01 maart 2018

GOUDEN BRUILOFT (16)Viens voir
les comédiens.


Geruisloos schuift notarisklerk Herman Delouvroy de twaalf zware stoelen méticuleus in rijen voor de schrijftafel van notaris Lampion. Voorzichtig, soucieus om vooral geen krassen te maken in de vers geboende visgraatparketvloer.

‘Zet ze misschien just een tikje dichter dat ze mij allemaal goed kunnen verstaan. Anders moet ik het hen zeven keer explikeren waarom er in Vlaanderen tegenwoordig meer erfenisrechten worden afgedragen dan in Wallonië vanwege de gerezionaliseerde materie. En haal nu maar de erven van Molendam uit de vestibule. Ne faites surtout pas poiroter mademoiselle Elodie je vous prie’.

De zaak Molendam, dat is nu nog eens een vette kluif zie. En zeggen dat er zijn die ons ambt willen afschaffen. Maar het notariaat is on-ver-vang-baar. Justice de classe, waar hebben ze het toch over? Een notariaat is niet duurder dan een apotheek vol pillekes homeopatischen brol. Ze gaan nog opkijken als ze in de toekomst zonder notariaat voor hun akten in het stadhuis van Oudenaarde staan te schuiven met een tikee gelijk voor de vis op de markt.

De Malanders ken ik persoonlijk als ami de la famille. Molendam die heb ik ondertussen wel moeten leren kennen. Ik beheers dit dossier tot in de donkerste uithoek van mijn kluizenkelder. Hier en daar op deze stoelen zal er straks wel een moeilijk doen en met zijn wandelstok mijn mooi parket schenden. Veel blabla weinig boemboem.

Aan de kant van Molendam zit er een dode paster tussen de papieren. Hier en daar ook een obligatoire ouwe vrijster très touchée par le décès etcetra. Dan de gescheiden koppels. Wat zegt gij trekt mijn wijf ook? Melkt ze mij al niet genoeg met haar alimentatie? Dan de helden met hun gat vol schulden. Hoezo ik krijg geen geld? Dat maakt dus dat de fiscus mijn deel opvordert? Puur vanuit mijn verantwoordelijkheidsbesef als gezworen notaris heb ik een discreet onderzoek ingesteld naar de handel en wandel van Mademoiselle Elodie. De erven kunnen het deel van nonkel Richard op haar buik schrijven, ik ben benieuwd naar hun reactie. De smoelengalerij van alle erfgenamen hier ter studie daar kan ik een boek over schrijven vol met peetses van James Ensor.

‘Waar is ons geld?’
‘In de palaces van de Côte d’Azur of wa?’

Ja de ouwe Molendam heeft ze allemaal goed bij hun pietecoco. De kruimels, dat kunnen ze delen. Je ne suis vraiment pas mécontent que tu es mort vieille canaille ge hebt altijd op mij neergekeken alsof ik koestront was. Met groot postuum genoegen heb ik dan ook prompt de enige nabestaande van Nena Katona - na enig speurwerk van Herman - op de hoogte gebracht. Ofschoon uw voorgenomen en verstoten adoptiedochter Nena niet écht nog in uw plaatje past, wou ik als fidele vriend van Mathilde en Aimé Malander toch tenminste informeel de onverbrekelijke band respecteren tussen Mathilde en haar oogappel Nena als haar voorbestemde adoptiedochter.

Belofte maakt schuld, Molendam.
Eigen schuld dikke bult.
Loontje komt om zijn boontje.
Is getekend notaris Lampion.

Die erven van Malander. Allemaal heb ik ze hier ter studie vooraf al zien defileren. Le Beau Monde op zijn gretigst.

‘Een schande is het notaris’
‘Het deel van onze lieve tante Mathilde.’
‘De neergang van Malander & Co.’
‘En allemaal voor Molendam zijn poule de luxe’.
‘ La mégère ‘.
‘Ze heeft hem gepluimd gelijk een kieken.
‘C’est comme au théâtre ici.’
‘Viens voir les comédiens.’

