Het stadsbestuur van Ronse bewandelt hiermee letterlijk en figuurlijk de weg van het gezond verstand. Dat is lang niet de meest evidente en gemakkelijkste, laat staan de goedkoopste.

Ronse zal dienen op te boksen tegen de meanders van het grote geld en de navenante macht.

Het siert de meerderheid dat ze zich niet laat afschrikken door een geldverslingende procedureslag op een moment dat elke euro telt voor de gemeentefinanciën.

Hopelijk stopt de Vlaamse Regering een keer en voor goed en vooral unisono deze dwaze geldverslingende draaimolen.

Ik dank de diverse informanten die het me mogelijk hebben gemaakt om de stortvergunning en de consequenties ervan langs deze weg in primeur onder de aandacht van mijn lezers en bij uitbreiding de sociale en traditionele printmedia te brengen.

Tuupe Vuir Ronse.

STUDIO RONSE

WEERWOLVEN
IN HET MUZIEKBOS
Met dank aan Wout Desmijtere
(Cité Bara Productions Ronse).

BRIEFGEHEIMEN

WETTET NOOG, LUC ?Ooit verkenden we samen het Muziekbos als 'Ridders van de Fiertel'. Vanochtend speelde ik nog eens op de mondharmonica het avondlied dat we op scoutskampen zongen. Ik dacht daarbij aan die wondere scoutstijd in en om Ronse toen ik onderstaande alarmbrief las van het Comité Louise. Ziehier de brief:

‘We voelen ons nog meer in de rug geschoten. Waarvoor heeft minister Joke Schauvliege een vergunning gegeven in Louise-Marie? Voor het storten van kwik! Eerst doet OB&D een poging tot het storten van asbest. Dat wordt tegen gehouden door minister Crevits. Dan roept minister Schauvliege halt voor slib vol cyanide en zware metalen die na negatief advies van de eerste auditeur van de Raad van State en zonder het besluit af te wachten met de nodige parmantigheid toch gestort wordt. Op 1 oktober 2015 keert diezelfde minister Schauvliege om onverklaarbare redenen – en als die er zijn, willen we ze echt niet weten - haar kar. Het zeil met illegaal gestorte grond regulariseert ze en ze zet met vrolijke tred het licht op groen voor KWIK. Het wordt almaar gortiger. Hoe wil OB&D nog munt slaan uit de put van Louise-Marie? Door nucleair afval te storten?

Deze tekst vonden we op de site van AVS en om eerlijk te zijn, waarderen we als comité de openhartigheid van de storteigenaar maar zijn verhaal is ronduit hallucinant. Lees mee. Volgens storteigenaar Baudewijn Vancoillie hebben ze in de nieuwe vergunning verduidelijkt welke gronden ze willen storten. "We hebben een nieuwe vergunning aangevraagd. Waarbij we voor OVAM hebben kunnen verduidelijken dat de gronden die we naar hier brengen allemaal bedrijfsgebonden gronden zijn dus die rechtstreeks verband houden met het moederbedrijf."Concreet gaat het over gronden waarin er kwik zit of andere stoffen die niet kunnen verwijderd worden alsnog de storteigenaar: "Het zijn gronden die niet kunnen gereinigd worden. Wat betekent dat, dat in die gronden kwik of dergelijke meer aanwezig is. Tot op vandaag is het technisch niet haalbaar om die te reinigen."Als dat geen prachtig vooruitzicht is: eerst asbest, dan cyanide en nu kwik. De mensen in Louise leven echt op een potentiële goudmijn!

We zijn geen comité dat zichzelf nodeloos in leven houdt. Alle leden van de kernploeg hebben een drukke baan maar we blijven strijden opdat ook het nageslacht zou kunnen genieten van dit mooie stukje Vlaanderen. Ons streven is simpel: we vragen niets liever dan dat die put zo vlug mogelijk met niet verdachte grond gevuld wordt en de eindbestemming, een volwaardig bos kan gerealiseerd worden zonder tijdbom eronder. Vannacht zijn we nog maar eens gaan spitten om jullie juist te informeren en wat hebben we gevonden?

