02 maart 2018

BESTEMMING RONSE

HOE GROEN RONSE
HET EXTREMISME DIENT
Door ondoordacht het recht op grondwettelijke bestuurlijke rechtvaardigheid voor Ronse te beantwoorden met naïeve Franstalige communicatie uit de tijd van bonpapa bereikt Lech Schelfhout, de nieuwe kopman van Groen Ronse exact het omgekeerde van wat hij als taalhoffelijk mens ongetwijfeld beoogt. Zowel Vlaams Belang als Défi komen alweer om de hoek zwaaien met hun versleten vendels uit de tijd van ‘Renaix Bilingue’.

Ondertussen kunnen we er met zijn allen lijdzaam op toezien hoe Tack en wat rest van zijn Vlaams Belang in de Ronsese raad doodgemoedereerd uitpakt met zijn apart loketten-voorstel voor de Franstaligen. Waarbij Tack carambole speelt met zowel de N-VA als CD&V voor een doodgeboren motie en een eerste klas begrafenis ervan in de Kamer. Dit als voorlopig zoveelste aflevering van de vaudeville die Ronse nu al een halve eeuw in de harde vernieling houdt.

Terwijl Lech Schelfhout aldus flagrant blind blijft voor één van de hoofdoorzaken van de Ronsese armoede, wel integendeel liever lichtzinnig uitpakt met lang achterhaalde Franstalige electorale communicatie negeert hij het enige echte probleem rond de faciliteiten: de taalstatutaire bestuurlijke klem met navenante armoedeval die Ronse belet te groeien en te bloeien.

Vind één Ronsenaar die daar overheen wil stappen anno 2018.
Vind één Ronsenaar die het normaal vindt dat hij voor zijn taalhoffelijkheid al een halve eeuw beloond wordt met een boete van 13 miljoen euro. Vind één Ronsenaar die met deze schandalige achteruitstelling vrede nemen kan.

Je kan in Ronse met mooie woorden de armoede bestrijden en de volkspleintjes verfraaien. Het blijft window dressing zo lang de politieke partijen hun grote federale thema’s blijven verhalen op de achteruitstelling van dit stadje dat ze samen in de klem houden. Wat dat betreft heeft alvast de Open VLD hieruit de enige juiste conclusie getrokken door ronduit voor een Vlaams taalhoffelijk Ronse te gaan. Geen kleine verdienste voor wie de bewogen lokale liberale omzwervingen kent.

Snel zal blijken hoever N-VA Ronse meegaat in het perfide spel van het Vlaamse separatisme ter plekke. Houdt de N-VA van Brigitte Vanhoutte en Wim Vandevelde maar ook van de grenzeloos populaire Aaron Demeulemeester het hier op de rechtmatige Ronsese eis tot afschaffing van de faciliteiten gekoppeld aan wettelijk gegarandeerde taalhoffelijkheid ? Of gaat het er alleen maar om de extreemrechtse kiezers van Tack in te palmen in oktober: in ruil voor diens stek bij de N-VA op de parlementaire lijst voor 2019 nu Ronsenaar Hendrik Vuye daar weg is? Geen antwoord is er ook een.


Door aldus te licht heen te stappen over een subtieler doordacht standpunt omtrent de faciliteiten speelt Schelfhout gek genoeg in de kaart van het donkerste extremisme dat op een dag Filip Dewinter met zijn cohorte naar Ronse bracht waarbij een Duits cameraman van ZDF op de markt de kliniek werd ingeklopt met een kaakbreuk. Een prima verslag daarover van collega Marc Deventer voor Het Volk moet gemakkelijk digitaal op te diepen zijn. Ronse is hoe dan ook veel te mooi om de toekomst van deze stad in het groenste dal van Vlaanderen over te laten aan het extreme verhaal van elders en van vroeger.

Als Schelfhout met zijn groene lijst voor de rest mee surft op de golven van verontwaardiging over de verkeersdoden en behalve op de verkeersveiligheid ook inspeelt op het in Ronse belangrijke zorgdebat wacht Groen hier hoe dan ook een sterke doorstart.

