22 februari 2018

GOUDEN BRUILOFT (13)Notaris Lampion

Ik hou ervan me vast te bijten in ingewikkelde affaires. Het dossier Coucke is er zo een. Hiermee kan ik mooi de finesses van mijn vakmanschap etaleren, bevestig ik de renommée van de Etude Lampion & Lampion tot ver voorbij Mullem of Montreuil. Weten waar het grote geld zit is wat telt. In vijf jaar heb ik het volume van mijn vaderfiguur kunnen verveelvoudigen. Lagache. Van Grootenbrul. Cambier. Meulenijzer. Een goudmijn aan familiale kwesties.

Zijn we weeral donderdag? Straks mis ik mijn wekelijks rendez-vous met de clubvrienden. Zelf hou ik me bezig met de conférences. Een raam op de militaire machtsverhoudingen binnen de Navo door Général Close. De putch van Bob Denard door kolonel Militis. De doping van de atleten in de Jeux Olympiques door dokter Jacques Rogge. De Poolexpedities van baron de Gerlache. De vooruitzichten in Kongo door minister van State Herman De Croo. En allemaal zonder mij ver te moeten déplaceren een excellente manier om gebrancheerd te blijven met een kleine donatie er bovenop voor de mensen die honger lijden. Ik ben nu al gedesigneerd als inkomend clubpresident tegen dan heb ik mijn Ridderschap in de Kroonorde ook mooi in een dooske. Ik probeer iedereen te vriend te houden, nooit een delicate opinie uiten in publiek, leven en laten leven. Rimpelloos gedrag. Pas de vagues. Het geeft je een hoop faciliteiten. Mijn clubmaten adviseer ik voor interessante beleggingen. Lernout & Hauspie, suikerpielen van Tirlemont bij mijn maat Colin-Jacquemyns, goed voor 165 mandaten en jachtgronden over heel het grondgebied met voorkennis tussen twee spartelende konijntjes door. Prenez note, Marie-Madeleine. Et de grâce avec précision sans m’interrompre cette fois-ci je vous prie.

Geachte heer Coucke
(Mon cher Marcel)

U wenste van mij te vernemen of uw echtgenote gemachtigd is effecten neer te leggen onder Open Bewaargeving zonder toestemming van haar wettelijke echtgenoot. In uw huwelijkscontract staat uitdrukkelijk het regime van scheiding van goederen overeenkomstig artikel 1536 BWB en de schikkingen voorzien door artikel 1449 en artikel 1450. Mag ik u ook wijzen op de wijziging van artikel 1449 door de wet van 20.03.1927 en aanstippen dat die wijziging is aangebracht naar aanleiding van het regime van tafel en bed bekrachtigd door de tektswijzigingen 310,311,313 en 1449 BWB. Voornamelijk wordt de vrouw die van tafel en bed gescheiden is het volle genot gegund…ja Marie-Madeleine wat scheelt er?

‘…Genot het zal wel zijn met die hete bok in haar doos je dis ça et je ne dis rien monsieur le notaire….’

…Noteer dat een van tafel en bed gescheiden vrouw aldus niet genoodzaakt is de machtiging van haar man al dan niet langs de vrederechter van pakweg Brakel of Geraardsbergen aan te vragen. Artikel 1449, laatste lid BWB en dat is niet de Belgische Wielerbond Marie-Madeleine maar het Burgerlijk Wetboek. De rest kent ge. Votre dévoué blabla etcetera taratata. Getekend uw vriend en inkomend Clubpresident . De rest is dus exact hetzelfde als voor de zaak Malander versus Molendam ja wat is er nu weer met uw justement?

‘Justement. Monsieur Molendam vous attend dans le vestibule’.

‘Kunt ge mij dat niet eerder zeggen, Marie-Madeleine? Denkt ge werkelijk dat ik niks beter te doen heb dan hier pro deo-consulten te zitten dicteren voor die leegloper met zijn hete stoof? Molendam is klant number one tenez le vous pour dit une fois pour toutes hij heeft hier heel mijn klandizie voorbij gewalst in importantie laat hem sebiet binnen of nee ik haal hem zelf kwestie van het wachten te contreren met mijn savoir-faire.

‘Mon cher Richard quel bonheur de vous revoir. Uw affaire is zo klaar als pompwater. Het is allemaal 't uwe. Niemand kan u ambeteren zelfs na uw overlijden niet wat god verhoede'.

'Dat god zich vooral niet moeit. Zijt ge zeker? Ik wil een dubbel van uw bevindingen'.

