27 januari 2017

EEN MASTERPLAN VOOR 9600Kennen we het Masterplan voor Ronse? Wat er al van uitgevoerd is? Wat er zit aan te komen? Renovatie Oude Vrijheid! Heraanleg Marktje! Priesterstraat! Beekstraat! Sint-Martensstraat! Hoge Mote! Parking Familia! Doorsteek naar de Vrijheid! Verbinding Grote Markt! Boulevard des Champs Elysées! Veemarkt! Broekestraat! Stationsite! Passerelle! Meer treinverbindingen! Nieuw zwembad! Trage wegen! Missing Link N60! Pont West!

Een kritische evaluatie bij al deze triomfkreten krijgen we niet. Falen van de mobiliteit. Klantonvriendelijk parkeerboetegedoe in de binnenstad, tot voor zorgverstrekkers toe. Wantoestanden in de spits en aan de schoolpoorten. Vluchtroutegedrag langs de binnenkant Square Mouroit. Chaotiek aan het Rooseveltplein.

De berichtgeving omtrent de stapsgewijze uitvoering van het Masterplan reikt niet verder dan scoren voor het stemhokje en welles-nietes spel tussen bestuur en oppositie.

Heeft iemand zich al afgevraagd waarom Luc Dupont het als zesde faciliteitenburgemeester van Ronse sinds Jacques Piessevaux absoluut noodzakelijk achtte voor een sterk bestuur van Ronse een meerderheid achter zich te scharen met zijn brief naar premier Leterme waarin zijn dringende vraag Ronse eindelijk te bevrijden van de door Brussel opgelegde bestuurlijke faciliteitenklem? Heeft iemand ooit al opgelijst wat de taalstatutaire verplichtingen Ronse kosten aan opgelegde dienstverlening enerzijds en fusie- en ontsluitingsbeperkingen anderzijds.

Wat betalen we daar
als Ronsenaars
uit onze eigen zak voor
meer dan al onze buren bijeen?


Ik zwijg over de gesubsidieerde plundering van de Ronsese fabrieken (uitwijking naar het Doornik van geboren Ronsenaar Rudi Demotte), het afblokken van de Ronsese Missing Link ter hoogte van Frasnes (door geboren Ronsenaar Jean-Luc Crucke) de stilzwijgend georkestreerde ‘instromen’, de werklozenvalstrik , de hautaine verhuizing van Ronsese clubjes als Lions en Probus die nog eerder over de taalgrens gaan zitten tafelen, liever dan hun eigen Ronsese horeca een euro te gunnen. Dat zijn dan de dezelfde zelfverklaarde ‘bilinguïsten’ de zogezegd tolerante mooipraters die ondertussen de handelaars van Ronse bedreigden met massaal klantenverlies als ze niet wilden meegaan in hun Renaix Bilingue-verhaal. Terwijl ze zelf ondertussen de onderwijsleegloop van Ronse organiseerden ondermeer met de bouw van een school in Anvaing en dagelijkse plunderbussen naar Leuze. Tot op vandaag worden kinderen van Ronse naar Anvaing gestuurd. Een groter misprijzen voor de degelijkheid van het hele Ronsese scholennet is nauwelijks te bevatten.

Als meertalige Ronsenaars hebben wij met onze levenslange spontane taalhoffelijkheid en gastvrijheid bij dit alles van niemand lessen te krijgen waar het om onze taalvriendelijkheid gaat. We moeten alleen die opgelegde bestuursklem daaromtrent niet meer. We klagen ze aan. We zullen dat blijven doen omdat ze onze geliefde stad op vele manieren achteruit stelt. De meerwaarde als gastvrije winkelstad garanderen we zelf als Ronsenaars wel met onze spontane taalhoffelijkheid tegenover eenieder die hier ook maar een stap zet in kliniek of winkelcentrum of waar ook.

Ronse is door de politieke wereld van dit land al vijftig jaar in de zak gezet en vast geklikt als allemansland en dus niemandsland tussen de verregaand geregionaliseerde deelgebieden . En kom ons vooral niet meer vertellen wie van die politieke wereld ons daarmee opgezadeld heeft en wie niet. We schieten daar vandaag niks mee op. De ‘schuldvraag ‘ is na vijftig jaar faciliteiten niet meer relevant voor wie vandaag met dit Ronse vooruit wil. Miljoenen euro compensatiegeld is wat Ronse hoort te krijgen voor die halve eeuw achteruitstelling.

Een Master
Compensatieplan
van Brussel
voor 9600.


Het is een illusie te denken dat er, met of zonder die brief van burgemeester Dupont in het grondwettelijk vergrendelijke taalstatuut van Ronse vlug verandering komt.

En het is ook een dooddoener te stellen of ook maar te suggereren dat de vraag om ofwel bestuurlijke autonomie ofwel miljoenen compensatie de hidden agenda dienen zou van diegenen die het land willen splitsen. Wat zouden we? Als Belgisch confederalisme Ronse optilt uit het achteruit stellend niemandslandstatuut en volledig bestuurlijk gelijkstelt met zijn buursteden, dan wil ik de eerste taalhoffelijke Ronsenaar ontmoeten die daar tegen is.

De Ronsenaars betalen al een halve eeuw een onrechtvaardige prijs en veel meer dan hun buren omdat ze zijn weggezet als allemansland en dus niemandsland door de machtspolitieke spelletjes en het politieke carriërisme. Miljoenen compensatie voor de ‘peuten en de goeten’ is wat deze prachtige stad in het mooiste dal van Vlaanderen toekomt. Nu. Meteen. Met terugwerkende kracht.

26 januari 2017

EEN MUUREen muur
rond ruggen
van goud
voor wanden
vol lege
boeken

een muur
rond lakeien
van Goldman-Sachs
graairidders
van Malta
paradijzen
zonder taks

een muur
rond hackers
opgepept nepnieuws
alternatieve feiten

een muur
vol graffiti
van schoonheid
liefde
die nooit
voorbij gaat

een muur
met erop
een poesje
dat hem bij zijn
haarstukje pakt.