(Lech Schelhout geeft ondertussen zijn kortstondig voorzitterschap alweer door aan Myriam De Feyter die zelf de tweede plaats op de lijst bezet. Meer over de kandidaten van Groen op: https://www.groenronse.be/ onze_mensen

Bestemming Ronse.
Verkiezingsblogboek.

01 maart 2018

GOUDEN BRUILOFT (16)Viens voir
les comédiens.


Geruisloos schuift notarisklerk Herman Delouvroy de twaalf zware stoelen méticuleus in rijen voor de schrijftafel van notaris Lampion. Voorzichtig, soucieus om vooral geen krassen te maken in de vers geboende visgraatparketvloer.

‘Zet ze misschien just een tikje dichter dat ze mij allemaal goed kunnen verstaan. Anders moet ik het hen zeven keer explikeren waarom er in Vlaanderen tegenwoordig meer erfenisrechten worden afgedragen dan in Wallonië vanwege de gerezionaliseerde materie. En haal nu maar de erven van Molendam uit de vestibule. Ne faites surtout pas poiroter mademoiselle Elodie je vous prie’.

De zaak Molendam, dat is nu nog eens een vette kluif zie. En zeggen dat er zijn die ons ambt willen afschaffen. Maar het notariaat is on-ver-vang-baar. Justice de classe, waar hebben ze het toch over? Een notariaat is niet duurder dan een apotheek vol pillekes homeopatischen brol. Ze gaan nog opkijken als ze in de toekomst zonder notariaat voor hun akten in het stadhuis van Oudenaarde staan te schuiven met een tikee gelijk voor de vis op de markt.

De Malanders ken ik persoonlijk als ami de la famille. Molendam die heb ik ondertussen wel moeten leren kennen. Ik beheers dit dossier tot in de donkerste uithoek van mijn kluizenkelder. Hier en daar op deze stoelen zal er straks wel een moeilijk doen en met zijn wandelstok mijn mooi parket schenden. Veel blabla weinig boemboem.

Aan de kant van Molendam zit er een dode paster tussen de papieren. Hier en daar ook een obligatoire ouwe vrijster très touchée par le décès etcetra. Dan de gescheiden koppels. Wat zegt gij trekt mijn wijf ook? Melkt ze mij al niet genoeg met haar alimentatie? Dan de helden met hun gat vol schulden. Hoezo ik krijg geen geld? Dat maakt dus dat de fiscus mijn deel opvordert? Puur vanuit mijn verantwoordelijkheidsbesef als gezworen notaris heb ik een discreet onderzoek ingesteld naar de handel en wandel van Mademoiselle Elodie. De erven kunnen het deel van nonkel Richard op haar buik schrijven, ik ben benieuwd naar hun reactie. De smoelengalerij van alle erfgenamen hier ter studie daar kan ik een boek over schrijven vol met peetses van James Ensor.

‘Waar is ons geld?’
‘In de palaces van de Côte d’Azur of wa?’

Ja de ouwe Molendam heeft ze allemaal goed bij hun pietecoco. De kruimels, dat kunnen ze delen. Je ne suis vraiment pas mécontent que tu es mort vieille canaille ge hebt altijd op mij neergekeken alsof ik koestront was. Met groot postuum genoegen heb ik dan ook prompt de enige nabestaande van Nena Katona - na enig speurwerk van Herman - op de hoogte gebracht. Ofschoon uw voorgenomen en verstoten adoptiedochter Nena niet écht nog in uw plaatje past, wou ik als fidele vriend van Mathilde en Aimé Malander toch tenminste informeel de onverbrekelijke band respecteren tussen Mathilde en haar oogappel Nena als haar voorbestemde adoptiedochter.

Belofte maakt schuld, Molendam.
Eigen schuld dikke bult.
Loontje komt om zijn boontje.
Is getekend notaris Lampion.

Die erven van Malander. Allemaal heb ik ze hier ter studie vooraf al zien defileren. Le Beau Monde op zijn gretigst.

