30 december 2015

STUDIO RONSE

BESTE WENSEN
VOOR EEN
SCHITTEREND 2016!

ALTIJD DOORGAAN
TUUPE VUIR RONSE


29 december 2015

RANCUNE EN MEDEDOGEN

NIEMAND HEEFT
HET MONOPOLIE
OP OORLOGSVERDRIET
'De N-VA’ers van vandaag zijn de rechtstreekse erfgenamen van de collaborateurs van toen'.

'De vader van Bart De Wever was een notoir collaborateur'.

'Mijn grootvader is urenlang onder schot gehouden door de vader van een N-VA’er omdat hij zogezegd een hooimijt in brand gestoken had'.

'Langs moederszijde zijn er twee jongens opgepakt omdat ze weigerden naar de pijpen te dansen van de collaborateurs'.

'Aan vaderszijde heeft één broer gezien hoe een andere levend in een oven werd gestoken'.

'Wij merken duidelijk dat de plaatselijke N-VA de Franstalige afdeling van onze school in Ronse niet gunstig gezind is. Zo bleek de OCMW-voorzitter van N-VA enkele jaren geleden plots te verbieden dat in de kinderopvang die de stad op onze school organiseert, Frans wordt gesproken. Ik ben daar tegen ingegaan en vanaf dat moment zijn ze me beginnen te zoeken'.

'Ik heb geen enkel kind uitgesloten. Ik heb een onberispelijke carrière achter de rug. Ik word nu gestraft voor één uitschuiver'.

'Het Gemeenschapsonderwijs spreekt zo graag over haar waardenboekje. Wel pas het dan ook eens toe'.

'Zo’n zware sanctie, dat heb ik niet verdiend'.

'Ik hoop nog steeds terug te kunnen keren naar mijn school, die kinderen zijn mijn leven'.


Tot zover een bloemlezing uit het interview dat de tot leerkracht 'teruggezette’ Ronsese schooldirecteur Eddy Desmet vandaag weggeeft in Het Laatste Nieuws onder de paginavullende vette quote:

'Ik wilde Homans
op haar plaats zetten.
Dat is gelukt.'


De ex-schooldirecteur schrijft zijn mail naar Homans (‘N-VA’ers zijn niet welkom op onze school’. 'N-VA staat voor mij gelijk aan NAZI en afgietsels van oorlogsmisdadigers') toe aan een 'emotionele kortsluiting' na het zien van de dode Syrische kleuter Aylan 'die hem heeft doen denken aan de vluchtelingen op zijn eigen school'.

Toen Homans als minister van Binnenlandse Zaken even suggereerde dat Syriërs die thuis een huis bezitten hier geen aanspraak zouden kunnen maken op een sociale woning, ging de geschorste directeur naar eigen zeggen uit de bol van colère en kroop hij ziedend van woede achter de computer.

DESMET VERSUS STADSBESTUUR VIA VANDEVELDE?

De directeur suggereert vandaag dat ‘ze’ hem zijn beginnen zoeken in verband met de Franstalige opvang in zijn school.
Zonder hem bij naam te noemen, verwijst hij hier met ‘ze’ overduidelijk naar de Ronsese OCMW-voorzitter Wim Vandevelde.

De waarheid heeft haar rechten en plichten. Ook voor de onafhankelijke blogger en auteur die ik ben. Toen ik in volle research voor mijn roman ‘De Nalatenschap’ (uit bij Beatrijs) waarop ik later het theaterstuk ‘Zonneman’ (Theater VTV, zie illustratie hierboven ) zou baseren - over een negenjarig jongetje dat op de dag van de bevrijding door de laatste vluchtende nazi-pantser hartje Ronse werd neergemaaid - was het uitgerekend Wim Vandevelde die me erop wees dat de broer van zijn grootvader in de Nazi-kampen was gestorven. Het was ook Wim Vandevelde die me op het spoor hielp van de laatste brief uit het Nazi-kamp door Maurice Vandevelde. Ik nam deze brief integraal op in ‘De Nalatenschap’.Mededogen is waar elke mens recht op heeft. Mededogen is echter pas mogelijk wanneer je de ander behandelt zoals je zelf wil behandeld worden. Niemand heeft het monopolie op al dan niet verwerkt oorlogsverdriet.

Je kan onmogelijk op begrip rekenen voor jezelf zonder zelf respect op te brengen voor elke ander: ook al moet je zijn politieke of filosofische overtuiging niet.

Ik dacht dat zoiets vanzelfsprekend was voor wie voor de klas staat. Het waardenboekje van zijn onderwijsnet waaraan de gewezen geschorste directeur vandaag nogal neerbuigend refereert, geldt natuurlijk om te beginnen voor hemzelf.

Met zijn nieuwe - wazige - uitval, nu naar het Ronsese stadsbestuur ('ze') via OCMW-voorzitter Wim Vandevelde, zet de geschorste directeur - die in beroep gaat tegen zijn degradatie- nu ook als 'terug gezette' leerkracht zijn hele scholengroep voor een probleem. Dit komt niet meer goed.