18 december 2015

DE RONSENAARS HIER EN NU

LIEFDE VOOR MUZIEKWondermooie celloklanken bij kaarslicht in het koor van de kapel van de Arme Klaren. Het beeld staat op mijn netvlies. Als een scène uit een romantische film die je meeneemt voor momenten dat het licht uitgaat.

‘Halleluja’ van Cohen onder leiding van Pascal Devreese in de protestantse tempel. Het heeft alles om een mens vrolijk te stemmen. Oplaaiend vuur en fijne harpklanken in het ‘Huis van de Mens’. Wat muziekkunstenaars met hun leerlingen vermogen is sterker dan duizend blogstukken.

Op de sprookjestournee staat ook de Grote Moskee waar de imam ons opwacht met woorden van vrede, thee en koekjes. Hij spreekt ons toe in het Frans – zijdelings ook wat Arabisch - en laat zich tolken in het Nederlands. Helaas geen noot muziek: omdat het hier niet mag zo blijkt bij navraag. Door dit – muzikaal- initiatief van de Kunstacademie zullen 600 Ronsenaars voor het eerst kennismaken met de religieuze wereld waarin hij al vijfentwintig jaar de taken van godsdienstleraar en imam combineert. Volgende keer verwacht hij 1600 Ronsenaars over het moskeetapijt.

De grote groep enthousiaste leerlingen toont ons als afsluiter van de avond in de vroegere Muziekacademie hoe diversiteit en integratie écht werken. Zonder tolken. Van hart tot hart. Met niks dan liefde voor muziek.

De weg tuupe is nog hèèl lang als u het mij vraagt. Hij loopt om te beginnen over kennis van het Nederlands, de bestuurstaal van Ronse. En échte wederkerigheid in het bijwonen van elkaars activiteiten.

17 december 2015

HET CHARISMA VAN BOMPA OMER

MAARKEDAL HEEFT NIEUWE BURGEMEESTER
N-VA MEDESTICHTER JORIS NACHTERGAELE
Joris Nachtergaele (38), tot dusver OCMW-voorzitter, legde vandaag bij gouverneur Jan Briers de eed af als burgemeester van Maarkedal functie die hij vanaf 31 december overneemt van Anny Vande Catsyne (Open VLD) . Joris Nachtergaele is de kleinzoon van Omer Van Welden, gemeenteraadslid van Etikhove in de laatste bewindsploeg voor de fusie.

Als student in de rechten met specialisatie in Europees Recht was hij al actief bij de Volksunie . Hij voerde er campagne voor Geert Bourgeois en is één van de 14 stichtende leden van de N-VA. De sympathieke Nachtergaele volgde Vlerick Management, werkte onder meer voor Geert Bourgeois, in het Europees Parlement voor Frieda Brepoels en voor de Metaalfederatie die 300.000 werknemers vertegenwoordigt. Deze job legt hij nu neer om full-time burgemeester van Maarkedal te worden. Joris Nachtergaele is getrouwd met Ilse De Brauwere, notaris in Gent. Het koppel heeft wee kinderen Stiene (10) en Omer (4 maanden).

Loopt de ‘Tunnel van Louise’ door zijn gemeente dan kan de nieuwe burgemeester van Maarkedal allesbehalve een tunnelvisie worden aangewreven. Net als zijn bompa Omer is Joris een open, toegankelijke en heel charismatische figuur. Altijd in ook voor een goed gesprek. Zoals vorige week toen ik hem bij toeval ontmoette in de schaduw van het provinciaal ‘gouvernement’ waar we het bij de koffie hadden over het verschil tussen de 'grote' en 'kleine' politiek.

Alle succes, Joris en...
Tuupe Vuir Louise.

16 december 2015

PASSAGES

VERLICHTING
EN VERVOLGING
‘Ge moogt naar huis gaan vaarwel goodbye’. Ik hoor hem bezig in de wagen tegen zijn zusje. Zijn woensdag kan al niet meer stuk. Harrison Ford ('Indiana Jones'), zijn ultieme held, is gesignaleerd in The Force awakens. De beste Star Wars in tijden, signaleert mijn krant. Ik pluk zijn zus uit haar zitje, stop haar roze konijn in haar pimpompuli. Samen lopen ze hand in hand het paadje op naar hun halve schooldag. Straks nog meer Mister Bean, op Tjoetjoeb. Op de terugweg door de verkeersjungle zingt Urbanus Jezuske is geboren in een bakske vol met stro.

De verontwaardiging toen, om de geiligschennis van een zondig mens die alleen al om zijn artiestennaam 'naar één van onze groojtste pauschen’ op de Index der Verboden Onwelvoeglijkheden moest. Ik geniet van de tijdloze tekst, pik de lokale kerstsfeer mee. Vorig jaar verdween Jezus hier van onder de os en de ezel uit de stal. ‘Gekidnapt’ heette het.

Rituelen. De winterwende van 21 december wordt al duizenden jaren gevierd als magisch moment waarop de duisternis wijkt voor het licht. Het christelijke feest op 25 december matcht bovendien met de winterwende op de Romeinse kalender. Het licht scheen in de duisternis. Maar tot op vandaag neemt de duisternis het niet aan. In de Saksische traditie wordt de zomerzonnewende op 21 juni gevierd als tegenhanger van het winterse ‘Joelfeest’. In onze gewesten is dat gaandeweg het feest van Sint-Jan geworden ( 24 juni).