‘Een schande is het notaris’
‘Het deel van onze lieve tante Mathilde.’
‘De neergang van Malander & Co.’
‘En allemaal voor Molendam zijn poule de luxe’.
‘ La mégère ‘.
‘Ze heeft hem gepluimd gelijk een kieken.
‘C’est comme au théâtre ici.’
‘Viens voir les comédiens.’

Koel en droog op reageren. Zoals dat past vanuit de waardigheid van mijn ambt. Een maandelijks vast bedrag heeft Molendam mademoiselle Elodie betaald ‘pour les soins’. Niks mis mee. Wie beweert trouwens dat ze totaal onterfd zijn? Kunnen ze niet wachten tot de voorlezing van het testament? Ja ze zijn het lijk gaan begroeten. In zijn leeg kot. Het behang van de muren. De kunstwerken allemaal weg. De blote met een arend die in zijn milt picoreert.

‘Moeten we de cellés doen leggen?’
‘A quoi bon? Het kot is al geplunderd.’

Ongelijk hebben ze niet. Maar gelijk krijgen daar trekt de wet zich niks van aan. Benieuwd hoe ze hier straks reageren. Vooral omdat ik Elodie ook heb gevraagd.

‘Ze heeft hier geen zakens.’
‘Une personne étrangère à notre famille.’
‘We eisen dat ze buitengezet wordt’.

Of iedereen dan nu stilte wil in acht nemen ter voorlezing van de laatste wilsbeschikkingen van Richard Molendam.

‘Voor de Zwarte Zusters een schenking van…

‘De godverdomse kloefkapper..’
‘Als hij op heeft van hiermee zijn hemel te verdienen…’
‘Dat hebt ge met die kaloten’.
‘Nonetten erven altijd alles’.
‘Recht naar de hemel gaat hij. In Paradisum’.

‘…en voor Elodie…’

‘Heeft ze nog niet genoeg gepakt misschien?’
‘Ze moet speciale gaven hebben ter hoogte van haar vogelnestje het is anders nie mogelijk’.

…dit als teken van mijn erkentelijkheid ..

‘Ze heeft hem dood gevogeld ja’.
‘Hij heeft tante Mathilde zot gekregen’.
‘Dan heeft hij Nenaatje weg gejaagd de sater.’
‘Hij heeft ze eerst ze wel vol gestoken’.
‘Maar gij?’
‘Gelijk dat ik het u zeg’.
‘Een kindje met Nena?
‘Een dochter. Lena Lena. Check.’

…wat rest is gelijkmatig te verdelen onder de overige erfgenamen.

‘Zie ze daar zitten blinken de klavergeit. Ze glorieert.’
‘Dat kent geen schaamte.’

…weliswaar na aftrek van de kosten…

‘De kosten zijn nog voor ons ook of wa?’

….en ook 30 heilige missen…

‘Le couillon.’

Tot zover de lezing van het testament.

Nu nog benadrukken dat ik deze erfeniskwestie binnen de kortste keren hoop af te handelen. Mijn studie staat er voor bekend nooit ook maar één stuiver één dag te lang op mijn rekening te houden. Niet zoals een confrater die ik hier niet noemen zal. Het vertrouwen in ons ambt is door hem al genoeg te schande gezet in de gazetten. Herman mijn goede man, kunt ge mademoiselle Elodie en de familie van den défunt nu …. Tja wat is er nog? Wat wilt ge dat ik u zeg ik vind het ook spijtig voor jullie. Maar het Wetboek trekt zich dat nu eenmaal niet aan. Een goed notaris hoort zich te houden aan de wet. Dura lex sed lex. Ik heb nog te doen goeiendag en bonjour.

‘Wat heeft Duralex te maken met de erfenis van nonkel Richard?’
‘Heeft hij ongebezigde dozekes overgelaten voor ons misschien?.

The end.

Opgedragen aan wijlen
kunstenaar Frank Derie.
en aan alle
theatercompanen
dood of levend
van hier en elders.


Ronse,
1 maart 2018.