Koel en droog op reageren. Zoals dat past vanuit de waardigheid van mijn ambt. Een maandelijks vast bedrag heeft Molendam mademoiselle Elodie betaald ‘pour les soins’. Niks mis mee. Wie beweert trouwens dat ze totaal onterfd zijn? Kunnen ze niet wachten tot de voorlezing van het testament? Ja ze zijn het lijk gaan begroeten. In zijn leeg kot. Het behang van de muren. De kunstwerken allemaal weg. De blote met een arend die in zijn milt picoreert.

‘Moeten we de cellés doen leggen?’
‘A quoi bon? Het kot is al geplunderd.’

Ongelijk hebben ze niet. Maar gelijk krijgen daar trekt de wet zich niks van aan. Benieuwd hoe ze hier straks reageren. Vooral omdat ik Elodie ook heb gevraagd.

‘Ze heeft hier geen zakens.’
‘Une personne étrangère à notre famille.’
‘We eisen dat ze buitengezet wordt’.

Of iedereen dan nu stilte wil in acht nemen ter voorlezing van de laatste wilsbeschikkingen van Richard Molendam.

‘Voor de Zwarte Zusters een schenking van…

‘De godverdomse kloefkapper..’
‘Als hij op heeft van hiermee zijn hemel te verdienen…’
‘Dat hebt ge met die kaloten’.
‘Nonetten erven altijd alles’.
‘Recht naar de hemel gaat hij. In Paradisum’.

‘…en voor Elodie…’

‘Heeft ze nog niet genoeg gepakt misschien?’
‘Ze moet speciale gaven hebben ter hoogte van haar vogelnestje het is anders nie mogelijk’.

…dit als teken van mijn erkentelijkheid ..

‘Ze heeft hem dood gevogeld ja’.
‘Hij heeft tante Mathilde zot gekregen’.
‘Dan heeft hij Nenaatje weg gejaagd de sater.’
‘Hij heeft ze eerst ze wel vol gestoken’.
‘Maar gij?’
‘Gelijk dat ik het u zeg’.
‘Een kindje met Nena?
‘Een dochter. Lena Lena. Check.’

…wat rest is gelijkmatig te verdelen onder de overige erfgenamen.

‘Zie ze daar zitten blinken de klavergeit. Ze glorieert.’
‘Dat kent geen schaamte.’

…weliswaar na aftrek van de kosten…

‘De kosten zijn nog voor ons ook of wa?’

….en ook 30 heilige missen…

‘Le couillon.’

Tot zover de lezing van het testament.

Nu nog benadrukken dat ik deze erfeniskwestie binnen de kortste keren hoop af te handelen. Mijn studie staat er voor bekend nooit ook maar één stuiver één dag te lang op mijn rekening te houden. Niet zoals een confrater die ik hier niet noemen zal. Het vertrouwen in ons ambt is door hem al genoeg te schande gezet in de gazetten. Herman mijn goede man, kunt ge mademoiselle Elodie en de familie van den défunt nu …. Tja wat is er nog? Wat wilt ge dat ik u zeg ik vind het ook spijtig voor jullie. Maar het Wetboek trekt zich dat nu eenmaal niet aan. Een goed notaris hoort zich te houden aan de wet. Dura lex sed lex. Ik heb nog te doen goeiendag en bonjour.

‘Wat heeft Duralex te maken met de erfenis van nonkel Richard?’
‘Heeft hij ongebezigde dozekes overgelaten voor ons misschien?.

The end.

Opgedragen aan wijlen
kunstenaar Frank Derie.
en aan alle
theatercompanen
dood of levend
van hier en elders.


Ronse,
1 maart 2018.


GOUDEN BRUILOFT
2018. (16) Copyright Stef Vancaeneghem.
Illustratie: Frank Derie.