17 augustus 2017

PLEIDOOI VOOR POLYVALENT PODIUMTheater VTV wil met voorzitter Geert Desmijtere, ondervoorzitter Koen Lauwereyns, artistiek directeur Donaat Deriemaeker en secretaris Karen Wilpart van de Volksbond een Open Cultuurhuis maken. De ooit so called Christen Volksbond is sedert 1998 eigendom van de bier uitzetter. De oude idealen Vlaams Christelijk en Sociaal zijn meegegeven met het leeggoed of al langer verhuisd naar het Sociaal Centrum aan de overkant. De andere grote verenigingen die met VTV de geschiedenis van den Tap schreven zijn opgedoekt. Het belet politici niet de Volksbond nog altijd te claimen als hun eigen visvijver. Den Tap als potpourri in de grote viswedstrijd naar kiezers. Vroeg of laat wacht VTV zelf finaal een totaal nieuwe toekomst extra muros als Den Tap wordt doorverkocht aan een of andere projectontwikkelaar. Laat ons zeggen De Nieuwe Haard .

Dat VTV - in afwachting - bruist van de plannen om de geprivatiseerde Tap open te breken naar andere verenigingen als Open Cultuurhuis is mooi maar gaat lang niet ver genoeg. Ronse barst van jong en al langer jong podiumtalent. Dat VTV die 'voor kleinschalige culturele projecten' naar den Tap wil halen is overigens al een keer 'kleinschalig' geprobeerd. Zonder succes. Want altijd is er wel een egotripper die dat met een of andere zelf bedachte kronkel in de weg staat. Afblokken van de ander, tot meerdere eer en glorie van zichzelf in de glansrol.

In het Masterplan van Ronse staat de bouw gepland van een polyvalente podiumkunstentempel in de site van de Ververij. Ik heb tijdens de congéweken her en der eens nagevraagd voor wanneer dat dan is. ‘Tegen het eind van de volgende legislatuur’ zo verzekerde me onder meer Schepen van Cultuur Joris Vandenhoucke, vanuit zijn bloedhete Italiaanse villegiatuur. In werkelijkheid is daar nog niks over beslist. De bouw van een administratief centrum ten stadhuize zal zeker één van de prioritaire projecten worden voor het nieuwe bestuur.

Voor minder dan een polyvalente podiumkunstenzaal kan al wie de hele Ronsese polyvalente podiumscène genegen is in elk geval niet gaan. Het moeten niet altijd nieuwe zwembaden, oude brouwerijen of prachtige Hoge Moten zijn. Als Ronse zichzelf respecteert als toekomstige centrumstad van de nieuwe fusiegolf die er - straks allicht verplicht - zit aan te komen, is zo'n podiumtempel een must. Waar streekgenoten hun kunsten - dans, muziek, musical, theater - kunnen tonen. Waar hen in prima omstandigheden een platform wordt geboden om hun talent te etaleren. Wie weet om er dan later professioneel mee door te stromen naar Brussel, Amsterdam, Parijs, Londen. Ook audiovisuele kunsten moeten daarin dan hun plaats krijgen. Het is Nicolas Provost niet Een Ronsenaar in New York met zijn machtige beeldmagie die me hierin tegenspreken zal.

Meer over VTV op: www.theatervtv.be