GOUDEN BRUILOFT
2018. (16) Copyright Stef Vancaeneghem.
Illustratie: Frank Derie.

28 februari 2018

GOUDEN BRUILOFT (15)Proefkonijn van Elodie.

‘Ik dacht aan hertennootjes met veenbessenappel. Maar misschien prefereert monsieur Molendam zeeduivel met puntjes rode pepers. Voor morgen dacht ik aan gegrilde kreeft met koraalboter en... ja?'
‘Ge moogt mij uw appelkontje aanbieden mijn muizeke Molendam zal zijn zeeduivel met rode pepers hier sebiet eens ontbinden zie’.

Eerst wou hij dat ik die Monsieur Molendam achterwege zou laten. Gewoon Richard was minder afstandelijk en gaf meer intimiteit. Als ik het te warm kreeg, mocht ik mijn tailleur laten slieren. De rest ook. Hij was dus niet de seigneur met de vilthoed altijd exact op vijf na twaalf, de ivoren canne met koperen kop, het sjaaltje met Chinese draak. Hij oogde koud als een alligator op de loer voor een vers amazonehapje. Hij was grof als de ongelooide pels van een bedelpelgrim onderweg naar Santiago de Compostela. Ik was ingegaan op zijn misleidende annonce.

Van tante Marie heb ik als weeskind al mijn kookkunsten geleerd. Koken doe ik met liefde. Een schotel, zelfs een omeletje moet een kunstwerk zijn kindje had tante me geleerd. Ze kookte voor de betere families kreeg nu en dan vragen om advies van de chefs in ’t Oud Konijntje, Moeder Angèle en de Pomme d’Or. Ze werd opgehaald door chauffeurs en tot boven in de kastelen gebracht. Daar toverde ze het hele gezelschap de fijnste gerechten voor. Na het appèl met de lusterbel verscheen ze kort voor de genodigden nam hun complimenten in ontvangst. Schichtig als een Brugs begijntje liet ze zich terug voeren, naar haar huisje ver over de Barrière de Fer. Tante Marie was de laatste grote cuisinière. Haar kunsten had ze van eindeloos herhaalde handelingen, perfect getimed in haar telkens weer omgedraaide oude zandloper. Hoe je hazenpastei zo mals maalde dat je hem uit weckpotten opdiepen kon zonder dat je verder nog citroen nodig had. Hoe je kuikentjes flambeerde. Op welk exact moment je déglaceren moest. Hoe je kaassoufflé licht verteerbaar houden kon. Hoe lang je marineren moest. Met welke ingrediënten je champignons farcis diende te vullen. Had ik Stella Matutina gelopen of de kokschool van Koksijde nog had ik al haar tovertrucs nooit ook maar kunnen evenaren.

‘Ze moeten bang zijn om toe te happen, Elodie kindje. Zo mooi moet het ogen en zo succulent moet het ook zijn. Smelten moet het in hun mond. De saus is je signatuur. De wijn erbij moet je overlaten aan de aparte kunst van de maître-sommelier’.

In de streek werd ze Marie Konijn genoemd vanwege haar preparaties van konijn met pruimen , in rode wijn of Liefmans. Al haar kennis gaf ze me door voor de dag waarop ze haar geborduurde witte keukenschort aan de haak hing en outre-passerelle voor goed haar laatste trein nam naar de diepe dankbare herinneringen in mijn hart.

Op mijn zeventiende wist ik al dat liefde bij de mannen door de maag gaat daar dan dieper doorzakt. Molendam werd handtastelijk. De eerste keer heb ik de ketel hete aspergesoep bijna over zijn stomme kop gekieperd maar ik hield me in en duwde hem af. Mettertijd liet ik hem steeds meer begaan. Precies een vogel zonder kop, lachte ik het weg toen hij me op het aanrecht pakte. Hij had dat Jack Nicholson zien doen in de film. Een zandloper lang voelde me ik als Jessica Lange.

