12 mei 2016

STUDIO RONSE

DEN OBELISK
ZIT ZONDER LEUCHT
NEN NIEUWEN DAAG
EN 't KLOERT
IEN RONSE...
Hidden Schadow :
kortfilm
van de Ronsese regisseur
Jeroen Dutranoit.

11 mei 2016

APARTE LEESRUIMTEDit is een aparte leesruimte voor wie Hermes plaatst in de wordingsgeschiedenis van Ronse, de Oude Vrijheid ziet als het hart van de stad, de crypte als uniek erfgoed, de Hermes-collegiaal als authentieke stek voor de Dekenij van het Kapittel der Kanunniken, met het huidig stedelijk museum als statige ambtswoning van de deken zelf.

In deze aparte leesruimte is het Hermes-onderricht een volkomen vrije keuze. Het lessenmateriaal is gegeven door alle geschied-en oudheidkundige vorsers van Ronse die ons door de eeuwen heen en tot op vandaag vanuit hun oeverloos geduld al hun eruditie schenken. De oude gebruiken, de heilige rituelen, de kerkschatten van Hermes, de mooiste middeleeuwse miniaturen hebben ze voor ons opgespoord tot in The British Library. Hun speurwerk is van onschatbare waarde. Hun graafwerk duurde mensenlevens lang.

Wie vandaag meepraten wil over de Ommegang als werelderfgoed moet zijn Hermes kennen. Wat ergotisme was. Waarom de Slekkentrekkers niet meer schieten op de markt. Wat tumuli zijn, waar de galgen stonden, wat de Baltische Handelsroute te maken heeft met de contouren van de ommegang. Welke incidenten er genoteerd zijn tussen de baljuws van de Oude Vrijheid en de stad in wording. Waar doden vielen en waarom. De onderlinge rivaliteit tussen de Graaf van Vlaanderen en die van Henegouwen. De gevolgen daarvan voor de Vrijheid. Wat de rol was van de schoenmakers bij de vlucht met de relieken voor de Noormannen. De houding van de Heer van Paemele Oudenaarde en die van zijn ondervoogd de Seigneur de Waudrupont. De onderliggende reden voor de gulle schenking door de Heilige Stoel van de relieken van Hermes als onderdeel van diplomatie tussen Keizer Lotharius en de niet door de keizer goedgekeurde paus Leo IV. De zwerftocht van de relieken, van in de catacomben aan de Oude Romeinse Zoutweg langs de kathedraal van Salzburg en de abdij van Sint-Salvator tot in Ronse. Welke dorpen het Tenement van Inda omvatten.Deze aparte leesplek is een ‘Open Dialoog Ruimte’, om een nieuwe schoolse (symbolische) ‘eindterm’ te gebruiken. Deze aparte leesruimte vereist geen speciale klederdracht. De enige hoofddoek hier is een - aan vier zijden - geknoopte zakdoek voor onderweg naar Rozenaken. Als de middagzon hoog staat, de kelen droog.

Een aparte ruimte voor Ronsenaars die de Fiertel niet willen zien verloederen tot Ronde van Ronse circus. Een ruimte voor de fidele die hard bedevaarders die de aloude Gilden van Sint-Hermes en Sint-Sebastiaan, de Dragers Maatschappij, het Fiertel-comité, de figuranten te paard en te voet, de pompiers in vol ornaat, de ruiters van Saint-Sauveur en Roborst waarderen. Die de oude rituelen eren en respecteren de traditie die ze torsen verkiezen boven gelal en gebral met worsten in en om de festijn-tenten van efemere Filistijnen en hun wereldlijke Paladijnen.

Deze aparte leesruimte is er voor onze dierbare doden die nu voor altijd met ons mee Fiertelen, voortleven in het hart en in de herinnering, stap na stap. Voor elke voormalige Fiertelbedevaarder die nu thuis, in het rustoord, op het ziekbed met of zonder livestream in gedachten met de krop in de keel achter het schrijn meegaat, net zoals voorheen.Deze aparte ruimte is er een voor al wie weet dat zelfs de heilig verklaarde Rede haar 'onzegbare' zone heeft, genaamd Wonder. Natura naturans et natura naturata. Eeuwig herscheppend Mysterie dat achter onze diepe verwondering schuilt voor al wie een mens probeert te zijn onder de mensen.

Deze aparte leesruimte is er voor al wie deze schoonheid, onze eeuwenlang gerijpte diepste eigenheid ziet in dat wankele schrijn van Hermes, in die broze reliek-arm. Deze aparte leesruimte is er voor al wie de schoon-menselijke waarden van dit Oude Avondland nog hoort, in de klank van die twee bellen. In het licht van de eeuwigheid.