13 januari 2016

HET VERDRIET VAN RONSE

HENDRIK VUYE HEEFT
AAN EEN HALVE EEUW
NEERGANG VAN
ZIJN GEBOORTESTAD
EEN CASE STUDY VOOR
ZIJN HISTORISCHE OPDRACHT
Ronsenaar Hendrik Vuye ruilt - met of zonder 'goesting' - zijn taak als fractieleider van de N-VA in het federaal parlement voor de belangrijkste opdracht van zijn leven. Een taak die de geschiedenisboeken halen zal: no doubt about. De inmiddels roemruchte Ronsese grondwetspecialist is door zijn partij gevraagd werk te maken van de confederale staat. De duizelingwekkende neergang van zijn geboortestad de afgelopen halve eeuw, kan hem daarbij zeer leerzaam zijn. Ronse is – ondanks de moedige pogingen om het tij te keren – vandaag de armste stad van de hele regio. En wel hierom.

Een halve eeuw goede wil, volgehouden zorgvuldige taalhoffelijkheid, compleet politiek misbruikt bestendigend bilinguisme hebben van Ronse een niemandsland en een allemansland gemaakt. De gevolgen hiervan zijn vandaag zeer zichtbaar en voelbaar. Sociaal-politiek georganiseerde kiezers-klanten-leerlingenbinding met instroom uit de Waalse quart-monde bovenop een goedkoop immo-paradijs vanuit het hoofdstedelijk gebied. Met alle gevolgen vandien: ondermeer een falende politiek gerecupereerde 'multiculturele mix'. Dit bovenop de eerste golf uit Noord-Afrika eind de jaren zestig ('Venez vivre et travailler en Belgique').

Samen met mijn makkers en copains van het Bisschoppelijk Sint-Antoniuscollege- Collège de Saint-Antoine de Padoue heb het ooit zo welvarende en fiere Ronse hier sinds de sixties compleet zien wegkwijnen als halfsoortig borinage-stadje. De nog overeind gebleven fabrieken werden na de textielcrisis van de jaren vijftig en zestig met vette euro- en transfersubsidies weggelokt naar de Pays des Usines van Leuze tot Doornik. Alwaar tegenwoordig een andere geboren Ronsenaar Rudi Demotte als import-burgemeester uit Flobecq voor de PS de plak zwaait. De Ronsese koopkracht werd helemaal uitgehold door torenhoge werkloosheid met een zieltogende commerciële binnenstad voor gevolg. De Wijnstraat is daar het meest pijnlijke litteken van.

De status quo van de rampzalige
faciliteitenkoehandel
is voor Ronse een regelrechte ramp.
Voor alle duidelijkheid: Ronse is een Vlaamse stad voor haar bestuurders. Weliswaar met faciliteiten (maar wel op aanvraag) voor de bestuurden. Wie daar als Ronsenaar niet mee leven wil, die kan altijd een apart clubje oprichten en bijvoorbeeld gaan zitten tafelen in het Frasnes van ook al geboren Ronsenaar en buur-stokebrand burgemeester Jean-Luc Crucke.

Tot op vandaag hebben koppige kopstukken van sommige Ronsese serviceclubs het moeilijk om de Vlaamse realiteit van Ronse onder ogen te zien, laat staan te erkennen.

Een laatste pijnlijk voorbeeld daarvan is de oud-gediendenclub Probus. Toen die in Ronse werd opgericht, kwam het tot een regelrechte patstelling en trokken de Franstalige Ronsenaars naar Ellezelles , liever dan toe te geven aan de voorwaarde in verband met taal waarbij het Frans als - zijdelingse onderlinge gesprekstaal geweerd werd.

Elke Ronsese burgemeester sinds Jacques Piessevaux zal Hendrik Vuye echter kunnen bevestigen hoe de faciliteiten het Ronsese bestuur helemaal in de wurggreep houden en belemmeren in tal van dossiers. Hendrik Vuye kan Ronse dus als case study bezigen van hoe het allemaal nièt werkt.

