20 februari 2018

GOUDEN BRUILOFT (11)Chère Mathilde

Van notaris Lampion verneem ik dat ge uw part eist. Cela me fend le coeur. Ge wilt uw deel weg schenken aan iemand die ik zelfs niet noemen wil ge weet waarom. Beseft gij goed wat ge doet? Uw démarche keldert Malander & Co. Door mij uitgebouwd tot één van de meest florissante tissages van de stad. Zij het zeer tijdelijk met wat difficulteiten zoals ge weet van mijn Rapport Annuel.

Gij hebt mij altijd geconfirmeerd dat, vermits het u jammer genoeg niet gegeven is zelf wettelijke erfgenamen ter wereld te brengen, uw part onverminderd naar uw geliefde broer gaat. Dat staat ook zo in uw testament bij notaris Lampion, ce cher ami de la famille. Sta me toe hieruit te citeren om uw memorie op te frissen: ‘Ik legateer al mijn aandelen in de Etablissements Malander & Co aan mijn broer. In geval hij zou komen te gaan aan diens kinderen.’

Als ge nu uw aandelen opeist, onterft ge mij en mijn nazaten. Tot puur profijt van een persoon vreemd aan uw eigen bloed die dat zo te horen absoluut niet nodig heeft vanwege zijn eigen persoonlijk fortuin zoals hij het toch overal van de daken schreeuwt. Niet alleen onterft ge uw eigen familie bovendien tekent ge het doodsvonnis van Malander & Co. Ni plus ni moins. J’ose espérer dat gij u ten volle bewust zijt van de zware problemen die ge veroorzaakt bij diegene nog altijd de grootste waardering voor u heeft: ik.

Gezien de omstandigheden rest er mij geen andere communicatiemogelijkheid dan deze brief. L’ami Lampion garandeert me totale discretie voor de toelevering van dit schrijven. Zo dat ge niet weer bont en blauw geklopt wordt par ton beau. Of beter: par ton tombeau. Voilà. C'est écrit.

Namens uw familie,
Aimé Malander
Administrateur-délegué


Chère petite Mathi

Bijgevoegd ook nog dit persoonlijk briefje. Ik kan maar niet geloven dat dit initiatief om uw part op te vragen van u zelf komt. Ik hoor daarover de vreselijkste dingen via mijn excellente muzikale compaan commissaire de police Maréchal. Si cela s’avère la vérité, c’est une vraie honte. Mais:

Cygni
tunc
canent
Quando
tacuerint
Graculi.

De zwanen van
den Etang Cambier
zullen zingen
zodra de kraaien
boven de Kraai
zullen zwijgen.
.
Ik betreur ten zeerste dat mij voortaan de toegang tot uw woning wordt ontzegd door de bewuste persoon die onze familie te schande maakt en mijzelf chargeert met de smerigste achterklap omtrent mijn inzet en compétences.

Aquila non captat muscas.
Een arend vangt geen vliegen.

Een echte homme esprit let niet op laagheden. Mais bon, il faut laisser mourir les choses basses dans leur propre poisson. Maar het doet toch pijn waar het steekt: in mijn hart.

Geef mij één signaal langs Lampion en ik start sebiet une action en justice om u te bevrijden van de uitzichtloze situatie waarin hij u vastzet. Pour votre entendement, ik verneem langs het Zangkoor Sint-Gregorius dat hij ondanks zijn beloften daarover aan u nog geen enkele démarche heeft ondernomen om uw lieveling Nena officieel te adopteren. Ik zal maar geen tekening maken over zijn ware bedoelingen.

Mathi, ma soeur chérie, het kan toch niet dat ge op slag alles vergeten zijt van vroeger. Notre cueillette de champigons aan de Kwaremont . Ge waart bang van de everzwijnen. Zot konijn, waarom geen kemels of lama’s op Lamont? Hoe we patatten ging rooien op het land van meesters Metsiers. Hoe we ons omhoog lieten trekken met het katrol in de schuur van d’ouwe hoeve.

Nu en dan tokkel ik een impromptu. Telkens denk ik dan weer terug aan onze quatre-mains samen. En onze dimanches au soleil in de Limba van D’Hoppe bij de bazin met haar martikoo. Hoe zot verliefd ge waart op de garçon van Châlet Gérard met een kilo Brylceem door zijn haar. Ik hoor u nog janken omdat ge ook wou paardrijden gelijk Molendam. Hij met al zijn amazones aan de Scheldekant. Niks van dit alles ben ik vergeten. Ook en surtout niet dat ge me eeuwige familietrouw hebt gezworen. Hoe we het bloed van onze wijsvingers hebben gemengd. Diep in het bos beneden de Vierschaar.

Malander à jamais.
Malander en geen ander.

Uw broer van en voor altijd.

(Tout ce que j'ai pu t'écrire
je l'ai puisé aux larmes de tes yeux).


Gouden Bruiloft.
2018 (11). Stef Vancaeneghem.
'De veranda'. Met dank aan Pierre Depuydt. Gent.