24 februari 2017

TAVI LOVES MADLEENEKITavi en en zijn kameraad Kari tourden op hun elektrieken velo langs de groene vingers van Ronse. Aan de tunnel van Louise stortte Tavi op zijn wezen, recht in een zak zwerfvuil. Kari prutste zijn mobieltje uit zijn koersbroek, belde de spoed. Te horen aan zijn geschreeuw tegen Kari, scheurde Tavi in afwachting door de tunnel van Louise-Marie, zag hij een fel wit licht, botste hij aan het eind van de tunnel op Valère Depauw. Harde confrontatie tussen de auteur en zijn hoofdpersonage.

Waten hette goa uitgestauken, Tavi?
Get mien leivenswierk vermuust!


Valère vond al wat er na hem kwam verloedering van zijn oeuvre. Bullshit van goddelozen die niet eens hadden willen mee bidden aan de koffietafel op zijn rouwdienst in Sint-Job-in’t Goor. Tavi verdedigde zijn maats onvoorwaardelijk, verantwoordde al hun avonturen.

'Valère, de keesse van den Tap waas weire plaat en...'

Moer 't waas alemoele gien avance.

Valère beschuldigde Tavi en zijn companen van usurpatie en plagiaat.

Madleeneki, Kari, Mathilde, Facteurkie, Seys, Lautjie, Stanse, Guti en zien woaf, Fitaline, Clémentine, Céleeste, Falderie en de anderen: ze woonden allemaal bijeen in de nieuwe Service Home Diamant achter De Kloef. Bij ontstentenis van Tavi draaide zijn goede vriend Kari er rond de ponder van Madleeneki. Zeer tot ergernis van Madleeneki zelf. En niet in het minst van zien woaf Mathilde. Het kot was te klein.

Het belette de bewoners van Service Home Diamant niet om tuupe nu en dan eens op uitstap te trekken. Naar de Las Vegas van Eddy Wally in Erpe-Mere. Naar de Capitole van Gent voor musicals met Dieter Spilerkie, cabaretten met Guillaume Devos en totaalspektakels met Donaat. Hun uitstappen naar Lorette en Wittentak voor de noveen werden bovendien ingeblikt door een jonge Ronsese regisseur en zijn filmteam van Snooties Productions.

Den Twielynck was ondertussen ook al dik de veertig voorbij en sprak alleen nog Algemeen Nederlands, geen woord Ronsies. Twielynck Ien had de hele planeet verkend als makelaar in diverse fijne textielgarens. Hij lachte met het wezen van Twielenck Twie die nooit verder was geraakt dan de Kaapverdische Eilanden, met een vroegboekingske.

De ene helft van den Twielenck verdedigde het wereldburgerschap, de andere helft de Ronsese roots. Twielynck Twie zat als commercant van Ronsiese delicatessen in De Passage. Mei Boomookies, Crème Glace La Renommée , Hermes Sjukola. Hermes Tripoo. Hermes Kaaffie. Hermes Ex Voto’s en andere reliekbazarkies van de Fiertel. Als voorzitter van de handelaars organiseerde hij jaarlijks de lingerieshow in de crypte met The Dance Crashers.

Op het buurtfeest van Service Home Diamant bekeken alle oude Tavisten de film ‘Tavi loves Madleeneki’. Grote zaging van iedereen, omdat ze volgens hen veel te weinig in beeld kwamen als figuranten. Madleeneki vond het daarentegen wel vrie schuune gefielmerd . Ze werd de zaging van al die ouwe knarren en knorpotten stinkend beu en stak spontaan een speech af.

Vroeger waas 't nie allemoele zuvel beiter.
En noa n'ees dat doerom nie zuvel schliechter.
't Ees alliene da'k mienen Tavi miesse
gelek de zoone ien mien ugen
en de veeschen leucht ien mien twie heu...


De begerige blik van Kari deed haar ophouden.

Twielynck Twie trouwde met ’t scheunste doolekie vaan ôl de snooties tuupe in de kapeele vaan Wietentaak met banket na in Le Châlet du Parc Lagache. Daar bleek Tavi bijlange nog niet dood, mei geest op zienen boak. Hij zat er gewoon naast Madleeneki mee aan de dis. Al die tijd had hij op d'intensieve vaan Huugerleucht gelegen om te bekomen van de stank van die zak zwerfvuil. Het was maar een attakskie geweest. Tavi vertelde de genodigden over zijn bewogen ontmoeting met Valère tijdens zijn bijna-doodervaring.

Den Heimoo
daat ees juust
’t zuifste gelek hier
ge zit wui an
den andere kant
van de spiegoo
g’het nieverans
gien zier mier
ge droejt rond
gelek nen drone
moer oa herte piekt
oos ge d’andere
azuu beizeg ziet
benein op d’ierde
mei ôl heure luite
en heur plezier.


't Waas ’n schuune
fieste mei
grute ambiance
en Gutie die
de farandoole
trekteget tot
in de steerekies
bauven de Prinskouter.


Boa den deesseir kroop Tavi op een stoel en verkondigde 'namens zijn geestelijke vader Valère' dat hij nu eindelijk met een gerust gemoed de fakkel kon doorgeven aan Den Twielenck en an ale snooties tuupe voer nieve producties. Zij moeten van Ronse de stad van morgen maken. De scheunste vaan geu de wierood. Met een toekomst voor iedereen. Tuupe.

En toen lezer en beste Tavisten, werd ik wakker.

23 februari 2017

CODE 9600

TUUPE VUIR LIERDE
TUUPE VUIR ZWALM
TUUPE VUIR RONSE
SCHRAPPEN WAT NIET PAST.
Tom Aelbrecht is overdag Financieel Beheerder van het OCMW van Ronse. Tom Aelbrecht, we zien hem hier met de mooiste boerin van Vlaanderen, is 's avonds tevens voorzitter van SP.a Zwalm. Hij zetelt er bovendien namens zijn partij als raadslid in het OCMW: van Zwalm welteverstaan.Julien Vandenhoucke is Projecten Coördinator van de Stad Ronse, stond op de lijst van SP.a Ronse en engageert zich voor die partij in de lokale oppositie.

Jurgen Soetens is zoals ik hier eerder meldde burgemeester van Lierde voor de CD&V en Financieel Manager van de Stad Ronse. Hij zetelt bovendien in de besturen van Farys en Solva.

Het stadhuis van Ronse lijkt wel een kluwen van politieke netwerkers en tegenstrijdige persoonlijke belangen.
Zuilen, netwerken, djeventruken en (rode) neuzen in stille oppositie. Tuupe vuir Ronse, Zwalm of Lierde? Schrappen wat niet past, argeloze Ronsenaar zonder - politieke - papieren.