Als jongste telg van een deels verfranste familie langs vaders kant heb ik me sinds mijn jeugdjaren altijd consequent taalhoffelijk opgesteld met de vrienden, de copains en de Nederlands onkundige 'nieuwe' Ronsenaars. Behalve die ene keer toen ik op zondag brood haalde in de Wijnstraat, de buurt van mijn jeugdjaren aan de 'Steenbrugge'. Ik kreeg er bij mijn bestelling als conversatietaal de keuze tussen het Frans en Arabisch. Gebarentaal en het bedrag op een briefje hielp me aan brood. Taalhoffelijk jawel, 'mais pas con'. Die ene keer wou ik als Vlaams Ronsenaar in mijn Vlaamse 'faciliteiten' stad echt besteld worden in mijn moedertaal en zien waar me dat na vijftig jaar faciliteiten bracht. Wel, de faciliteiten hebben van mijn geliefd Ronse dit soort Absurdistan gemaakt.

De enigen die daar echt beter van geworden zijn? De talloze Ronsese parlementaire voorgangers van Hendrik Vuye - van alle partijen - met hun vette mandaten en holle kreten. De waarheid heeft haar rechten. De enige die aan de alarmbel heeft getrokken en vanuit het Ronsese stadhuis officieel een signaal heeft gegeven dat het zo niet meer werkt - is huidig burgemeester Luc Dupont. Al zullen de Voka-maatjes in de partij van Hendrik Vuye hier ter plekke dit vanwege hun tunnelvisie en hun voorgekauwde neo-liberale mantra's liever niet lezen.

Als taalhoffelijk Ronsenaar wens ik Hendrik Vuye oprecht alle succes. Ik hoop dat hij als democratisch Vlaamse Ronsenaar dit land eindelijk uit de verlammende status quo haalt die van zijn en mijn stad ongeveer de armste van Vlaanderen maakt.

STUDIO RONSE

RONSENAAR
HENDRIK VUYE
WORDT WEGBEREIDER
NAAR CONFEDERALISME...

DE ENE CRUCKE IS DE ANDERE NIET...HENDRIK VUYE : 'LES FACILITES?
IN FRANKRIJK IS DAT HET TOILET'.


12 januari 2016

STUDIO RONSE

'T WAAS WEIRE 'N SCHUUNE BOMOFIESTE.
DA VINDE BOA DE BUUNEKLAAKERS NIET!


11 januari 2016

ZOTTE MAANDAGBowie is dood en ik voel me rebelser dan ooit. Bij wijze van eerbetoon. Al wie de Ronsenaar in de zakken zit, die zet ik de zotskap op, trek ik het masker af, trap ik op de red shoes.

Dit is een stad zoals er geen ander is. 10.000 Ronsenaars vergapen zich aan 10.000 vuurpijlen, vergeten de luchtballonnen: dat het zogezegd beteren zal als de stroomfactuur fors stijgt en de ziekenzorg zwaar zakt.

Aan de Vergooide Vrijheid heeft Buunie zijn punkpruik op. Dat niemand hem ooit nog op de kop wrijft met partijpolitieke recup, stoere spierballentaal en voorgekauwde marketingmantra's.

'De pechvogels vragen er zelf om'.
'Wie niet in de pas loopt, wordt beboet'.
'Wie dwars ligt, is een politiek correcte wietie'.

Op de markt zie ik habitués van BV’s (Bekende Voogden) die dit mooiste dal van Vlaanderen een Bommels-leven lang al (Est. 1950) met hun smoesjes in een versmachtende en vernederende wurggreep houden als niemands allemansland. Voor je belastingen moet je als Ronsenaar naar Oudenaarde, voor vette fabriekssubsidies naar Le Pays des Usines. Als Ronsenaar ben je materieel zwerfgoed.On dirait le sud
c’était pourtant bien
tout pour nous et rien
pour les Renaisiens.
Op de praalwagens oefenen populaire haantjes als ongekroonde machtskoningen van Ronse hun nakende triomf.

‘De anderen gaan niet op de foto-finish staan'.
'Hij gaat alleen voorop arriveren'
'Het zal niet kampen.'
'Ignace I: chouchou van jong en oud’.

Het zijn quotes van een mij welbekende (wieler)kenner.

Ronse rechts?
Ronse links?
Wa zoe't wui:
Reechte duire
Tuupe Vuir Ronse!

Sous le soleil
des tropiques
loin des politiques.

Laat de zon in je hart:
het klopt voor Ronse.