Ook ik kende de verhalen over Molendam. ‘Klap van de mensen’ wuifde tante Marie het weg. Voor haar bleef het de wereld van de Beau Monde le sale linge se lave en famille wij hebben daar geen affaires mee.. De keren dat ik haar als jong meisje nog vergezelde geraakte ik zelf onder de indruk van hun tafelmanieren en hun luidruchtige parlé over Léon Degrelle en de mercenaires van kolonel Jean Schramme. Vooral van de schitterende luchters boven hun kop met de personeelsbel bengelend eronder, de fijnste tafels, het onwaarschijnlijk mooi zilverwerk. Bij Molendam begreep ik dat de grote kans zich maar één keer in je leven aanmeldt. Hier kon ik mijn kans grijpen, een eigen restaurantje in de Alpes Maritimes, tante Marie indachtig.

Chez Marieke Marieke.
Auberge à l’ancienne.

Het enige wat me te doen stond, was toegeven aan de laatste grillen van een ouwe zot. Ik speelde voor hem le grand cirque paste zijn eigen wetten van Molendam toe op hem. Nu en dan borrelden er nog flarden op van zijn vorige levens.

‘Mathilde de kwezelin’.
‘Nena, de dwarse konte’.Het eindspel duurde lang genoeg om niks te forceren, geen argwaan te wekken. Steeds minder lette hij op de bedragen die ik zogezegd voor hem van de bank haalde. Hij keek niet eens meer naar de sommen boven zijn handtekening. Zo kreeg ik het hele beheer van zijn fortuin in kaart. Het geld, het goud, de kluizen, de onroerende goederen. Onze luxereizen begonnen hem te vermoeien. Na verloop van tijd zat hij middagen door ergens op een bank, de blik op oneindig. Pijnstillers en slaappillen maakten van hem op de duur een levende dode. Hij lag daar thuis in het donker, ineengekruld als een baby.

Wroeging heb ik niet. Liefde was een te groot woord voor de diensten die ik hem verleende. Hij was een mensenhater, bovenal een vrouwenhater. Woorden van liefde, tederheid, genegenheid en geborgenheid waren niet aan hem besteed. Ik behandelde hem dan maar volgens de wetten die hij zelf had bedacht. Zo werd hij zelf het proefkonijn van zijn eigen uitvinding. Hij dacht dat hij alles en iedereen kopen kon dus kocht hij mij . Dat was mijn kans en die heb ik gegrepen. Meer dan een keer heb ik ermee gedreigd hem aan zijn lot over te laten. Dat was mijn sterkste troef en de zwakste schakel in zijn zelfbedachte theorie van macht en geld. Nooit heeft hij er rekening mee gehouden dat hij op een dag zo oud worden zou dat hij zelf helemaal afhankelijk zou zijn van een ander.

Bij die notaris Lampion ben ik nog nooit geweest. Dat zal nu wel vlug gebeuren. Ik heb het allemaal laten natrekken. Alles is waterdicht geregeld. Geen speld tussen te krijgen. De kruimels kunnen ze bij Malander nog krijgen. Niemand kan me wat dan ook maken. Ik heb hem niet doodgemaakt.

‘La vie est une maladie incurable’, zei hij altijd. Hij is dood van te lang geleefd te hebben. Ik kom nog redelijk ongeschonden uit zijn leven. Genoeg om nu snel alles te vergeten. Want soms werd hij méchant. Dan had ik geen andere keuze dan hem de extra dosis toe te dienen. Zo dat hij rustig werd. Op het laatst dacht hij dat hij Omar Sharif was, ik Julie Christie.

Toen ik hem die ochtend vond, was hij al koud. De rolluiken trok ik niet meer op. Een laatste keer maakte ik hem schoon. Daarna bereidde ik grietfilet met kleine groentjes in champagnesaus voor mezelf. Vervolgens belde ik de begrafenisondernemer.

Wet van Elodie :
Take the money and run.


GOUDEN BRUILOFT.
2018.(15) Stef Vancaeneghem.
('Tango' van Pierre Depuydt.
'Schoonheid' van Frank Derie).