We lazen in de EU ontwerpresolutie 2005/2050 (INI) van het Europees parlement : A. overwegende dat kwik en de bestanddelen daarvan bijzonder giftig zijn voor de mensen, die in verschillende ecosystemen leven, en voor de wilde flora en fauna; B. overwegende dat kwik moeilijk afbreekbaar is en in het milieu kan veranderen in methylkwik, de meest giftige vorm, die de placentabarrière en de bloed-hersen-barrière kan doorbreken en schade veroorzaken aan de zich ontwikkelende hersens; C. overwegende dat correct opgeslagen en geïsoleerd kwik, waarvan geen risico's door verdamping uitgaan, niettemin op veilige locaties dient te worden opgeslagen, waar zo nodig snel kan worden ingegrepen en die onder voortdurend toezicht staan...

We zochten waar er in het Vlaams gewest kwikverontreinigingen gesaneerd werden. Dat is in Lokeren, op locaties van voormalige vilterijen. De kwikhoudende afvalgrond werd deels naar Inafzo afgevoerd door GRC kallo. Waar in het Vlaams gewest moeten er nog kwiksaneringen gebeuren? Eeklo, Bonheiden, Zichem... Dat is bij ons weten niet bij zusterbedrijven van OB&D. Duizenden mensen steunen ons, honderden streekgenoten komen elk jaar eten om ons potje te spekken zodat we naar de Raad van State kunnen stappen met een meer dan goede raadsman. We laten ze niet in de steek! We rekenen erop dat politiek Ronse evengoed resoluut zijn kiezers steunt en ridderlijk durft op te treden tegen deze wandaad, ook al zijn er partijgenoten mee gemoeid. Wij hoeven geen kiezers ! We doen dit voor onze kinderen en kleinkinderen, het milieu en de mensen die het Muziekbos een warm hart toedragen. Ja, daar rekenen we onszelf bij.’


Tot zover de alarmbrief van het Comité Louise. It’s up to you, Luc. Naar Joke Schauvliege schrijf ik niet meer: Tooch gien avance. Ik hoop alleen maar dat ze zich nooit nog in een Fiertelkoets durft laten zien. Ik haal er desnoods de duivel van Hermes bij, ik ken hem beter dan jij, om ze te laten kennismaken met de binnenkant van de Geuzentoren. Ik vraag je te doen wat je als oud-scout te doen staat. Een scout is fier en op zijn eer te vertrouwen. Wettet noog, Luc?

Aan Luc Dupont,
Ridder van de Fiertel.

20 oktober 2015

'DIT IS EEN MES IN DE RUG'

COMITE LOUISE REAGEERT VERBOLGEN
OP STORTVERGUNNING SCHAUVLIEGE:

'DAT EEN MINISTER ZICH DAARAAN VERGRIJPT,
DAT HADDEN WE NOOIT GEDACHT'
'ZE REGULARISEERT NU DE AFVALSTOFFEN
DIE ZE VORIG JAAR ZELF GEWEIGERD HEEFT'
‘Deze vergunning is naar ons gevoel een toonbeeld van foorkramersstreken. Je geeft de put een andere naam, daar hoort een andere wetgeving bij – de smurrie die er illegaal ligt, is geregulariseerd – hij mag zelfs helemaal vol met vergelijkbare troep - en klaar is kees. Zo simpel is dat.

WE REKENEN OP DE STAD RONSE

'Dat een minister van Milieu zich daaraan vergrijpt hadden we nooit gedacht... Wij ervaren het als een mes in de rug; nog maar eens een gevecht van David tegen Goliath... We rekenen op de stad Ronse als partner om deze waanzin ongedaan te maken.

Alle mensen die ons al jaren steunen en net als ons dat prachtige stukje Vlaamse Ardennen niet willen zien teloor gaan, kunnen op ons rekenen. Onvermoeid zullen we alles – maar dan ook alles - binnen onze mogelijkheden doen - om deze wandaad tegen te gaan en de beste middelen en mensen inzetten om dergelijke gang van zaken aan te vechten’.