Verba volant, scripta manent.
Artikel 8 van de Wet van Molendam.


‘Niemand. Ook de jongedame niet met wie ge, enfin die bij u ...’
‘Nena est à ce que je sache une personne légalement étrangère à mon patrimoine.. Concluons, Lampion.’
‘Het valt natuurlijk te betreuren dat..’
‘Wat? Wat valt er te betreuren?
‘Dat uw schoonbroer Malander & Co heeft moeten liquideren omdat gij het part van Mathilde'.
‘Mathilde est morte. Mathilde ne reviendra plus. Avec ou sans Jacques Brel.’

Wie niet waagt, niet wint.
Artikel 9 van de wet van Molendam.


‘En daarbij trekt het Belgisch Wetboek zich nu ook al aan wat er te betreuren valt? Gaan we emotioneel doen? Hoe denkt ge dat ik uw grootste klant geworden ben?

Horen zien en binnenrijven.
Artikel 10 van de wet van Molendam.


Gouden Bruiloft.
2018 (13) Stef Vancaeneghem.
Illustratie: Pierre Ponnet.

21 februari 2018

GOUDEN BRUILOFT (12)Badinerie

Pachelbel had er nog bovenop gekund. Of een fijne Badinerie van Bach. Voor Nena desnoods de hele cavalerie.

Ma in bocca chiusa
Non entra mai mosca.

Wie wat hebben wil
die moet het vragen.
Artikel 7 van
De Wet van Molendam.


Stom dat ik geen Ungarischer Tanz van Brahms besteld heb. Een Slawischer danske van Dvorak. Of, om deze heuglijke dag te vieren, Händels Einzug der Köningin von Saba. Ah, Aimé Malander pakt me voor een cultuurbarbaar. Met mijn lederen handschoenen wrijf ik mijn eigen initialen schoon op de leuning van mijn bidstoel.

R.M.

Don à notre Sainte Mère L’Eglise
de la part de
Richard Molendam.


Vanop mijn bidstoel heb ik een prima kijk op de Heilige Martinus. Eén van mijn mooiste schenkingen als weldoener. Dat ik erin geslaagd ben Josquin de la Pasture des Collines te strikken. Martinus die zijn pardessus in twee sabelt voor een ander, de gaai. Een werk om de duivel de duivel op het lijf te jagen. Een fortune heeft het mij gekost. Dat het lastig schilderen was in deze koude kerk, dacht hij dat hij hier in de Sixtijnse kapel op zijn rug lag te schilderen of wat?

‘Met uw goedvinden monsieur Molendam voeg ik er wat schalkse elementen bij die mijn vriend Watkyne van Ellezelles zeer naar waarde zal weten te schatten als hij het komt keuren. Een vliegend sorcièreke alhier, een stomend duvelke daar. Dubbele bodems. Zoals een schrijver boeken schrijft met meer dan een laag die ge alleen maar ziet als ge hem ondersteboven en achterstevoren leest waarbij zowel het Grote Verhaal tot leven komt, als details op verdoken zijpaden. Zoals ge in het Muziekbos in de bosrede achter de Geuzentoren de Trog beneden duikt en pas weer bovenkomt aan Lorette’.

Weten dat ik de milde schenker ben van dit uniek stuk, streelt mijn ijdelheid. Later wil ik dat ze het exposeren in het Spaans Kasteel voor eendagstoeristen uit Zwevezele .

Don de la part de
Monsieur Richard Molendam.
Mécène. (Collection Privée).


Dat Mathilde dood is kan me geen zak schelen. Wat telt is dat dokter Mangèle ‘Mort Naturelle’ op zijn papier heeft gezet. Mijn strafregister blijft wit als het wezen van Mathilde in haar kist. Wat dachten ze me te strikken? Zal ik het risico lopen om van wat dan ook verdacht te worden door Malander & Co? Mathilde is dood omdat ze niet meer wou eten. Dan een kloeke pneumonie en dood. Tout est bien qui finit bien. De deken beweert dat voor Mathilde nu ’t eeuwige leven begint. Dat haar zielke weer deel uitmaakt van het Ene. Plotinus. Augustinus. Van die zweverige zoethouders.

‘Want de dood is geen eindpunt, maar een poort’.

Man man man. De koster op zijn Scheyven-orgel. De begrafenisondernemer die me melkt. Dit is wat Mathilde zelf gewild heeft, ik kon er niet mee weg voor Nena.

‘En toute intimité. Assez de scandales comme ça'.