27 februari 2018

GOUDEN BRUILOFT (14)Richard Molendam

Albert Premier. Roi des Belges. Subtiele symboliek van onze eeuwige Frans-Belgische belle alliance aan de Croisette. Albert I, held van de Groote Oorlog. Le Roi Chevalier-Servant, van koningin Elisabeth die de broek draagt en zelf de Florence Nightingale is van onze dappere frontsoldaten. Hun lijken liggen te bakken in de zon van de Cap Ferrat. Het doet me wat, ik als royalist tot in de kist. Ik heb er dan ook als goeie katholiek geen probleem mee dat Leopold III het in de volgende Groote Oorlog op een akkoord wil gooien met Adolf in Berchtesgaden. Allemaal in het belang van onze Belgische industrie. Du pur bon sens Belge. Ik had er wel eens willen bij zijn in dat arendsnest. Alleen al om Eva Braun diep in de ogen te kijken. Mais quelle femme de caractère. Zelfmoord in die bunker met haar zot. Zo sterk worden ze niet meer verwekt.Le Roi Baudouin had onze koloniën nooit mogen afgeven. De ene Sinterklaasboot na de andere vol diamant, recht vanuit de Union Minière naar Antwerpen. En hij geeft dat zomaar af. Bij wijze van merci een stamp onder zijn koninklijk zitvlak en hij bougeert nog niet. Ja een héél klein pelotonneke paracommando’s stuurt hij. Om de nonettes te bevrijden van grensoverschrijdend gedrag door de Simba’s. Zomaar een land afgeven, cela ne se fait pas. Et à qui, je vous le demande? Aan Désiré Mobutu Sese Seko die Pierre Mulele voor de krokodillen smijt, Tsjombé liquideert, Katanga pakt, al het goud van de Congo Belge in zijn Zwitserse kluis stockeert en een kasteel koopt aan de Cap Martin.

'Le président Mobutu
choisit la France'.
Nice-Matin.


Wat kan het me allemaal nog schelen? Il ya a le ciel le soleil et la mer. De lucht is blauw, geen briesje mistral gagnant. En Elodie die als een knipmes aan mijn meest wilde wensen voldoet. Dat overkomt me dan op een leeftijd waarop mijn klasgenoten vanuit hun ebbenhouten frak al tien jaarmissen ten afscheid hebben horen lezen met missendienderkes en heel de santeboetiek.

Als Elodie hier straks terug is van haar shoppingtournee wandel ik met haar tot aan de havenkant. Brut Impérial Chez Félix. Diner in het Grand Hôtel Martinez. Morgen La Colombe d’Or in Saint-Paul. Of aanmeren bij La Mère Germaine in Beaulieu- sur- Mer. Misschien zie ik Norodom Sihanoek in Mougins. Anders potten van Picasso bekijken in Vallauris. Plus een paar koffertjes Fragonard in Grasse. Maakt me allemaal niet meer uit. Baden-Baden, Biarritz, Mégève en mee heel Courchevel ook, Saas Fee, Méribel ma belle. Een groot feest, mét naderend einde.

Altijd geweten dat het me mooi lukken zou. Als je van binnen maar harder bent dan de rest. Van alle vette markten vooraf thuis. De mythe van de afwezige. Sit rarus sit carus. Het hele spel van schone manieren, dit vanuit de bedrieglijkste burgerlijke beschetenheid. Het spel spelen en omkeren en bezigen. Jawel een klootzakske et alors? Observeren hoe alle anderen daarbij afgaan één na één. Dit listig uitspelen. Overstocks door factureren. De jaarrekening opblazen en door verkopen. Zelf zo gesloten blijven als een oester.