Ik herinner me de blikken dozen die her en der tot ontploffing werden gebracht met carbure. Vreugdevuren ook, tussen de netels bij de laatste schaapherders aan De Vuilhoop . Nu wordt – om religieuze redenen zogezegd - één blikje Gold Schweppes onder een passagiersstoel gemikt. Verdwijnen honderden Russen met één knal recht vanuit hun Egyptisch paradijs en de zevende hemel naar de hel.

Winterwende. Zomerwende. Kantelmomenten die teruggaan naar oude rituelen en na de Verlichting nieuwe ritualia verwekten die helaas op hun beurt het daglicht schuwen. Van verdoken catacomben tot besloten loge-ateliers: een vervolgverhaal van vervolging en verlichting.

Religies gingen pas deze rol van betekenis spelen toen de mens zijn zwervend bestaan opgaf. Oude volkse mythen en sagen werden vervangen door georganiseerde godsdiensten. De onverdraagzaamheid van vooral drie monotheïstische religies smoorde de initiële morele codes omtrent liefde en medemenselijkheid in het bloed. Eeuw na eeuw geven de mensen het geloof door dat ze zelf voor waar aannemen. De eigen ‘zekerheden en waarden’ zorgden onderweg naar hun Eden en ons heden voor brandstapels, slachtpartijen en terreur . Godsdienstige ideeën worden van kinds af doorgegeven. Geestelijken zorgen ervoor dat kinderen enkel over hun eigen geloof iets aangeleerd wordt. Zo begint al op heel vroege leeftijd de indoctrinatie van de kinderbreinen.

De Amerikaanse filosoof Daniel Dennett pleit ervoor dat alle gesubsidieerde scholen de basiskennis over de diverse godsdiensten onderwijzen. Geen onderwijs vanuit, maar over de diverse geloofsovertuigingen. En dit op een nuchtere, historisch en biologisch bevoegde manier. Zeer wenselijk: denk maar aan de zogenoemde creationisten en de aanhangers van Intelligent Design die tot op vandaag de evolutieleer van Darwin negeren.

De Belgische professor Patrick Loobuyck gaat nog een stuk verder dan Daniel Dennett. Hij pleit voor vervanging van de lessen godsdienst en zedenleer door het vak Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie (LEF) dat dan door alle leerlingen gevolgd wordt.

Scholen dienen niet om gelovigen te ‘kweken’ maar om kinderen op te voeden tot kritische burgers. Zodat ze later als volwassenen hun eigen doelbewuste keuzes kunnen maken.

Blogboeknotities voor hardnekkige lezers.
Ill: Ernest Van Den Driessche. 'Kerststal in de boerenkamer’

13 december 2015

DE RONSENAARS HIER EN NU

SOCIALISTEN
WILLEN ALLIANTIE
VAN HET HELE MIDDENVELD
EN ALLE OPEN POSITIEVE
PROGRESSIEVE KRACHTEN
VAN RONSE.
De Ronsese socialisten willen in gesprek met alle progressieve krachten van Ronse. De socialisten willen de mogelijkheden van samenwerking onderzoeken rond een open en jong toekomstproject voor deze altijd al solidaire stad. De partij gaat hiertoe vanaf nu met het brede lokale middenveld open discussie-avonden organiseren.

De partij zet hiervoor zelf volop in op haar jong politiek talent: fractieleiders Koen Haelters en Sylvie Miclotte en dossiervreter Björn Bordon. Ervaren rot Freddy Verkruyssen wordt de nieuwe voorzitter. Voormalig schepen Suzy Arys komt als ondervoorzitter het dagelijks bestuur versterken.Het is daarbij vooral uitkijken naar de door dit bestuur constant geschoffeerde middenveldwerkers en hun brede achterban van zowel bestuurspartij CD&V, de Open Liberale Unie van Ronse, de S.PA zelf en Groen (dat bij de aanvankelijke bestuursvorming een 'Rechtvaardig Ronse' werd voorgespiegeld) als naar de vele jonge en minder jonge politieke daklozen die totaal uitgekeken zijn op de enge rancuneuze chagrijnige tunnelvisie op Ronse, het uithollen van het warme solidaire Ronse, de constante sanctioneringsdrang en pronkerige uitsluiting van leefloners, de torenhoge taksen, het ondermijnen van de zo al zeer broze koopkracht van de Ronsese klandizie en dus tegelijk de leefbaarheid van de lokale handelaars en kleine zelfstandigen, de - door de gouverneur voorlopig geschorste - totale uitverkoop van de Ronsese kernzorgtaken (in zes delen en op maat van de kopers) en het schimpen naar de sociale partners.

Om nog te zwijgen over het onverantwoord gesol met de 'regularisering' van het giftig kwikstort in Louise-Marie, het hopeloos geknoei met de mobiliteit in de binnenstad en de zware verwaarlozing van de Ronsese trein-pendelaars.