Komt me zeer goed uit. Geen régal op mijn kosten. Geen méli-melo. Geen pathetiek en heel de santeboetiek. Straks rij ik Nena naar Honfleur. Daar vertel ik haar bij kaarslicht het hele verhaal. Dat ik alleen maar een belangrijk mens wou worden. Hoe ik er alles voor gelaten heb om dat te bereiken met mijn eigen wetten van Molendam. Dat Mathilde ons huwelijk helemaal anders zag, mij altijd afremde. Dat geld er voor haar niet toe deed.

‘J’ai vu les ravages de l’argent, mon coeur’.

Mon coeur? Mes coucougnettes. Grand amour plein d’illusions voor haar. Versus mariage de raison voor mij. Ze heeft me gepakt op mijn trots. Goed, dan haal ik nu mijn gram op met Nena. Vanaf dag één mocht ik haar. Ik vertel Nena hoe de wereld nu aan onze voeten ligt. Dat niemand er verder zaken mee heeft. En al zeker Malander & Co niet. Lekkere Nena. Mijn Ungarische Rhapsodie, mijn Kleine Nachtmuziek, mijn Traümerei, mijn Pariser Leben, mijn Réjouissance, mijn Leichte Kavallerie, mijn Ouverture.

Later moeten ze mij niet in de grond steken. Eén natte winter en ge ligt daar helemaal te vorten en te rotten onder water. Maar wat zit ik hier te piekeren? De zon schijnt op de gewijde kop van Martinus. Ik voel me als herboren. Vanavond coquillages et crustacés voor Nena met de beste Sancerre. Misschien wat ganzelever. Goed gevet langs tubes van plastiek in hun bek. Met daarbij een goudgele Sauternes. Gepocheerde zeetongfilets. Gevulde parelhoen, geflambeerd met armagnac. Dan nog een Sachertorte voor Nena en voor mij een Merveilleux. Mathilde vond het zonde van die arme ganzen. Mathilde vond àlles zonde.

Gouden Bruiloft.
2018 (12). Stef Vancaeneghem.
'Flirten met de zon'. Adi Steurbaut.

20 februari 2018

GOUDEN BRUILOFT (11)Chère Mathilde

Van notaris Lampion verneem ik dat ge uw part eist. Cela me fend le coeur. Ge wilt uw deel weg schenken aan iemand die ik zelfs niet noemen wil ge weet waarom. Beseft gij goed wat ge doet? Uw démarche keldert Malander & Co. Door mij uitgebouwd tot één van de meest florissante tissages van de stad. Zij het zeer tijdelijk met wat difficulteiten zoals ge weet van mijn Rapport Annuel.

Gij hebt mij altijd geconfirmeerd dat, vermits het u jammer genoeg niet gegeven is zelf wettelijke erfgenamen ter wereld te brengen, uw part onverminderd naar uw geliefde broer gaat. Dat staat ook zo in uw testament bij notaris Lampion, ce cher ami de la famille. Sta me toe hieruit te citeren om uw memorie op te frissen: ‘Ik legateer al mijn aandelen in de Etablissements Malander & Co aan mijn broer. In geval hij zou komen te gaan aan diens kinderen.’

Als ge nu uw aandelen opeist, onterft ge mij en mijn nazaten. Tot puur profijt van een persoon vreemd aan uw eigen bloed die dat zo te horen absoluut niet nodig heeft vanwege zijn eigen persoonlijk fortuin zoals hij het toch overal van de daken schreeuwt. Niet alleen onterft ge uw eigen familie bovendien tekent ge het doodsvonnis van Malander & Co. Ni plus ni moins. J’ose espérer dat gij u ten volle bewust zijt van de zware problemen die ge veroorzaakt bij diegene nog altijd de grootste waardering voor u heeft: ik.

Gezien de omstandigheden rest er mij geen andere communicatiemogelijkheid dan deze brief. L’ami Lampion garandeert me totale discretie voor de toelevering van dit schrijven. Zo dat ge niet weer bont en blauw geklopt wordt par ton beau. Of beter: par ton tombeau. Voilà. C'est écrit.

Namens uw familie,
Aimé Malander
Administrateur-délegué


Chère petite Mathi

Bijgevoegd ook nog dit persoonlijk briefje. Ik kan maar niet geloven dat dit initiatief om uw part op te vragen van u zelf komt. Ik hoor daarover de vreselijkste dingen via mijn excellente muzikale compaan commissaire de police Maréchal. Si cela s’avère la vérité, c’est une vraie honte. Mais:

Cygni
tunc
canent
Quando
tacuerint
Graculi.

