02 februari 2017

TUUPE VUIR DE SPORT

PAS OP LENEN
BIJ DE STAD
KOST OOK GELD
Vijftien jaar geleden speelden burgemeester Luc Dupont en sportschepen Gunther Deriemaker namens de stad Ronse en hun bestuur voor bankier met ons belastinggeld en werd voetbalclub KSK een renteloze lening toegestaan van 95.000 euro. Vandaag speelt het huidig bestuur onder leiding van dezelfde burgemeester Luc Dupont en sportschepen Joris Vandenhoucke voor voetbalsponsor en ziet af van recuperatie van dat geld. De twee beslissingen verwekken commotie.

‘Wat? Zomaar?’
‘95.000 euro?’
‘Gratis voor niks cadeau?’
‘In de KSK-put?’
‘Dat meen je toch niet?’

Oude verhalen duiken op. Over waterstanden die nooit werden gemeten. Over de internationaal geseinde gokchinees met zijn valies van 1 miljoen euro. Over louche spelersmakelaars op de KSK-tribune. Over systematisch zuid-gerichte transfert-filières.

Voetbal, geld en politiek zorgden altijd al voor een kwalijke mix. Wie de oude verhalen hoort van Club Ronse-spelers die vooraf in de kleedkamer envelopjes toegestopt kregen van hun bestuurders (‘Aachtduust frank, Steef! Da waas vel guild tuus!’) om ‘vooral niet te winnen vandaag’, maakte zich daarover nooit veel illusies.

Het idee voor deze auteurblog dank ik zelf aan een toenmalige KSK-voorzitter-politicus die meende zijn business club- voorzitter-uitgeefdirecteur van dienst te kunnen inschakelen om mijn pen als kroniekschrijver bij Passe-Partout te breken omdat die niet matchte met zijn politieke planning.

Résultat des courses? U en ik samen zitten hier nu op deze onafhankelijke blog 850.000 visites verder. De toenmalige voorzitter- would be politicus werd niet meer verkozen, verdween met stille trom uit de politiek. Zijn omhoog gevallen ‘businessclub-voorzitter’ verdween uit de Passe-Partout. De Passe-Partout zélf verdween in de vergeetput van elkaar in ijltempo opvolgende alle bussen verschijnselen.

Voetbal, geld en politiek: kwalijke mix. Same old story. Met het toestaan van een renteloze lening begaf Dupont zich dus op heel glad ijs. Want pas op: lenen bij de stad Ronse kost - de belastingbetaler- ook geld. Met het afzien van terugbetaling zorgt de huidige bestuursploeg bovendien voor een gevaarlijk precedent. Want wat nu met al die andere Ronsese sportclubs? Krijgen de basketters van Blue Rocks nu ook gratis de middelen om bijvoorbeeld – helemaal - terug te komen naar Ronse mèt er bovenop de exploitatie van eigen businessclub en kantine?

Krijgt ASSA Ronse nu vervroegd zijn atletiekpiste zoals ‘ingeschreven in het masterplan te bezichtigen ten stadhuize’. Zo dat de atleten niet langer moeten gaan lopen naar de clubs van Oudenaarde, Beloeil en straks Frasnes? Het hek is van de dam. De verhalen gaan hun Ronse run.

Beide beslissingen zijn volkomen collegiaal genomen door respectievelijk de meerderheid van toen en de meerderheid van vandaag. Het is derhalve allesbehalve sportief vanwege de mee-beslissers van toen om de bestuursploeg van vandaag (en dat is dus niet dezelfde) vanuit de oppositie te pakken op een noodingreep die ze zelf mee uitgelokt heeft en te gaan mixen met bijvoorbeeld gemist geld voor de zorg. Sport is tussen haakjes bij mijn weten de beste manier om ziekenzorg voor te zijn.Ronse heeft een schitterende sportaccomodatie. Een uitstekend werkende sportdienst. Een dynamische sportraad. Er leeft in deze stad bovendien een florissante jeugdwerking. Er zijn stages en initiatieven alom. Vakantiestages voor de kinderen. Ronse Run. Er groeit en bloeit hier zoveel moois. Wie het zelf allemaal wil constateren, moet maar eens joggen op de onlangs fraai verlengde Finse piste.

Het minste wat van de huidige KSK voorzitter, zijn bestuur, zijn coaches en medewerkers kan gezegd worden is dat er door al die mensen samen met heel veel moed en ondertussen al jàren hard en zorgzaam gewerkt is aan de sanering, het herstel, laat staan de redding van alles wat voordien is fout gedaan. Dit nog los van het bikkelharde brede kader waarin voetbalclubs tegen enerzijds schaalvergroting en anderzijds afkalvende publieksbelangstelling moeten opboksen.Als Ronsese belastingbetalers kunnen we misschien terecht vragen hebben bij de foute unilaterale oplossing van toen en de opmerkelijke beslissing van vandaag. Iedereen heeft gedacht te doen wat hem te toen stond. Burgemeester Dupont mét de sossen vroeger en zonder de sossen vandaag. Het was en is één en dezelfde bekommernis. Ze ondeelbaar vanuit de meerderheid de ene keer en vanuit de oppositie de andere keer. Liever geld voor het overeind houden van sport(beleving) in en om het Rosco, dan voor zoiets als een steriel Centrum Ronde van Vlaanderen. Tuupe vuir de sport in Ronse.