Dat alles, al die trucs van de piramide wou ik nog toevoegen aan mijn Wetten van Molendam. Maar mijn leven loopt af. Als ik er zelf geen bal aan heb, hoeft het niet meer. Alles is volbracht. Zelfs mijn rijkste concurrenten kunnen me nu niet langer uitdagen. Hun voetbalclubs. Hun deals, hun stadia, hun gebouwen. Bella Vista. Grand Hotel du Cap. Négresco. Gray d’Albion. Carlton. Hun speculaties in Het Zoute, in Oostende, de Koningin der Badsteden zogezegd wat moet ik er nog mee? Hun Monopolyspel boeit me niet langer. Wat nu telt is het plukken van elke voorlaatste dag die me rest. Het voordeel met Elodie is dat ze me alleen laat slapen, mij niet ziet bij het ochtendgloren. Een oude man met zijn tanden op de nachttafel . Als een schilderij van Kees van Dongen in het Musée de L’Annonciade van Saint-Tropez.

'Richard ge gaat me nooit geloven, ik heb bij het winkelen in de Rue d’Antibes Sacha Distel gezien. Hij is nog goed geconserveerd amaai zulke schone ogen. En zo charmant. Niks geen blaag hij was sebiet akkoord voor een Pimms in Le Petit Carlton'.

Sacha Distel. Die heb ik hier nog weten debuteren als gitaristje met zijn nonkel Ray Ventura. Hôtel de la Plage. Toute la pluie tombe sur moi en van die tralala. Le chachacha avec Sacha. Hele nachten door.

(Wat moet ik met dat ingehuurd goddelijk lijf nog een keer van bil als laatste gril? Nena, jij alleen had me nog kunnen redden van mijn eigen harde vernieling. Alle Wetten van Molendam in ruil voor jou).

Gouden Bruiloft.
2018 (14). Stef Vancaeneghem.
'Jaarmis'. Michel Provost.

26 februari 2018

SELECTIEF GEHEUGEN

HUGO CLAUS
IN DE VERGETELHEID?

SUITE FLAMANDE...Naar aanleiding van de Claus-expo's in Brussel en Antwerpen wordt in de krantenbijlagen gesuggereerd dat Hugo Claus nog geen tien jaar na zijn dood (op 19 maart 2008) al een onbekende is op school, werk van hem schaars op de rekken. Marc Didden, curator van de Claus-expo ‘Con Amore’ in Bozar werd zelf door Claus op ons netvlies vereeuwigd als Gigi op de motor, schitterend in ‘Het Sacrament’, de filmbewerking van ‘Omtrent Deedee’. Didden, zelf maker van het incontournable ‘Brussels by night’ gaf Thomas, de oudste zoon van Claus nog les als docent in Sint-Lucas Brussel. Didden heeft zijn ex-leerling nu gevraagd of hij nog iets van zijn vader had dat hij kon bijdragen? Neen dus. Thomas is de zoon van Claus met Elly Overzier uit de periode toen de schrijver met de Nederlandse actrice in Nukerke woonde. Het koppel woonde hier in een vierkantshoeve onderaan Tenhole, een tijdlang bewoond door Paul Béatse (de auteur van de lokale familiesaga ‘De Bé’s) en nog niet zo lang doorverkocht als 'de woning van Hugo Claus' vermelding in De Standaard incluis.

Thomas zelf woont tegenwoordig hier in Ronse. Een beminnelijk en bescheiden mens die nooit en nergens zelf uitpakt met zijn beroemde pa en oude meubelen opknapt aan ‘De Rode Mutse’. Het sleutelverhaal dat hij na diens dood zelf over zijn vader schreef werd door de zelfverklaarde valse pausjes van de literaire kritiek zoniet doodgezwegen dan wel compleet gekraakt en vermaald als zaagsel in de harde vernieling. De rechtmatige onderliggende postume kreet van Thomas om vaderliefde werd daarbij toen straal genegeerd.