De zwanen van
den Etang Cambier
zullen zingen
zodra de kraaien
boven de Kraai
zullen zwijgen.
.
Ik betreur ten zeerste dat mij voortaan de toegang tot uw woning wordt ontzegd door de bewuste persoon die onze familie te schande maakt en mijzelf chargeert met de smerigste achterklap omtrent mijn inzet en compétences.

Aquila non captat muscas.
Een arend vangt geen vliegen.

Een echte homme esprit let niet op laagheden. Mais bon, il faut laisser mourir les choses basses dans leur propre poisson. Maar het doet toch pijn waar het steekt: in mijn hart.

Geef mij één signaal langs Lampion en ik start sebiet une action en justice om u te bevrijden van de uitzichtloze situatie waarin hij u vastzet. Pour votre entendement, ik verneem langs het Zangkoor Sint-Gregorius dat hij ondanks zijn beloften daarover aan u nog geen enkele démarche heeft ondernomen om uw lieveling Nena officieel te adopteren. Ik zal maar geen tekening maken over zijn ware bedoelingen.

Mathi, ma soeur chérie, het kan toch niet dat ge op slag alles vergeten zijt van vroeger. Notre cueillette de champigons aan de Kwaremont . Ge waart bang van de everzwijnen. Zot konijn, waarom geen kemels of lama’s op Lamont? Hoe we patatten ging rooien op het land van meesters Metsiers. Hoe we ons omhoog lieten trekken met het katrol in de schuur van d’ouwe hoeve.

Nu en dan tokkel ik een impromptu. Telkens denk ik dan weer terug aan onze quatre-mains samen. En onze dimanches au soleil in de Limba van D’Hoppe bij de bazin met haar martikoo. Hoe zot verliefd ge waart op de garçon van Châlet Gérard met een kilo Brylceem door zijn haar. Ik hoor u nog janken omdat ge ook wou paardrijden gelijk Molendam. Hij met al zijn amazones aan de Scheldekant. Niks van dit alles ben ik vergeten. Ook en surtout niet dat ge me eeuwige familietrouw hebt gezworen. Hoe we het bloed van onze wijsvingers hebben gemengd. Diep in het bos beneden de Vierschaar.

Malander à jamais.
Malander en geen ander.

Uw broer van en voor altijd.

(Tout ce que j'ai pu t'écrire
je l'ai puisé aux larmes de tes yeux).


Gouden Bruiloft.
2018 (11). Stef Vancaeneghem.
'De veranda'. Met dank aan Pierre Depuydt. Gent.

19 februari 2018

CYNISME DAT RONSE KAPOT MAAKT

HOE DEMOTTE EN JL CRUCKE
HELEMAAL IN DE KAART
SPELEN VAN HET RONSESE EXTREMISME
Rudy Demotte is minister-president van de Federatie Wallo-Brux. Hij is ook burgemeester van Tournai. Jean-Luc Crucke is Waals minister. Hij is ook burgemeester van Frasnes. Beiden zijn Ronsenaars van geboorte.

In Le Vif/L'Express reageren ze op de rechtmatige pogingen van hun collega-burgemeester Luc Dupont om Ronse uit een bestuurlijk wurgend taalstatuut te halen dat hun geboortestad al een halve eeuw belet te groeien en te bloeien. Hun reactie?

'Ze meugen altijd lupen hè'. (JL Crucke).
'Ze meu'en oltet lujpn'. (Rudy Demotte).


Met dit vernederend cynisme en dat hautain weglachen van de Ronsese verzuchtingen spelen Demotte en Crucke hier in de kaart van het donkerste lokettenextremisme. Het zal hen allicht bloedsossiesse wezen.

Ze ontzeggen bovendien de Ronsenaars de schaalvergroting die ze ondertussen gretig voor zichzelf opeisen. JL Crucke wil aan de ene kant dat de ontsluiting van Ronse op zijn grondgebied tegengehouden wordt. Hij verwacht wel (zoals vorige week nog in Vers L’Avenir) een financiële inbreng van de Ronsese belastingbetaler voor zijn nieuwe school van Dergneau.

Alsof de 13,5 miljoen euro die de Ronsenaars ontzegd zullen worden bovenop een halve eeuw bestuurlijke meerkost vanwege een voorbijgestreefd taalstatuut op basis van een talentelling uit 1947 nog niet volstaan.Wat bij dit alles steekt, is dat het bijzonder statuut van Ronse een grondwettelijk opgedrongen onrecht inhoudt voor alle Ronsenaars tuupe. En wat nog veel meer steekt, zijn dergelijke cynische politieke spelletjes daaromtrent die Ronse in de diepste armoe duwen met de hoogste instroom (20 percent), de hoogste werkloosheid (11 percent), navenante broze koopkracht en administratieve leegloop.

