14 april 2016

BRIEFGEHEIMEN

RONSE NA DE PLUNDERINGHeraanleg Grote Markt en stadscentrum. Parking Portois. Brouwerij. Kunstacademie De Ververij. Renovatie ziekenhuis-site tot Textielinnovatiecentrum en eventlocatie TIO3. Uitbouw Rosco met polyvalente sportzalen, vergaderlokalen, cafetaria, Finse piste, outdoor-spelen, gepland nieuw zwembad. Starters Bedrijvencentrum. Nieuwe Ambachtelijke Zone. Stadstuin. Stadsboulevard Veemarkt. Heraanleg Beukenlaan, Bordetlaan, Meunierlaan, Oudestraat, Hogerlucht. Aankoop Belgacomgebouw voor Politie, Stadsarchief en archief Geschied-en Oudheidkundige Kring. Aanpak Station-site met verhoogde perrons, herlocaliseren parking naar vroegere loskade, doorgang overkant Molendam. Heraanleg fietspad Vierde Maartlaan. Gepland fiets-en wandelpad oude spoorwegbedding tot Paillaertcamp. Heraanleg Beekstraat als fietsas tussen binnenstad en Muziekbos langs Ververij. Renovatie Oude Vrijheid. Parking oude Familia. Omvorming Ronsese Bouwmaatschappij tot Extern Verzelfstandigd Agentschap tegen verkrotting van oude panden. Herwaardering arbeiders steegjes Snoeck en Koer Devos. Verbouwing Hoge Mote tot toeristisch infokantoor en belevingscentrum rond Hermes, Textiel en groene stad. Heraanleg - vanaf volgend jaar - van de Oude Sint-Martensstraat, de Cypriaan de Rorestraat, de Kleine Markt, het Kaatsspelplein. Brandweerhervorming. Geplande totaalaanpak Zorgsite Delghust via Private Publieke Samenwerkingsstructuur: mèt strakke stadsregie omtrent garanties voor alle kern zorgtaken, kwalitatieve betaalbare zorg en tewerkstelling.

Als balans kan dit alles tellen. Je bent nu welgeteld 15 jaar burgemeester van Ronse. Geen Ronsenaar die nog ontkennen kan dat je, eerst als schepen van economische expansie (in 1989), dan als eerste schepen (in 1995) en daarna sinds vijtien jaar als burgemeester het aanzien van Ronse compleet hebt gewijzigd. Niemand deed het je in die hoge mate voor. Dit overheen grondig verschillende coalities. Zonder daarom de meest populaire te zijn.

Ooit omschreef ik je charisma als vergelijkbaar met dat van een diepvries vis bij O’Cool. ‘Ik vraag je om verschoning’ hiervoor, zoals een fidele vriend (ook burgemeester van Ronse geweest) het - daarbij deemoedig lichtjes buigend - uitdrukken zoude bij een van onze vele nogal hilarische discussies over de petite et grande histoire van Ronse. Leve de diepvries vis dus. Beter een koele vis, dan ondergetekende kwakende puit uit Broeke.

Bovenop deze lange lijst van al je bestuursdaden en plannen komt het geloof in Ronse met dat spervuur van zware investeringen vanuit de privésector. Villa Ferrant. La Peregrina. De Passage. Emmaüs. Residenties op Grote Markt, in Peperstraat, Fostierlaan, Glorieuxlaan, Sint-Ambrosiusstraat, Bruneellaan en verder alom verspreid in de stad.

Je tijd aan het roer van Ronse kan nu al zonder overdrijving magna cum laude worden opgelijst als uitzonderlijk vruchtbaar. Al die jaren diende je bovendien net als je voorgangers op te tornen tegen economische crisis, strikte besparingen, nationale voogdij, het uitblijven een volwaardige Vlaamse identiteit met alle bestuurlijke belemmeringen van dien, hoge werkloosheidscijfers, navenante uitgeholde koopkracht.

Bovenop dit alles (ik klaag het aan) de hoogst inhalerige burenpolitiek. Met aan de noordkant systematisch inpalmen van diverse Ronsese voorzieningen door Oudenaarde. Aan de zuidkant de openlijke agressieve immo-aanval op Ronse via aanlokkelijke goedkopere gronden en taksen. Na de plundering van de Ronsese fabrieken en de werkgelegenheid. Met dank aan de jaarlijkse Vlaamse miljardentransfers. (Als Magnette ze niet meer moet en beweert Vlaanderen niet nodig te hebben, zullen we de Vlaamse gelden hier wel in Ronse investeren. Minister Weyts heeft dat al goed begrepen waarvoor onze Ronsese dank).

Het laatste, meest flagrante voorbeeld van deze volgehouden plundering van Ronse waarin deze stad andermaal koud gepakt wordt tot in zijn mooiste authentieke eigenheid is het opgaan van de Ronsese dekenij in de Oudenaardse parochie Walburga.

‘GODVERDOMME GOD!’
Citaat uit ‘Zonneman’, Luc.

Uitgerekend op het moment dat de werkgroep Fiertelommegang voor Werelderfgoed, waarin Ronse de krachten bundelt met Herita, De Inventaris voor Immaterieel Erfgoed en het Landelijk Expertise Centrum voor Cultuur om die diepste eigenheid en authenticiteit te vrijwaren en te doen erkennen als Werelderfgoed, krijgen we er dit nog eens bovenop. In volle renovatie nog wel van de Oude Vrijheid en Het Kapittel der Kanunniken.

Er is bij mijn weten nog plaats in Het Ronsese Zottenboek.
We zullen de nodige wisselstukken voor zoveel hersenschade wel vinden.

Niets of niemand zal ons als Ronsenaars echter stoppen in de heropstanding van onze geliefde stad. Ronse is nu eenmaal géén saai in de tijd vast geklit kleinburgerlijk Panamezen-clubje van golfspelers, maar integendeel een levendige warme bruisende stad van vandaag.

In het licht van al wat voorafgaat, verzoek ik je het begonnen werk in en om de Oude Vrijheid van Ronse af te maken. Ook al heb je daar een bijkomend mandaat of twee voor nodig. Je directe omgeving zal me om dit verzoek ongetwijfeld vervloeken. Doch dit kan ik me als - hoe dan ook vermaledijde - scribent van en voor Ronse bezwaarlijk aantrekken. Laat Ronse noch rechts noch links liggen, Luc. Ga gewoon rechtdoor verder voor onze schitterende stad in het dal. Voor de Ronsese kronieken hoef je het in het licht van de eeuwigheid dat al daagt alvast niet meer te doen. Geschiedenis heb je nu al geschreven. Voor onze kinderen en de kleinkinderen dan?

Ze houden van Ronse zoals wij.
Zoals wij van hen. En van Ronse.

(Aan Luc Dupont, gewezen scoutscompaan bij De Ridders van de Fiertel).