Nu na, tien jaar later, krijgt Thomas eindelijk het begrip dat hem toen flagrant ontzegd werd door de literaire mandarijnen van dienst. En dat begrip komt niet van om het even wie. Hilde Van Mieghem, curator van de Antwerpse Claus-expo ‘Achter vele Maskers’ in De Morgen dit weekend : ‘De relatie tussen Hugo en zijn zonen was heel getroebleerd. Ik denk dat Thomas erg geleden heeft onder het gemis van zijn vader. Hugo was geen vader, hij schrijft dat ook in een van zijn dagboeken. Die vrouwen (Elly Overzier, mama van Thomas en Sylvia Kristel, mama van Arthur- svc.) wilden een kind, en hij heeft hun dat gegeven, maar van in het begin maakt hij duidelijk dat zijn werk voor alles zou gaan. Zoals dat bij zoveel kunstenaars het geval is.’ Voila c’est écrit et c’est dit. Een vader missen, dàt ken ik als levenslange vaderloze. Daar bekom je nooit van.

Naar aanleiding van zijn dichterlijke tour Suite Flamande streek Hugo Claus met zijn hele gezelschap ooit neer in het huis van ere-burgemeester van Ronse Orphale Crucke aan de Ommeganck. Het gezelschap: Veerle Dewit, Guido Lauwaert organisator en heerlijk woelwater, dichter Remco Campert, kunstenaar en schrijver Pjeroo Roobjee (de papa van Merel De Vilder beiden woonachtig alhier), Simon Korteweg de toenmalige uitgever van De Morgen. Hugo Claus was toen de alom gevierde Prins der Letteren. Pjeroo kreeg as usual eenieder aan de slappe lach met één van zijn onvergetelijke geïmproviseerde hilarante eindeloos uitwaaierende tafelspeeches. Onder tafel dus. Al kan het bij Campert ook van die ene borrel teveel geweest zijn, tegen het ochtendgloren.

Maar zie alles gaat dus voorbij. Wat blijft er over na het 'Feest zonder einde'? In de ‘Kunst van het ouder worden’ schrijft de Amerikaanse Sandra Lee Bartky over het vergaan van netwerken.

‘Gaandeweg gaan de oorspronkelijke leden van ons netwerk dood of met pensioen. Dan verdwijnt ons circuit of netwerk, of richt het zich op andere onderwerpen. Er sluiten zich jonge mensen bij aan die de organisatie een richting uit willen sturen waar wij het misschien niet mee eens zijn’. De oude strijdbaarheid lijkt te verdwijnen, ook als de problemen die ons strijdbaar maakten nog niet zijn opgelost'.

Zeer herkenbaar voor wie de ravages van dat selectief geheugenverlies in eigen kring en alom capteert. VRT-legende Karel Hemmerechts (de hoogst erudiete papa van Kristien) vertelde me in een interview daaromtrent ooit hoezeer hij onder de indruk was van de filosoof Romano Guardini (auteur van ‘Tijdperken des levens’).

Romano Guardini: ‘Uit dat gevoel van vergankelijkheid, komt ook iets voort dat op zichzelf positief is, namelijk de steeds duidelijker bewustwording van datgene wat niet vergaat, wat eeuwig is. In die mate waarin een mens innerlijke overwinningen behaalt, wordt hij transparant voor de zin der dingen. Niet doordat hij actief wordt, maar door wat hij uitstraalt’.

Geldt compleet voor Claus tien jaar later. Hugo Claus mag dan nog - vijf jaar voor zijn zelf gekozen ‘uitstap’ - in volle glorie getackeld zijn door de eindigheid van het volle leven als hij tijdens de tournee van Saint-Amour in Leuven zijn eigen gedichten niet meer voorgelezen krijgt en van het podium stapt. Op dat moment is zijn oeuvre al geschreven : onomkeerbaar grandioos en groots.

Zo oneindig veel meer
dan dat ene gedichtje
gefluisterd
op het kussen
in het oor van
je geliefde.


Dat leraren er ook maar aan denken hem uit het collectief geheugen te verbannen zegt meer over Het Verdriet van Vlaanderen en de ondraaglijke lichtheid van diegenen die hem zeggen te willen verbannen dan over de banneling zelf .

Leve Hugo Claus in onze diepste Verwondering.

‘Selectief Geheugen’. Digitaal dagboek.
Illustratie: met Claus en Spectator-collega Carlos Alleene op de set van ‘Vrijdag’ in Brussel.
Foto: Johan Vancaeneghem.