In een omstandige technisch zeer onderbouwde reactie toont het Comité Louise aan hoe Joke Schauvliege in feite de eigen Vlaamse beleidsvisie ondergraaft (letterlijk in dit geval). Hoe ze ‘straal’ voorbij gaat aan het gevaar voor insijpeling in het grondwater van het Muziekbos. Hoe ze totaal geen rekening houdt met vaak voorkomende grondverschuiving in het gebied.

19 oktober 2015

JOKE EN DE WAANZIN

SCHAUVLIEGE VERLEENT VERGUNNING
VOOR SMURRIE IN LOUISE-MARIE
Van een helaas collateraal zwaar vervuilde bron verneem ik dat Vlaams milieuminister Joke Schauvliege het stort van Louise-Marie toch gaat laten vol smijten met smurrie. Ondanks het hardnekkig verzet van het Ronsese stadsbestuur en diverse milieuverenigingen. Vorige week verkondigde Schauvliege nog dat ze af wil van 2000 Vlaamse afvalstorten en die in totaal 88 vierkante kilometer stort wil laten opgraven, recupereren en te gelde maken. Zo dat ze kunnen worden omgetoverd tot parken, woon-of bos- en recreatiegebieden. ‘Landfill Mining’ heet zoiets. Als ik de logica van Schauvliege een beetje probeer te volgen, gaat ze dus Louise-Marie eerst laten vol proppen met smeerlapperij om het stort dan weer af te laten afgraven, te gelde maken om er een park-of woongebied van te maken.

Er hebben er zich hier in Ronse al voor minder laten belezen door Hermes. Toen Agnes Van Crombrugge nog schepen was, nodigde ze Joke Schauvliege uit in de ere-koets van de Fiertel. Zo kon ze zelf kennis maken met het mooiste dal van Vlaanderen dat ze nu laat verknallen. ‘Landschap Ondermijning’ heet zoiets.


ER IS NOG PLAATS
IN HET ZOTTENBOEK
Dit weekend onthulde en presenteerde de aloude gerespecteerde Maatschappij der Dragers van de Fiertel een opmerkelijke sculptuur van Jan Demeulemeester uitgewerkt door diens goede vriend de Ronsese (edel)smid Frank Waeterloos waarin Sint-Hermes de duivelse krachten aan de ketting heeft. Voor hele eventjes zo blijkt nu.

Dat knap kunstwerk heet 'Waanzin'. Het wordt nu per opbod te koop aangeboden voor de werking van de Dragers. Ik stel voor dat Joke het werk sebiet koopt met de opbrengst van de 'Landfill Ondermijning' van Louise-Marie om haar ministeriële desk mee te sieren. Zo kan ze zich dag na dag herinneren hoe ze het groenste dal van Vlaanderen als Minister van Natuur en Omgeving verontreinigde.

Let wel: het kunstwerk van Jan & Frank is voor eenieder die van Ronse, parel van de Vlaamse Ardennen houdt sowieso al van onschatbare emotionele waarde. ’t Is maar dat Schauvliege niet moet denken dat ze hier kan afkomen met wat wisselgeld van de afvalbaronnen die ze met haar vergunning ter wille is. De Stad Ronse zou nu – zo hoor ik - naar de Raad van State trekken en - andermaal - een schorsingsbesluit overwegen om deze Waanzin tegen te houden.

Ik ben onlangs eens met een van mijn kleinzoontjes in de wondermooie crypte onder de Sint-Hermeskerk gaan rondneuzen. Ik kan het Schauvliege bij deze bevestigen: er is nog plaats zat in Het Zottenboek van Hermes. Ik zal haar bij de belezing met graagte eigenhandig helpen besprenkelen vanuit die exorcisten kijk-nis met de gewijde vervuilde waters van Louise. Bij wijze van zuiveringsritueel.

(Foto 'Waanzin': met dank aan Fabrice Gevaert.)