22 februari 2018

GOUDEN BRUILOFT (13)Notaris Lampion

Ik hou ervan me vast te bijten in ingewikkelde affaires. Het dossier Coucke is er zo een. Hiermee kan ik mooi de finesses van mijn vakmanschap etaleren, bevestig ik de renommée van de Etude Lampion & Lampion tot ver voorbij Mullem of Montreuil. Weten waar het grote geld zit is wat telt. In vijf jaar heb ik het volume van mijn vaderfiguur kunnen verveelvoudigen. Lagache. Van Grootenbrul. Cambier. Meulenijzer. Een goudmijn aan familiale kwesties.

Zijn we weeral donderdag? Straks mis ik mijn wekelijks rendez-vous met de clubvrienden. Zelf hou ik me bezig met de conférences. Een raam op de militaire machtsverhoudingen binnen de Navo door Général Close. De putch van Bob Denard door kolonel Militis. De doping van de atleten in de Jeux Olympiques door dokter Jacques Rogge. De Poolexpedities van baron de Gerlache. De vooruitzichten in Kongo door minister van State Herman De Croo. En allemaal zonder mij ver te moeten déplaceren een excellente manier om gebrancheerd te blijven met een kleine donatie er bovenop voor de mensen die honger lijden. Ik ben nu al gedesigneerd als inkomend clubpresident tegen dan heb ik mijn Ridderschap in de Kroonorde ook mooi in een dooske. Ik probeer iedereen te vriend te houden, nooit een delicate opinie uiten in publiek, leven en laten leven. Rimpelloos gedrag. Pas de vagues. Het geeft je een hoop faciliteiten. Mijn clubmaten adviseer ik voor interessante beleggingen. Lernout & Hauspie, suikerpielen van Tirlemont bij mijn maat Colin-Jacquemyns, goed voor 165 mandaten en jachtgronden over heel het grondgebied met voorkennis tussen twee spartelende konijntjes door. Prenez note, Marie-Madeleine. Et de grâce avec précision sans m’interrompre cette fois-ci je vous prie.

Geachte heer Coucke
(Mon cher Marcel)

U wenste van mij te vernemen of uw echtgenote gemachtigd is effecten neer te leggen onder Open Bewaargeving zonder toestemming van haar wettelijke echtgenoot. In uw huwelijkscontract staat uitdrukkelijk het regime van scheiding van goederen overeenkomstig artikel 1536 BWB en de schikkingen voorzien door artikel 1449 en artikel 1450. Mag ik u ook wijzen op de wijziging van artikel 1449 door de wet van 20.03.1927 en aanstippen dat die wijziging is aangebracht naar aanleiding van het regime van tafel en bed bekrachtigd door de tektswijzigingen 310,311,313 en 1449 BWB. Voornamelijk wordt de vrouw die van tafel en bed gescheiden is het volle genot gegund…ja Marie-Madeleine wat scheelt er?

‘…Genot het zal wel zijn met die hete bok in haar doos je dis ça et je ne dis rien monsieur le notaire….’

…Noteer dat een van tafel en bed gescheiden vrouw aldus niet genoodzaakt is de machtiging van haar man al dan niet langs de vrederechter van pakweg Brakel of Geraardsbergen aan te vragen. Artikel 1449, laatste lid BWB en dat is niet de Belgische Wielerbond Marie-Madeleine maar het Burgerlijk Wetboek. De rest kent ge. Votre dévoué blabla etcetera taratata. Getekend uw vriend en inkomend Clubpresident . De rest is dus exact hetzelfde als voor de zaak Malander versus Molendam ja wat is er nu weer met uw justement?

‘Justement. Monsieur Molendam vous attend dans le vestibule’.

‘Kunt ge mij dat niet eerder zeggen, Marie-Madeleine? Denkt ge werkelijk dat ik niks beter te doen heb dan hier pro deo-consulten te zitten dicteren voor die leegloper met zijn hete stoof? Molendam is klant number one tenez le vous pour dit une fois pour toutes hij heeft hier heel mijn klandizie voorbij gewalst in importantie laat hem sebiet binnen of nee ik haal hem zelf kwestie van het wachten te contreren met mijn savoir-faire.

‘Mon cher Richard quel bonheur de vous revoir. Uw affaire is zo klaar als pompwater. Het is allemaal 't uwe. Niemand kan u ambeteren zelfs na uw overlijden niet wat god verhoede'.

'Dat god zich vooral niet moeit. Zijt ge zeker? Ik wil een dubbel van uw bevindingen'.

Verba volant, scripta manent.
Artikel 8 van de Wet van Molendam.


‘Niemand. Ook de jongedame niet met wie ge, enfin die bij u ...’
‘Nena est à ce que je sache une personne légalement étrangère à mon patrimoine.. Concluons, Lampion.’
‘Het valt natuurlijk te betreuren dat..’
‘Wat? Wat valt er te betreuren?
‘Dat uw schoonbroer Malander & Co heeft moeten liquideren omdat gij het part van Mathilde'.
‘Mathilde est morte. Mathilde ne reviendra plus. Avec ou sans Jacques Brel.’

Wie niet waagt, niet wint.
Artikel 9 van de wet van Molendam.


‘En daarbij trekt het Belgisch Wetboek zich nu ook al aan wat er te betreuren valt? Gaan we emotioneel doen? Hoe denkt ge dat ik uw grootste klant geworden ben?

Horen zien en binnenrijven.
Artikel 10 van de wet van Molendam.


Gouden Bruiloft.
2018 (13) Stef Vancaeneghem.
Illustratie: Pierre Ponnet.