17 februari 2017

FESTIJNEN EN FINANCIES

BURGEMEESTER VAN LIERDE
MANAGER VAN RONSE
BESTUURDER BIJ FARYS
BESTUURDER BIJ SOLVA
Mogen politici dan niets meer verdienen? Dat vraagt burgemeester Jurgen Soetens van Lierde zich af naar aanleiding van de commotie rond hun collectie mandaten in intercommunales. Jurgens Soetens combineert het burgemeesterschap van Lierde met een topfunctie aan de Stad Ronse als Financieel Beheerder.

Burgemeester Soetens daarover in Het Laatste Nieuws: 'Politici zijn niet allemaal zakkenvullers en werken wel degelijk hard. Als burgemeester ben je continu beschikbaar en draag je ook heel wat verantwoordelijkheden. Als iemand bijvoorbeeld door een put in de weg zakt, kan ik persoonlijk verantwoordelijk worden gesteld. Bovendien maak je als burgemeester ook heel wat kosten bij het steunen van de lokale gemeenschap. Ik schat dat ik per maand zo'n 800 euro uitgeef aan sponsoring en eetfestijnen. Dat wordt als burgemeester ook van je verwacht. Als je ergens binnen komt, rekent men er bovendien op dat je een rondje trakteert.'

Jurgens Soetens verdient als burgemeester van Lierde maandelijks 4.107 euro bruto. Daarnaast zetelt hij in de Raad van Bestuur van intercommunale Solva.Daarnaast zetelt hij ook in de Raad van Bestuur van Farys. Hoeveel hij vangt als Financieel Beheerder van Ronse wil hij aan Thomas Vandewalle van Het Laatste Nieuws niet kwijt. Niks mee mis, dat is zijn volste recht vanwege privé-aangelegenheid. Zijn commentaar wil ik de lezer evenwel niet besparen.

Jurgen Soetens: 'Omdat dit hier niet terzake doet. Sinds ik verkozen ben als burgemeester, ben ik wel vier vijfde gaan werken, waardoor ik minder verdien. Alles samen werk ik wekelijks zo'n 70 à 85 uren. Het spreekt toch voor zich dat daar een vergoeding tegenover staat? Als men niets meer mag verdienen, riskeert men geen competente mensen meer te vinden’.Geen grijs haar op mijn hoofd dat er ook maar aan denkt om de competentie en werklust van Jurgens Soetens te betwisten.

Wel een eenvoudig vraagje als Ronsese belastingbetaler die zich zorgen maakt om de vele peuten en goeten in de straten van Ronse en de verantwoordelijkheden die dat voor burgemeesters van alhier en alginder meebrengt.

Welk hoedje zet Jurgen Soetens op als hij in die 85 werkuren een gaatje vindt voor pakweg de Raad van Bestuur van de intercommunale Farys? Dat van Lierde dus anders dient hij de belangen van zijn gesponsorde en feestende burgers aldaar niet.

Want namens de Stad Ronse hoeft hij daar alvast niet te gaan zetelen. Daarvoor hebben we als Ronsese belastingbetalers al een bekwaam en ijverig Bestuurder zitten in de Raad om toe te zien op de verhogingen van onze Farys-factuur: Jan Foulon. Tiens, ook CD&V doch dit terzijde. Het helpt allicht bij het 'netwerken' als de belangen van (de burgemeester van ) Lierde op een dag niet helemaal samenvallen met die van (de manager van) Ronse...