JL Crucke en Rudy Demotte spelen op die manier het donkerste doemdenken van de Ronsese extreme rechterzijde met haar walgelijke hidden agenda's in de kaart. Wat de op dat vlak hoogst respectabele vader minister van State Louis Michel en zijn zoon Charles hiervan vinden, is maar zeer de vraag. JL Crucke en Rudy Demotte kwetsen de taalhoffelijke Ronsenaars voor wie er maar één weg is: gegarandeerde taalhoffelijkheid voor eenieder en niemand aan de kant. Voor alle duidelijkheid: Open VLD Ronse stemde altijd mee met Dupont. Zowel diens brief naar premier Leterme destijds als de motie onlangs...

Zolang politiek Ronse niet unisono in het verzet gaat tegen het grondwettelijk onrecht dat Ronse sinds 1963 wordt aangedaan, blijven we in de zak zitten en blijven we de speelbal van dergelijke schaamteloze politieke kroko’s met hun machtsspelletjes en hun misleidende mooiste glimlach op de Bommels. En de Ronsenaars bij dit alles ondertussen?

'Ils peuvent toujours courir'.

GOUDEN BRUILOFT (10)

De sekwestratie
van Mathilde Malander
Bosbessen uit het Kluisbos voor onze groene blikken doos met zwart dekseltje. Ons kampioenschap rolschaatsen in D’Hoppe. Le Comptoir Musical Maison Joris. Jouw vinylplaat van jazzangeres Doris op het glimmend pick-upmeubel in acajou. Het porselein van Maison Bouton. De olifantenkudde van de Kongo. Ons verblijf in L’Aiglon van Menton. Saumur, Chambord, Chantilly, Vallauris. De crustacés van Dinard. De Jungfrau, L’Aiguille du Midi van Chamonix, het Lago Maggiore, Como, Montreux, L'Hôtel du Lac in Annecy.

Tien dagen heeft hij mij gesekwestreerd. Al die tijd heb ik me vastgeklampt aan onze souvenirs, mijn lieve broer Aimé. Tekenen moest ik. Dat ik met Malander & Co niks meer te maken had voortaan. Dat ik mijn deel wou. Maar alles heb ik ermee te maken. Het bloed van Modest & Marie-Mathilde Malander hoe zou ik dat ooit kunnen verloochenen? Hij heeft me geslagen, vernederd, feiten op mij gepleegd die alleen god kent. Zweepslagen, honger, dorst niks kon me deren. Mijn stilte was sterker dan zijn geweld. Tenslotte tekende ik . Ik heb Molendam eerst doen zweren ‘op alle nagels van Christus aan zijn kruis’ dat hij Nena officieel zal adopteren zodat ze alles erft. Ze is mijn alles. Ik neem u met deze brief tot getuige.

Uw goede vriend de commissaris van politie is hier geweest om me te libereren. Nena had hem gebeld toen ze van Wenen terugkwam met het Zangkoor Sint-Gregorius. Zo kordaat en moedig is ze, mijn meisje. Molendam heeft haar de sleutels van mijn kamer moeten geven. Zelf is hij beneden gebleven bij de agenten, de held van het vaderland. Neen ik wou geen doktersattest en er komt ook geen klacht. Een verklaring, commissaris? Ik zal ze u geven. Maar dan zonder proces-verbaal.

Het is begonnen met mijn hopeloze verliefdheid op Molendam. Op naar een rimpelloos huwelijk volgens het burgerlijk boekje. Op naar een gouden bruiloft met groot feest in de Boucquet Roubaisien. Luisteren naar de parlé over Molendam wou ik niet. Nauwelijks getrouwd zag ik zijn andere blik. Hard en koud. En dan zijn obsessie met geld. Nooit genoeg. Hij geeft niet, hij pakt. Maar hij is en blijft mijn man voor het altaar en de voor wet.

Wees heel discreet als Nena u mijn brief brengt op de fabriek. Verbrand hem dan slaap ik gerust. Want met Aldolphine en Madelon daar doet mijn sekwestratie anders sebiet den tour van ons tranendal.

GOUDEN BRUILOFT
2018 (10) Stef Vancaeneghem.
‘Stoeltjesgeld’. Armand Demeulemeester.