08 februari 2018

GOUDEN BRUILOFT (7)Terre des hommes

Pater Lech zegt dat België een van de rijkste landen van de wereld is. Met mijnen vol diamant in Afrika en in Antwerpen een grote haven vol exotische kruiden. Dit land heeft het goed voor met mij, met Maritza, Sara, Helena en de andere meisjes op deze trein. Hier leven geen haatmensen. Een liefelijk land aan zee bovendien. Met vissers zoals de twaalf apostelen van de Heer. Later wil ik oversteken naar Engeland. Soms staat onze trein lange tijd stil. Honden doorsnuffelen alle wagons. Militairen komen ons dan betasten. De zusters zeggen dat we niks te vrezen hebben. Dit is de normale procedure volgens akkoorden van De Universele Verklaring van de Rechten van de Man. Mijn hele kindertijd lang gebeurt er niks op de poesta. Dan na de opstand kan het allemaal niet vlug genoeg. Ik denk aan mijn speelkameraadjes Györgi, Miclos, Ferenc. Onze vlakte ligt eindeloos ver nu. Voorbij miljoenen dwarsliggers. Ze bonken in mijn hoofd, daveren onder mijn voeten. Het is me allemaal veel te hevig om het te bevatten. Dat ik op deze trein ben gedropt. Geëvacueerd. Van gisteren op vandaag een vreemdelinge, een vluchtelinge. Dwars door de steppe. Wachten. Waken. Opkrassen. Weg met dit konvooi. Wat een eng landje is me dit? Het ene dorp na het andere zie ik voorbij schuiven. Overal fabrieksschouwen. Ik mis de poesta al.

Bruxelles. Brussel.
Terminus. Passeports.


Een van de zusters brengt me tot bij de man op het perron.

‘Nena Katona?
Par ici. Je te dis’.

Eerst zie ik zijn glimmende lakschoenen. Dan zijn gouden dasspeld. Dan zijn ogen. Ik wil terug.

'Excusez-la'.
'Sta ik haar niet aan misschien?'
'C’est la fatigue, monsieur Molendam'.
'Ze heeft toch geen vuile ziekte mee zeker?'
'Qu’allez-vous imaginer?'
'Moet ge ze niet eerst desinfecteren?'
'Un peu d’Eau de Cologne. Cela suffira'.
'Want in Amerika...'
'Mais voyons, elle est votre fille d’adoption pas votre esclave'.
'Juist daarom. Die revolutionairs daar dat zuipt Slivovitsj en vogelt er op los'.

Gouden Bruiloft.
2018.(7). Onder auteursrecht.
(Illustratie: Met dank aan Vincent Gyselinck)